Cevaplar.Org

CEVAHİR-ÜL LÜ’LÜİYE’DEN PARILTILAR-4

Ulema kalb salahı için dokuz şey zikrettiler; 1-Düşünerek, tefekkürle Kur’an okumak 2-Karnı az yemekle boş bırakmak. 3-Gece namazı(teheccüd) kılmak


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2018-12-22 10:08:35

Ulema kalb salahı için dokuz şey zikrettiler;

1-Düşünerek, tefekkürle Kur'an okumak

2-Karnı az yemekle boş bırakmak.

3-Gece namazı(teheccüd) kılmak

4-Seherlerde tazarru(yalvarış, yakarış)da bulunmak

5-Salih zatların meclislerinde bulunmak

6-Malayani(lüzumsuz) iş ve sözlerden uzak durmak

7-Cahillerden uzak durmak

8-İnsanların arasında fazla bulunmamak(lüzumsuz yere)

9-Helal yemek ki, bu hepsinin başıdır.

*İmam Şafii(radıyallahu teala anhu) der ki; "Kim kardeşine gizlice nasihat ederse, muhakkak ona(kardeşine) gerçekten nasihat etmiş ve onu süslemiştir. Kim de açıkça, herkesin yanında ona nasihat ederse, onu küçük düşürmüş ve değersizleştirmiş olur."

*(Selef-i Salihinden)Yunus bin Ubeyd'in dükkânında muhtelif fiyatlarda kumaşlar bulunuyordu. Bir gün kendisi namaza gitti ve kardeşinin oğlunu dükkânda yerine bıraktı. Dükkâna bir bedevi geldi ve 400 dirhemlik bir kumaş talep etti. Dükkândaki çocuk ona 200 dirhemlik kumaşlardan arz etti. Bedevi bu kumaşlardan birini beğendi ve 400 dirhem karşılığında onu almaya razı oldu. Ve kumaşı eline alarak yürüdü.

Yolda Yunus ile karşılaştı. Yunus, kumaşını tanıdı ve bedeviye; "bu kumaşı kaça aldın" diye sordu. Bedevi; "400'e aldım" dedi. Yunus; "muhakkak o 200'den fazla etmez. Dön ve onu geri ver" dedi. Bedevi; "bu bizim beldelerde 500 eder ve ben bu fiyata almaya razı oldum" dedi. Yunus; "Dön. Muhakkak din için nasihat etmek dünya ve onun içindekilerden daha hayırlıdır" dedi.

Beraber dükkâna döndüler ve Yunus bedeviye iki yüz dirhemini geri verdi. Sonra yeğeniyle tartıştı ve dedi ki; "Utanmadın mı? Korkmadın mı? Malın fiyatını artırdın ve müslümana nasihati terk ettin?" Yeğeni dedi ki; "Vallahi o ancak rızasıyla satın aldı." Yunus dedi ki; "Peki sen niye kendi nefsine razı olmadığın şeye onun için razı oldun?"

*Benzer bir hikâye Muhammed bin Münkedir hakkında nakledilmiştir. Muhammed bin Münkedir elbise satıyordu. Bu elbiselerden bazıları beş, bazıları on dirhem idi. Bir gün o yokken onun kölesi beş dirhemlik bir elbiseyi on dirheme sattı. Muhammed bin Münkedir bu durumu öğrenince bütün gün müşteriyi aramaya koyuldu. Sonunda onu buldu ve dedi ki; "Bir yanlışlık olmuş ve beş dirhemlik bir elbiseyi on dirheme satın almışsın." Adam dedi ki; "ey kişi! ben bu alışverişe razı olmuştum."

İbn-i Münkerdir dedi ki; "Eğer sen razı olduysan, biz kendi nefsimiz için razı olmadığımız bir hususta senin için razı olamayız. Üç şıktan birini seç;

-Eğer dilersen, on liralık elbiselerden birini al,

Veya dilersen sana beş dirhemini geri verelim,

Veya dilersen elbiseyi geri ver ve paranı geri al."

Adam dedi ki; "ben beş dirhemimi alayım." İbn-i Münkedir ona beş dirhemini ödedi. Bedevi ondan ayrılınca sordu; "bu yaşlı adam kimdir?" Dediler ki; "Muhammed bin Münkedir'dir." Bunun üzerine adam dedi ki; "La ilahe illallah. Bu öyle bir kimsedir ki, biz çöllerimizde kıtlık olduğu zaman onun yüzü suyu hürmetine yağmur dilerdik."

Not: Ondan dolayıdır ki, merhum Seyyah-ı şehîr Abdürreşid İbrahim Efendi, hatıratında diyor; "Şark terbiyesi kul hakkına başka gözle bakar." (Salih Okur)

Kaynak

Şeyh Muhammed bin Abdullah el Cerdani

El-Cevâhirü'l lülüiyye fi Şerh-i Erbâin-i Neveviye

Salih Kitaplar,

Fatih, İst. 2017

Terc. Salih Okur

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

Bakara sûresinin 134 ve 141. ayetlerinde mükerrer olarak, geçmişlerimizin hatalarından sorumlu

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

SEKİZİNCİ NOKTA Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir?

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

BEŞİNCİ NOKTA Eğer biri derse; “Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan oldukla

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Ebû Hureyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edilen Buh

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

Eğer denirse; “Allah'tan başkası, diriltir ve öldürür dememiz caiz midir?” Biz deriz: Evet

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

Bu on noktayı yazan: Seyfi Asrî (hafizahullahu teala) Çarşamba günü Öğlen ile ikindi arası

KISA KISA NOTLAR-3

KISA KISA NOTLAR-3

Çocuk ölü doğduğunda isim vermeye gerek yok. *Avukat suçluyu savunursa günahkâr olur. *Bir

TESADÜFÜN TESADÜFÜ (RASTLANTININ RASTLANTISI)

TESADÜFÜN TESADÜFÜ (RASTLANTININ RASTLANTISI)

Not: Bu yazı alegorik ve fantastik anlatımla yazılmıştır. Bütün oluşçulara, şüphecilere

KISA KISA NOTLAR-2

KISA KISA NOTLAR-2

Ortalama iki öğün yemek iyidir. Bazıları “bir kez yiyin” diyorlar. Ne 3 yap ne de 1 yap. Sa

KISA KISA NOTLAR-1

KISA KISA NOTLAR-1

*Şevval ayında tutulan 6 gün orucu ara vererek tutmak efdaldir. *Abdest sıkışıkken cemaatl

BİR GARİP HEYKEL

BİR GARİP HEYKEL

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Yakın tarihimizde dinler arası diyalog adına icrâ e

Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

Şûra, 43

GÜNÜN HADİSİ

İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

(Tirmizi, 2649)

TARİHTE BU HAFTA

*Bosna'da 800 kadar camii Sırplar Tarafından Yıkıldı(20 Ocak 1993) *Ridaniye Zaferi(22 Ocak 1517) *Babiali Baskını(23 Ocak 1913) *Hz.Ali'nin Küfe'de Şehid Edilmesi(24 Ocak 661)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI