Cevaplar.Org

İ-DOSER" BİLİNÇALTI MÜZİK

Şu an dijital alemde i-doser denilen bir program var. Bilgisayar programından veyahut mp3 playerdan 15 dk civarındaki ses dosyalarını dinleyerek kulaktan insan ruhuna çeşitli sanal telkinler yapılarak mutluluk, uyku, alfa modu vs. gibi haller verip bir nevi tedavi edilebileceği iddia edilmektedir. Bunu yapanların yorumları ve videoları internette sıklıkla dolaşmaktadır. Bu tür sanal dozlar islamiyet açısından meşru mudur? tıbbii ve manevi olarak zararlı mıdır? Cevabımız:


Niyazi Beki(Doç. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-10-13 11:58:00

Şu an dijital alemde i-doser denilen bir program var. Bilgisayar programından veyahut mp3 playerdan 15 dk civarındaki ses dosyalarını dinleyerek kulaktan insan ruhuna çeşitli sanal telkinler yapılarak mutluluk, uyku, alfa modu vs. gibi haller verip bir nevi tedavi edilebileceği iddia edilmektedir. Bunu yapanların yorumları ve videoları internette sıklıkla dolaşmaktadır. Bu tür sanal dozlar islamiyet açısından meşru mudur? tıbbii ve manevi olarak zararlı mıdır?

Cevabımız:

-Şuur altına yapılan telkinlerin yapıldığı bir yöntem vardır. Bunu daha çok doktorların bizzat hasta ile karşılıkla konuşmak suretiyle terapi yapması anlamına gelir. Bun terapi sade bir dille yapılması yanında müsikî eşliğinde de yapılabilir.

-İnsanların müsikîden hoşlandığı bir gerçektir. Bir bülbülün, bir insanın hanceresinden çıkan güzel sesler insanın ruhu üzerinde pozitif etki yaptığı gibi, müsikî aletlerin -deyim yerindeyse- hanceresinden çıkan seslerin de pozitif etkisi vardır. Bunlar birer vakıadır, inkâr edilemez. İslam tarihinde ruhî ıstıraplar veren hastalıkların bu yolla tedavi edildiği bilinmektedir.

- Ancak, bu tür sanal terapi olarak görülen "İ-doser" programını tartışmasız yegâne tedavî metodu olarak düşünmek, her şeyden önce bu günkü modern tıp prensipleriyle çelişmektedir. Çünkü bugün ruhî sıkıntılara bakan bir tıp dalı olan Psikiyastrî hekimliğinin önemli ölçüde kabul gören görüşüne göre, psikiyatri hastalığının önemli bir kısmı ruhî değil organiktir. Beynin farklı refleksler göstermesinden normal çalışma sitilinin dışına çıkmakla değişik olumsuz duyguların yeşermesine neden olması söz konusudur.

-Bununla beraber, bu tür programalar insanları esir alıp bir çok işten alıkoyabilir. Çünkü, genellikle insanların ülvî duygularından ziyade, suflî duygularına hitap eden bu gibi müziklerin önemli bir kısmı, insanı daha da üzebilir. Bir anlık bir zevkin sarhoşluğuyla kişi, kendinden geçse bile, o ortamdan çıktığı zaman daha bir ayrılık, daha bir kimsesizlik, daha bir yalnızlık hissiyle yıkılabilir, bir matem havasına bürünebilir.

-Bu gibi şeylerle sürekli meşgul olan kimsenin ülvî duyguları törpülenebilir ve dinî yönden gerekli ve sevaplı olan bir çok zikir, fikir ve şükürden zevk almayabilir ve gaflette boğulabilir.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

Mercimek yemek sünnet midir? Mercimek yemenin tavsiyesi üzerine hadis var mı? Varsa tahkik ve tah

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

Soru: Hz. Allah kin tutmaktan bizleri men etmesine rağmen neden, şeytan sizin düşmanınız siz d

BAZI HADİSLER HAKKINDA

BAZI HADİSLER HAKKINDA

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir? 1- Ebu Abdullah Hüseyin

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

Allah herşeyi yaratıyor. Yaratma eylemini de kendi zatı gibi tasavvur edemeyiz değilmi? Ol deyin

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

Rum suresi 32. Ayet 32. "Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayin. Bunlardan)

İ-DOSER" BİLİNÇALTI MÜZİK

İ-DOSER

Şu an dijital alemde i-doser denilen bir program var. Bilgisayar programından veyahut mp3 playerda

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

Bir hadis-i şerifte, (Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir) buyuruldu. (Hatib) Açıklayabi

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

Soru: Kıyamet öncesinde çıkacak olağanüstü şeylerin hikmeti nedir? Hz. İsa, Mehdi, Süfyan,

KUR’ANIN DÖRT ANA KONUSUNUN BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ

KUR’ANIN DÖRT ANA KONUSUNUN BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ

Soru: Kur’anın dört ana konusunun , yani tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet, ibadet arasındak

İMAM EŞARİ VE İBNİ ARABİ CEBRİ MİDİR?

İMAM EŞARİ VE İBNİ ARABİ CEBRİ MİDİR?

Soru : İbni Arabi (Fusüs, s.210) katıksız cebirci olduğu konusunda ne demeliyiz? Aynı şekilde

KALBİM MUTMAİN OLSUN DİYE

KALBİM MUTMAİN OLSUN DİYE

Soru: Bakara-260 “İbrahim de bir vakit:”Ey Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster

Dehşeti herşeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?

Gaşiye, 1

GÜNÜN HADİSİ

İki müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışılarsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır.

(Riyazü's-Salihin)

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI