Cevaplar.Org

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-22

O zaman sevmiş olursun Rabbini sen ey habib(1), Ger bu dünya terk edip hiç sevmez isen ey lebib.(2) Leş gibi dünya-yı fâni idemezsin terk eğer Bu gelen evsafla mevsuf olmaz isen(3) ey püser,(4)


2018-10-13 12:28:53

ALLAH SEVGİSİ

O zaman sevmiş olursun Rabbini sen ey habib(1),

Ger bu dünya terk edip hiç sevmez isen ey lebib.(2)

Leş gibi dünya-yı fâni idemezsin terk eğer

Bu gelen evsafla mevsuf olmaz isen(3) ey püser,(4)

Dinliyorsan bu gelenle ol da mevsuf(5) ta ki sen,

Terk-i dünya ile olasın muhibullah(6) sen.

Çok haya et(7), hem amel çok et ve eziyet verme sen

Kimseye, hem eziyete karşı tahammül eyle sen.

Yıkıcı olma velakin her zaman ol yapıcı,

Her zaman doğru konuş sen olma yalan atıcı

Az konuş, etme fuzul(8) hem ol da birr-ül valideyn(9)

Hem sabırlı ol ve ağırbaşlı ol sen ey lüceyn(10)

Hem açık yüzlü, beşaşetli(11), afuvkar, hem şefik.(12)

Hem şükürdar, hem de razı, ol halim ü hem refik.(13)

Olma kindar, fitneci sebbab(14) ü levvam(15) ü bahil(16),

Ne acul(17) ol ne hasud, gıybet de etme ey cemil.

Kişiyi Allah için sev, hem onunçün kız da sen

Emrin altında olanla yumuşak davran da sen.

Az hilaflı(18) ol, kabul et herkesin mazareti.(19)

Ol da çok insaflı, hem ol muhsin-üs seyyieti(20)

Münferid ol(21) aybın ile an uyub-i külli nas(22)

Zalime et merhamet zulm etmesinden et halas.(23)

Dipnotlar

1- seven

2- akıllı

3- bu gelecek güzel sıfatlarla amel etmezsen dünyayı terk edemezsin

4- ey çocuk,

5- amel et

6- Allah'ı seven.

7- utanan ol

8- fuzulî konuşma

9-  ana, babaya iyilik yapan ol

10- gümüş gibi saf olan.

11- Gülümser

12- Şefkatli

13- yavaş davranan ol.

14- Söven

15- Azarlıyan

16- Cimri

17- Aceleci

18- muhalefet etme

19- özürlerini

20- seyyienin (kötülüğün) ardından ihsanda bulun.

21- baş başa ol

22-tüm insanların ayıplarından

23-kurtar.

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-28

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-28

Güzelliğini Allah’tan dileriz Her neyi biz söylediysek sen kulak ver kardeşim Kurtuluş yolu

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-27

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-27

NAMAZ BAHSİ Rabb-i âlem bu namazlar hediye etti sana, Ta ki bunlar hiç bırakmasın ki kir kals

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-26

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-26

ELBİSE BAHSİ Hem tekebbür(1) hem de fahr(2) için libası giyme sen. Hassaten Rabbe taat etmen

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-25

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-25

Bil ki lezzetli taaamlar Halık’ın verdi sana, Hem suyu, hem de yemişler, hem libas verdi sana

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-24

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-24

YEDİ A’ZA VAZİFELERİ Bil yedi âzâ sana vermiş de Rabbü’l âlemin Onlar ile ateşin kapu

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-23

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-23

MÜNKERİ İZALE ETMEK Hilmini(1) kullan devamlı çok da bi had bi kıyas Göremezsen sen eğer b

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-22

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-22

O zaman sevmiş olursun Rabbini sen ey habib(1), Ger bu dünya terk edip hiç sevmez isen ey lebib.

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-21

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-21

TEVBE ETMEK Her günahtan tevbe etmek farz olur ey can hemen, Tevbeyi terk eylemek ile günah çok

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-20

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-20

NEFS TERBİYESİ Hem tefekekkür eyle nefsinde ki sen böylemisin? Sen zayıf bir sudan oldun, bev

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-19

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-19

TEFEKKÜR VE İHLÂS BAHSİ Sen tasavvur eyle(1) bu âlemde kullan aklını, Kalb u canla tanımı

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-18

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-18

KALB HASTALIKLARININ DERMANLARI Hırs içün eyle kanaat, ki seni zengin eder. Mahsudun içün dua

Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.

Hicr Suresi,9 (Mürşid 3.1'den alınmıştır)

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

Sahih-i Buhari, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*Cumhuriyet'in ilanı(29 Ekim 1923) *Sütçü İmam Maraş'ta direnişi başlattı(31 Ekim 1919) *I.Dünya Harbine girdik(1 Kasım 1914) *İmam-ı Rabbani Hz.lerinin İrtihali(2 Kasım 1624) *Hz.Ömer(r.a.)'in Şehadeti(3 Kasım 644)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI