Cevaplar.Org

BAZI HADİSLER HAKKINDA

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir? 1- Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali (r.a.)’den, Buyurdu ki: Küfe mescidi’nin Abdullah b. Mes’ud’un evinin tarafındaki duvarı yıkıldığında, o zaman, o kavmin mülkünü kaybetmesidir ve o mülkün zevali sırasında da Mehdi huruc eder.


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-11-02 18:15:31

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir?
1-
Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali (r.a.)'den, Buyurdu ki: Küfe mescidi'nin Abdullah b. Mes'ud'un evinin tarafındaki duvarı yıkıldığında, o zaman, o kavmin mülkünü kaybetmesidir ve o mülkün zevali sırasında da Mehdi huruc eder.

2- İbni Asakir, Halid b. Miğdan'dan tahric etti. O dedi ki: Süfyani'nin helaki bir cemaati iki defa hüsrana uğrattıktan sonra olur. Mehdi de Gota bölgesinde Haresta adı verilen bir köy batmadan çıkmaz.

3. "Keza (Naim b. Hammad), Velid b. Müslim'den tahric etti. Velid şöyle dedi, Muhammed b. Ali'den şöyle duydum: Süfyani ve Kelp kabilesi ile Hz. Mehdi Beytül Makdis (Kudüs)'de savaşır ve Süfyani esir olarak getirilir Mehdi'nin emriyle Rahmet kapısında öldürülür. Onların ganimetleri ve kadınları da Şam caddelerinde satılır. "

4- Duanın kabul olması için iki şey gerekir. Duayı ihlas ile yapmalıdır. Yediği ve giydiği helalden olmalıdır. Müminin odasında, haramdan bir iplik varsa, bu odada yaptığı dua kabul olmaz. [Tergibüs-salât]

Cevabımız:

1)Bu rivayetin kaynağı Şiidir. Şianın kendi inancına göre bin küsur sene önce kaybolmuş imamlardan biri olan bir zat(Muhammed b. Hasen el-Askeri) ahir zamanda yeniden Mehdi olarak ortaya çıkacaktır. Bu gizli sürece "gaybubet" diyorlar. Bu rivayetin kaynağı da "gaybubet"le çok ilgili olan biridir ki, kitabının adına "Gaybet'n-Numani" ismini vermiştir. Bu müellif, bu bilgiyi Huseyin b. Muhtar vasıtasıyla Ca'fer-i Sadıktan aktarmıştır(bk. eş-eyh en-Numani, Gaybetu'n-Numani: 285 b 14 h57).

-Bu bilgiye ehl-i sünnet kaynaklarında rastlayamadık. Kanaatimizce bunun sahih bir tarafı da yoktur. Bazı Şii alimleri, Küfe'yi nazara alarak helak olan topluluk Irak reisleri olduğunu söyledikten sonra, "Ancak bunu doğrulayacak bir delil yoktur. Diğer bazı rivayetlerden anlaşılıyor ki, bunlar Suut krallarıdır" demeyi de ihmal etmemiştir. Bu da rivayetin vahametini göstermeye kâfidir. 

2)Bu bilgi için (bk. Muhtasaru Tarih, Dimaşk, 1/247)

Bu konuyu araştıran Dr. Ebu Suhayb el-Hayık, bu rivayetin "minker" yani sahih olmadığını bildirmiştir(bk.Daru'l-hadisi'd-diyaiye).

3)Bu bilgi için (bk. Nuaym b. Hammad, el-Fiten, 1/349/h. no:1008).

Bu hadis rivayetinin metninde " Velid şöyle dedi, Muhammed b. Ali'den şöyle duydum.." ifadesi yer almamaktadır. "Muhammed b. Ali" yerine "Haddeseni muhaddisun" ifadesi geçiyor.(Metbu nüshada "Muhammed" kelimesi geçtiğini belirten bazı alimler bunun doğru olmadığına işaret etmişler-bk.el-urfu'l-verdi fi ahbari'l-Mehdi, s.6). Bununla "bir muhaddis/hadis alimi" kastedilmiş olabileceği gibi, "kendisiyle konuştuğum biri bana anlattı ki"şeklindeki bir mana da kastedilmiş olabilir.

 Bu takdirde "Muhaddis" kelimesi, "hadis alimi" ni çağrıştırdığı için bu kelime özellikle seçilmiştir. Bu senetteki "Muhaddis" kelimesinin manası ne olursa olsun, bu senet hem maktu'dur, hem meçhul bir raviyi barındırdığı için zayıftır.

Nitekim Dr. Ebu Suhayb Halid el-Hayik de bu rivayetin senedinde meçhul ravi bulunduğunu ve hadisin de (metninde nekaret olduğundan) "münker" olduğunu belirtmiştir (bk. Daru'l-hadisi'd-diyaiye).

-Suyuti/el-havi(2/86) de Süfyani'nin öl dürüldüğü yer "Rahmet" değil, "Rahbet" olarak geçiyor.

4)Sorudaki gibi bir bilgiye rastlayamadık.

-Bu bilgi için verilen"Tergibu's-salat" isminde bir kitaba da rastlayamadık.

Ancak duanın kabul olmasının şartlarından " ihlas ve helal dairesi" sahih hadislerde yer almaktadır:

İhlas için değişik ayetler olduğu gibi, "ameller niyetlere göredir"(Buhârî, Bedü'l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155) hadisi de yeterli bir şahittir.

Helal dairesi meslesine gelince; şu sahih hadis konumuzu aydınlatmaktadır:

Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Peygamberimiz şöyle buyurdu: "...Kişi semaya ellerini kaldırıp: 'Ya Rabb! Ya Rabb!' diye dua eder. Oysa, yiyeceği haram, içeceği haram, elbisesi haram, kendisi haram ile beslenmiştir. Artık bu kişinin duası nasıl kabul olabilir ki!?"(Müslim, h.no: 1015)

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

İDAM İPİNİ GETİREN ÂLİM

İDAM İPİNİ GETİREN ÂLİM

Rahmi Erdem bey “Davam” adlı eserinde(s: 461-462) anlatıyor; “Eskişehir’in Muttalip köy

POLONYALI KOPERNİK VE VEHBİ KARAKAŞ’A GÖRE ÂLEMİN MERKEZİ

POLONYALI KOPERNİK VE VEHBİ KARAKAŞ’A GÖRE ÂLEMİN MERKEZİ

Polonyalı bilim adamı Kopernik, âlemin merkezini dünyadan güneşe taşımış. Merkez güneş,

BEDİÜZZAMAN’IN GÖZÜYLE HZ. MUHAMMED (S.A.V) EFENDİMİZ (II)

BEDİÜZZAMAN’IN GÖZÜYLE HZ. MUHAMMED (S.A.V) EFENDİMİZ (II)

Üstad Nursî’ye göre sevgili Peygamberimiz, “bir misal-i muhabbet ve bir timsal-i rahmet”dir

PEYGAMBER EFENDİMİZE SALAVAT GETİRMEK

PEYGAMBER EFENDİMİZE SALAVAT GETİRMEK

Şeyh Yusuf Ennebehânî rahmetullâhi aleyhi Seâdetuddâreyn fissalâti alâ seyyidil murselin adl

İLİM ÇEŞNİSİ-1

İLİM ÇEŞNİSİ-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, değerli kardeşimiz Arif Gülhan hoca, okuduğu Arapça eserlerden dik

ALLAH KİMLERİ LANETLEMİŞTİR?-2

ALLAH KİMLERİ LANETLEMİŞTİR?-2

7.Allah’ı ve Resulünü İncitenler: "Şüphesiz Allah ve Resûlünü incitenlere, Allah dünya

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

“BİR TÜRLÜ YAKALAYAMADIK”

“BİR TÜRLÜ YAKALAYAMADIK”

Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü coşkuyla kutlanırken, kürsüde bir konuşmacı ölçüyü adam

KENDİ DİLİNDEN BEDİÜZZAMAN-43

KENDİ DİLİNDEN BEDİÜZZAMAN-43

AFYON HÜKÛMET VE ZABITASINA VE MAHKEMESİNE BİRKAÇ NOKTA MARUZATIM VAR Birincisi: Ekser enbiyan

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-27

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-27

NAMAZ BAHSİ Rabb-i âlem bu namazlar hediye etti sana, Ta ki bunlar hiç bırakmasın ki kir kals

Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır; o kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir

Âl-i İmran:20

GÜNÜN HADİSİ

"Kişinin yapacağı en üstün iyiliklerden biri, ölümünden sonra babasının dostlarına sıla-i rahimde bulunmasıdır"

Müslim, Birr, 11-13 (2552);

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI