Cevaplar.Org

BAZI HADİSLER HAKKINDA

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir? 1- Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali (r.a.)’den, Buyurdu ki: Küfe mescidi’nin Abdullah b. Mes’ud’un evinin tarafındaki duvarı yıkıldığında, o zaman, o kavmin mülkünü kaybetmesidir ve o mülkün zevali sırasında da Mehdi huruc eder.


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-11-02 18:15:31

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir?
1-
Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali (r.a.)'den, Buyurdu ki: Küfe mescidi'nin Abdullah b. Mes'ud'un evinin tarafındaki duvarı yıkıldığında, o zaman, o kavmin mülkünü kaybetmesidir ve o mülkün zevali sırasında da Mehdi huruc eder.

2- İbni Asakir, Halid b. Miğdan'dan tahric etti. O dedi ki: Süfyani'nin helaki bir cemaati iki defa hüsrana uğrattıktan sonra olur. Mehdi de Gota bölgesinde Haresta adı verilen bir köy batmadan çıkmaz.

3. "Keza (Naim b. Hammad), Velid b. Müslim'den tahric etti. Velid şöyle dedi, Muhammed b. Ali'den şöyle duydum: Süfyani ve Kelp kabilesi ile Hz. Mehdi Beytül Makdis (Kudüs)'de savaşır ve Süfyani esir olarak getirilir Mehdi'nin emriyle Rahmet kapısında öldürülür. Onların ganimetleri ve kadınları da Şam caddelerinde satılır. "

4- Duanın kabul olması için iki şey gerekir. Duayı ihlas ile yapmalıdır. Yediği ve giydiği helalden olmalıdır. Müminin odasında, haramdan bir iplik varsa, bu odada yaptığı dua kabul olmaz. [Tergibüs-salât]

Cevabımız:

1)Bu rivayetin kaynağı Şiidir. Şianın kendi inancına göre bin küsur sene önce kaybolmuş imamlardan biri olan bir zat(Muhammed b. Hasen el-Askeri) ahir zamanda yeniden Mehdi olarak ortaya çıkacaktır. Bu gizli sürece "gaybubet" diyorlar. Bu rivayetin kaynağı da "gaybubet"le çok ilgili olan biridir ki, kitabının adına "Gaybet'n-Numani" ismini vermiştir. Bu müellif, bu bilgiyi Huseyin b. Muhtar vasıtasıyla Ca'fer-i Sadıktan aktarmıştır(bk. eş-eyh en-Numani, Gaybetu'n-Numani: 285 b 14 h57).

-Bu bilgiye ehl-i sünnet kaynaklarında rastlayamadık. Kanaatimizce bunun sahih bir tarafı da yoktur. Bazı Şii alimleri, Küfe'yi nazara alarak helak olan topluluk Irak reisleri olduğunu söyledikten sonra, "Ancak bunu doğrulayacak bir delil yoktur. Diğer bazı rivayetlerden anlaşılıyor ki, bunlar Suut krallarıdır" demeyi de ihmal etmemiştir. Bu da rivayetin vahametini göstermeye kâfidir. 

2)Bu bilgi için (bk. Muhtasaru Tarih, Dimaşk, 1/247)

Bu konuyu araştıran Dr. Ebu Suhayb el-Hayık, bu rivayetin "minker" yani sahih olmadığını bildirmiştir(bk.Daru'l-hadisi'd-diyaiye).

3)Bu bilgi için (bk. Nuaym b. Hammad, el-Fiten, 1/349/h. no:1008).

Bu hadis rivayetinin metninde " Velid şöyle dedi, Muhammed b. Ali'den şöyle duydum.." ifadesi yer almamaktadır. "Muhammed b. Ali" yerine "Haddeseni muhaddisun" ifadesi geçiyor.(Metbu nüshada "Muhammed" kelimesi geçtiğini belirten bazı alimler bunun doğru olmadığına işaret etmişler-bk.el-urfu'l-verdi fi ahbari'l-Mehdi, s.6). Bununla "bir muhaddis/hadis alimi" kastedilmiş olabileceği gibi, "kendisiyle konuştuğum biri bana anlattı ki"şeklindeki bir mana da kastedilmiş olabilir.

 Bu takdirde "Muhaddis" kelimesi, "hadis alimi" ni çağrıştırdığı için bu kelime özellikle seçilmiştir. Bu senetteki "Muhaddis" kelimesinin manası ne olursa olsun, bu senet hem maktu'dur, hem meçhul bir raviyi barındırdığı için zayıftır.

Nitekim Dr. Ebu Suhayb Halid el-Hayik de bu rivayetin senedinde meçhul ravi bulunduğunu ve hadisin de (metninde nekaret olduğundan) "münker" olduğunu belirtmiştir (bk. Daru'l-hadisi'd-diyaiye).

-Suyuti/el-havi(2/86) de Süfyani'nin öl dürüldüğü yer "Rahmet" değil, "Rahbet" olarak geçiyor.

4)Sorudaki gibi bir bilgiye rastlayamadık.

-Bu bilgi için verilen"Tergibu's-salat" isminde bir kitaba da rastlayamadık.

Ancak duanın kabul olmasının şartlarından " ihlas ve helal dairesi" sahih hadislerde yer almaktadır:

İhlas için değişik ayetler olduğu gibi, "ameller niyetlere göredir"(Buhârî, Bedü'l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155) hadisi de yeterli bir şahittir.

Helal dairesi meslesine gelince; şu sahih hadis konumuzu aydınlatmaktadır:

Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Peygamberimiz şöyle buyurdu: "...Kişi semaya ellerini kaldırıp: 'Ya Rabb! Ya Rabb!' diye dua eder. Oysa, yiyeceği haram, içeceği haram, elbisesi haram, kendisi haram ile beslenmiştir. Artık bu kişinin duası nasıl kabul olabilir ki!?"(Müslim, h.no: 1015)

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MEHMET KIRKINCI HOCAM VE NOT DEFTERİM-1

MEHMET KIRKINCI HOCAM VE NOT DEFTERİM-1

Yirmi iki yaşlarında Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü öğrencisi iken zaman zaman Mehmet Kırk

MUHTASAR FIKHU HANEFİ

MUHTASAR FIKHU HANEFİ

Sizlere ikinci olarak takdim edeceğimiz eser, yine Hind ulemasının büyüklerinden birine ait. Ge

CEVAHİR-ÜL LÜ’LÜİYE’DEN PARILTILAR-5

CEVAHİR-ÜL LÜ’LÜİYE’DEN PARILTILAR-5

Saad Bin Ebu Vakkas(r.a)’dan rivayete göre o, Rasulullah’a dedi; “Ya Rasulullah! Allah’ın

ANNE KARNINDA AĞIZ, DÜNYADA NAMAZ

ANNE KARNINDA AĞIZ, DÜNYADA NAMAZ

Anne karnındaki bir çocuğun ağzı vardır, gözü vardır, kulağı vardır, eli vardır, ayağ

İNSAN NASIL BİR VARLIKTIR?-2

İNSAN NASIL BİR VARLIKTIR?-2

5.İnsanların Yaratılışlarında İbretler Vardır: "Sizin yaratılışınızda ve (Allah'ın) y

UŞAĞIN CEVABI

UŞAĞIN CEVABI

Ercüment Ekrem Talu Bey(1886-1956) bir arkadaşını ziyarete gitmişti. Kapıyı açan hizmetçi s

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-1

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA-1

Mehmet Ali Paşa 1768 yılında Kavala’da doğmuştur. 42 sene Mısır’da valilik yapmış, Sonr

KENDİ DİLİNDEN BEDİÜZZAMAN-52

KENDİ DİLİNDEN BEDİÜZZAMAN-52

Mahkeme Reisine: Pek çok uzun ve mazlumane macera-yı hayatıma dair şu gayet kısa ifademi dinle

KÖPEĞİN VASİYETİ

KÖPEĞİN VASİYETİ

Suriyeli âlimlerden Şeyh Mazhar Efendi’den 12.02. 2019 tarihinde dinlediğimiz bir Arap kıssas

ŞEVKET BİNBAŞI

ŞEVKET BİNBAŞI

Not: Bugün merhum Sultan İkinci Abdülhamid hanın vefat yıldönümü. Cenab-ı Hak kendilerine r

BENİM AKLIM DA ALLAH’IN VE AHİRETİN YOKLUĞUNU ALMIYOR

BENİM AKLIM DA ALLAH’IN VE AHİRETİN YOKLUĞUNU ALMIYOR

Şaşıyorum şu inkârcıların aklına. Allah onlara, kendisini bulsunlar, iki dünyanın saadetin

Sakın sizi dünya hayatı aldatmasın.

Fâtır, 5

GÜNÜN HADİSİ

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI