Cevaplar.Org

BAZI HADİSLER HAKKINDA

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir? 1- Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali (r.a.)’den, Buyurdu ki: Küfe mescidi’nin Abdullah b. Mes’ud’un evinin tarafındaki duvarı yıkıldığında, o zaman, o kavmin mülkünü kaybetmesidir ve o mülkün zevali sırasında da Mehdi huruc eder.


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-11-02 18:15:31

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir?
1-
Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali (r.a.)'den, Buyurdu ki: Küfe mescidi'nin Abdullah b. Mes'ud'un evinin tarafındaki duvarı yıkıldığında, o zaman, o kavmin mülkünü kaybetmesidir ve o mülkün zevali sırasında da Mehdi huruc eder.

2- İbni Asakir, Halid b. Miğdan'dan tahric etti. O dedi ki: Süfyani'nin helaki bir cemaati iki defa hüsrana uğrattıktan sonra olur. Mehdi de Gota bölgesinde Haresta adı verilen bir köy batmadan çıkmaz.

3. "Keza (Naim b. Hammad), Velid b. Müslim'den tahric etti. Velid şöyle dedi, Muhammed b. Ali'den şöyle duydum: Süfyani ve Kelp kabilesi ile Hz. Mehdi Beytül Makdis (Kudüs)'de savaşır ve Süfyani esir olarak getirilir Mehdi'nin emriyle Rahmet kapısında öldürülür. Onların ganimetleri ve kadınları da Şam caddelerinde satılır. "

4- Duanın kabul olması için iki şey gerekir. Duayı ihlas ile yapmalıdır. Yediği ve giydiği helalden olmalıdır. Müminin odasında, haramdan bir iplik varsa, bu odada yaptığı dua kabul olmaz. [Tergibüs-salât]

Cevabımız:

1)Bu rivayetin kaynağı Şiidir. Şianın kendi inancına göre bin küsur sene önce kaybolmuş imamlardan biri olan bir zat(Muhammed b. Hasen el-Askeri) ahir zamanda yeniden Mehdi olarak ortaya çıkacaktır. Bu gizli sürece "gaybubet" diyorlar. Bu rivayetin kaynağı da "gaybubet"le çok ilgili olan biridir ki, kitabının adına "Gaybet'n-Numani" ismini vermiştir. Bu müellif, bu bilgiyi Huseyin b. Muhtar vasıtasıyla Ca'fer-i Sadıktan aktarmıştır(bk. eş-eyh en-Numani, Gaybetu'n-Numani: 285 b 14 h57).

-Bu bilgiye ehl-i sünnet kaynaklarında rastlayamadık. Kanaatimizce bunun sahih bir tarafı da yoktur. Bazı Şii alimleri, Küfe'yi nazara alarak helak olan topluluk Irak reisleri olduğunu söyledikten sonra, "Ancak bunu doğrulayacak bir delil yoktur. Diğer bazı rivayetlerden anlaşılıyor ki, bunlar Suut krallarıdır" demeyi de ihmal etmemiştir. Bu da rivayetin vahametini göstermeye kâfidir. 

2)Bu bilgi için (bk. Muhtasaru Tarih, Dimaşk, 1/247)

Bu konuyu araştıran Dr. Ebu Suhayb el-Hayık, bu rivayetin "minker" yani sahih olmadığını bildirmiştir(bk.Daru'l-hadisi'd-diyaiye).

3)Bu bilgi için (bk. Nuaym b. Hammad, el-Fiten, 1/349/h. no:1008).

Bu hadis rivayetinin metninde " Velid şöyle dedi, Muhammed b. Ali'den şöyle duydum.." ifadesi yer almamaktadır. "Muhammed b. Ali" yerine "Haddeseni muhaddisun" ifadesi geçiyor.(Metbu nüshada "Muhammed" kelimesi geçtiğini belirten bazı alimler bunun doğru olmadığına işaret etmişler-bk.el-urfu'l-verdi fi ahbari'l-Mehdi, s.6). Bununla "bir muhaddis/hadis alimi" kastedilmiş olabileceği gibi, "kendisiyle konuştuğum biri bana anlattı ki"şeklindeki bir mana da kastedilmiş olabilir.

 Bu takdirde "Muhaddis" kelimesi, "hadis alimi" ni çağrıştırdığı için bu kelime özellikle seçilmiştir. Bu senetteki "Muhaddis" kelimesinin manası ne olursa olsun, bu senet hem maktu'dur, hem meçhul bir raviyi barındırdığı için zayıftır.

Nitekim Dr. Ebu Suhayb Halid el-Hayik de bu rivayetin senedinde meçhul ravi bulunduğunu ve hadisin de (metninde nekaret olduğundan) "münker" olduğunu belirtmiştir (bk. Daru'l-hadisi'd-diyaiye).

-Suyuti/el-havi(2/86) de Süfyani'nin öl dürüldüğü yer "Rahmet" değil, "Rahbet" olarak geçiyor.

4)Sorudaki gibi bir bilgiye rastlayamadık.

-Bu bilgi için verilen"Tergibu's-salat" isminde bir kitaba da rastlayamadık.

Ancak duanın kabul olmasının şartlarından " ihlas ve helal dairesi" sahih hadislerde yer almaktadır:

İhlas için değişik ayetler olduğu gibi, "ameller niyetlere göredir"(Buhârî, Bedü'l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155) hadisi de yeterli bir şahittir.

Helal dairesi meslesine gelince; şu sahih hadis konumuzu aydınlatmaktadır:

Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Peygamberimiz şöyle buyurdu: "...Kişi semaya ellerini kaldırıp: 'Ya Rabb! Ya Rabb!' diye dua eder. Oysa, yiyeceği haram, içeceği haram, elbisesi haram, kendisi haram ile beslenmiştir. Artık bu kişinin duası nasıl kabul olabilir ki!?"(Müslim, h.no: 1015)

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MÜTEVAZI BİR KRAL VE BİR EŞKİYA OĞLUNUN YAPTIĞI

MÜTEVAZI BİR KRAL VE BİR EŞKİYA OĞLUNUN YAPTIĞI

Geçenlerde Rahmet-i Rahmana uğurladığımız merhum Kadir Mısıroğlu beyefendi, “Benden Tarih

BİR MODERNİST MÜSVEDDESİ-1

BİR MODERNİST MÜSVEDDESİ-1

İsmini vermeyeceğimiz İlahiyatçı Profesörün görüşlerini anlamak mümkün görünmemektedir

MADDÎ VE MANEVÎ SAĞLIĞA KAVUŞTURAN REÇETE

MADDÎ VE MANEVÎ SAĞLIĞA KAVUŞTURAN REÇETE

Bir televizyon programında arz ettiğim reçeteyi, dinleyen ve seyreden kardeşlerimiz, yazılı ol

ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI

ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI

-Allah’ın Vücut Sıfatı Vücud sıfatı, Allah’ın var olması demektir. Vücud, hâşâ bed

KARDEŞİNİN DİLİNDEN MERHUM MOLLA ZAHİD MALAZGİRDİ HOCAEFENDİ-2

KARDEŞİNİN DİLİNDEN MERHUM MOLLA ZAHİD MALAZGİRDİ HOCAEFENDİ-2

LÜBNAN’DA İLK GÜNLER Ağabeyim 1980’lerin sonlarına doğru Lübnan’a gitti. Orada Mısır

AHLAK OLMADAN NAMAZ, NAMAZ OLMADAN AHLAK KURTARICI OLABİLİR Mİ?

AHLAK OLMADAN NAMAZ, NAMAZ OLMADAN AHLAK KURTARICI OLABİLİR Mİ?

Namaza en çok kafa yoran yazarlardan biri de benim sanıyorum. Önce “NİÇİN NAMAZ” kitabın

ALLAH HAKKINDA İKİ SORUYA CEVAP

ALLAH HAKKINDA İKİ SORUYA CEVAP

Allah’a Tanrı Denebilir mi? Bu soruya cevap vermeden Allah ismi hakkında şu bilgileri sıralay

BİR RAMAZAN AYI MANİFESTOSU

BİR RAMAZAN AYI MANİFESTOSU

Baharda bitkilerin yeşermesi, gelişip büyümesi için nisan yağmuru ne ise; amellerimizin, iba¬

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-15

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HOCAMIZDAN HATIRALAR-15

BİR PAPAZLA MUHAVERE Ben zaman zaman Avrupa ülkelerine davet edildim. Bir gün Almanya’nın Dü

KUR'AN'IN TEFSİRE OLAN İHTİYACI, SÜNNETİN TEFSİRDEKİ YERİ-1

KUR'AN'IN TEFSİRE OLAN İHTİYACI, SÜNNETİN TEFSİRDEKİ YERİ-1

Yukarıdaki başlık, İki sorunun bileşkesidir: 1. Kur'an'ın tefsir edilmeye, açıklanmaya ihti

FEZAİL-İ ÂMÂL’DEN RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ NOTLAR

FEZAİL-İ ÂMÂL’DEN RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ NOTLAR

Rasulullah(sallallahu aleyhi ve selem) mübarek Ramazan’ın bir saniyesinin bile gafletle geçmeme

Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur.

Tâ Hâ, 8

GÜNÜN HADİSİ

Berâe (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: "Müminlerden (özür sahibi olanlar dışında) (evlerinde) oturanlar ile Allah yolunda malları ve canları ile savaşanlar bir olamaz."

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI