Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-187

Ders: Barla Lahikası(s: 249) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Aziz kardeşlerim! Bahar ve yazın meşgaleleri, hem gecelerin kısalması, hem şuhur-u selâsenin gitmesi ve ekser kardeşlerimin bir derece hisse alması ve daha sair bazı esbabın bulunması elbette bir derece neş'eli kış dersine


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2018-11-02 18:32:35

Ders: Barla Lahikası(s: 249)

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

İzah edilen kısım: Aziz kardeşlerim! Bahar ve yazın meşgaleleri, hem gecelerin kısalması, hem şuhur-u selâsenin gitmesi ve ekser kardeşlerimin bir derece hisse alması ve daha sair bazı esbabın bulunması elbette bir derece neş'eli kış dersine fütur verir. Fakat onlardan gelen fütur, size fütur vermesin. Çünki o dersler, ulûm-u imaniyeden olduğu için, bir insan yalnız kendi nefsine dinlettirse yeter. Bahusus siz daima bir-iki hakikî kardeşi de bulursunuz. Barla Lahikası (s:249)

Not: Bu dersin başka bir izahını daha önce yayınlamıştık. Ama bu başka bir sohbet olduğu için bu sohbetin de notlarını çıkarmak istedim. İnşallah başta nefsime olmak üzere istifadeli olur.(Salih Okur)

*Cenab-ı Hakkın maddi kanunlarda geçerli olan tasarrufatı melekût ve m ânâ âlemi için de geçerlidir.

*Bu derste inkişaf ve inbisata, feyze mani olan vasıfları sayıyor;

1- Bahar ve yazın meşgaleleri(Barla Lahikası, s.260) Bahar gelince, yaz gelince insanda cevvaliyet artıyor. Çift-çubuk, bağ-bahçe derken bir çok insan farz ibadetlerini, hizmete medar vazifelerini bihakkın ifâ edemiyor. İster istemez çifte, çubuğa, bağa, bahçeye, tenezzühe gidiyor, görevini, ibadet ve taatını yeterli kadar yerine getiremiyor.

2- hem gecelerin kısalması(Barla Lahikası, s: 260) Şimdi zaman ve mekanın insan fıtratı üzerinde fevkalade ehemmiyeti var. Bundan 100-200 sene evveline gidin, normal, dindar olan her insan teheccüd namazına kalkar. Niye? Elektrik yok, televizyon yok, sokak yok, gece hayatı yok, internet yok, bu belalar yok.. Saat akşam yedide her şey bitiyor. Sekiz saat uyuduktan sonra, saat üçte otomotik olarak teheccüde kalkıyorsun.

Şimdi de samimi bir müslüman zamanını iyi ayarlarsa, kışın rahatça teheccüde kalkar. Ama yazın gündüzün yorgunlukları, gecelerin kısalması insana tesir ediyor, yoruyor..

Bu yorgunluklar da;

1-Ses ve gürültü beyni yoruyor.

2-Dünyevi meşguliyetler idraki kilitliyor. "aldım ama satamadım", "sattım ama kaybettim" vs...bunların uzantıları da var. Mesela bem Üniversitede talebeye dersi verdim mi ders orada kalır. Ama tüccar adamın işi öyle değil. Cumartesi günü dükkanı kapamış ama pazartesi günü çek meselesi var. Uykusuna bile tesir ediyor.

3-Bir de ruh kirleniyor. Kirler insana gözünden giriyor, bu bir..kulağından giriyor, iki..Bir de diliyle, gıybetle giriyor, üç..

4- Bir de zaman ahirzaman..Dehşetli ve şiddetli.. Bütün bunlar insanın ruhunu

yoruyor. Fıtratı bozuluyor. Şeytanı taşlamaktan Kabe'yi tavafa maalesef vaktimiz kalmıyor.

Bunlar ciddi bir maneviyatın önüne çıkan engeller...

*Demek bu ahirzamanın fitne ve fesadı insanı vuruyor mu, vuruyor. Ruhu kirletiyor mu, kirletiyor. Bugün gözler kirli midir? Kirlidir. Bugün kulaklar perişan mıdır? Perişandır. Bugün ağızlar müşevveş midir? Müşevveştir.

* Fakat onlardan gelen fütur, size fütur vermesin." Buradaki füturdan maksat, yani rehavet basıyor. Maneviyata karşı iştiyak azalıyor. Yabanileşiyor. O maneviyattaki feyzi almadaki duyarlılığını kaybediyor. Günahlar ruhları kirlete kirlete, zikir ve tesbihteki teravet, zevk ve manevi tegaddi manası kapanıyor, örtülüyor.  

*Feyz-i İlahide kusur yoktur. Kusur nefislerdedir.  

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-188

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-188

Ders: 17. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi İzah edilen kısım: “Hâlık-ı Rahîm ve

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-187

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-187

Ders: Barla Lahikası(s: 249) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Aziz kardeşleri

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-186

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-186

Ders: 21, Lem’a, Dördüncü Düsturunuz, İkinci Sebeb İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-185

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-185

Ders: Şualar(s. 329) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Ehl-i keşf-el kuburun m

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-184

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-184

Ders: 17. Lem’a, Yedinci Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah rahmet eylesin Turgut

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-183

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-183

Ders: 17.Lem’a, 6. Nokta İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“İnsan, bazı firenkler ve f

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-182

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-182

Ders: Kastamonu Lahikası(s. 195) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Ehl-i velaye

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-181

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-181

Ders: Yirminci Mektup, Mukaddime İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah’ın sıfatlarını

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-180

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-180

Ders: 29. Mektup, Dokuzuncu Kısım, 3. Telvih İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Üstad bir y

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-179

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-179

Ders: 29. Mektup, Dokuzuncu Kısım, Dördüncü Telvih İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi İzah

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-178

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-178

Ders: 29. Söz, İkinci Maksad, İkinci Esas İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar İzah edilen kısım

"Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar diye bir kurban kesme ibadeti koymuşuzdur. Hepinizin ilâhı bir tek ilâhtır. Onun için yalnız O'na teslim olan müslümanlar olun. Allah'a itaat e

Hacc:34

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT-Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI