Cevaplar.Org

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

Bir hadis-i şerifte, (Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir) buyuruldu. (Hatib) Açıklayabilir misiniz? 2)Mümin kafirden üstündür ifadesini anlatabilir misiniz?Her yönümüzle onlardan üstün müyüz?


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-10-13 11:41:19

1)Bir hadis-i şerifte, (Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir) buyuruldu. (Hatib) Açıklayabilir misiniz? 2)Mümin kafirden üstündür ifadesini anlatabilir misiniz?Her yönümüzle onlardan üstün müyüz?

Cevabımız:

1) -İnsanların değeri güzel ahlaklarıyla ölçülür. Bütün peygamberlerin en önemli görevlerinden biri Allah tarafından güzel kabul edilen ahlakı ders vermektir. Nitekim Hz. Peygamber de "Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim"( ) buyurmuştur.

-İnsanların değeri güzel ahlakla ölçüldüğüne göre, Hz. Muhammed insanların en üstünü, en hayırlısı, en iyisi demektir. Çünkü, bizzat Kur'an'da Allah ona hitaben "Muhakak ki Sen en büyük/en güzel ahlak üzeresin"(Kalem, 68/4) buyurmuştur. Bu ayet aynı zamanda onun bütün insanlardan üstün olduğunu açıkça ifade etmektedir. Bu sebeple, Hz.Peygamberin insanların en üstünü olduğuna inanmayan kimse, bu ayete inanmamış olur ki, bu küfür manasına gelir.

2) -Bu üstünlük manevî değerler itibariyledir. Yoksa, mümin dünyada, kuvvette, zenginlikte, mevki-makamda her zaman kâfirden üstün olduğu anlamına gelmez.

-Kur'an'da ifade edildiği üzere, insanlar ve cinlerin yaratılış gayesi Allah'ı tanımak, ona iman etmek ve ona kulluk etmektir. Bu Kur'anî ölçüye göre, Allah katında en değerli olanlar, Allah'a iman edenlerdir. Ahirette hiç kimsenin imansız olarak cennete girmemesi de bu gerçeğin başka bir belgesidir.

-Şu da bir gerçektir ki, insanların kıymeti Allah tarafından değer ölçüsü olarak kabul edilen iman ve İslam'ın vasıflarıyla orantılıdır. Bu vasıflar -mümin, kâfir ayırımı olmaksızın-kimde bulunursa bulunsun bir değer ifade eder. Örneğin, doğruluk, çalışkanlık, ilim-irfan imanın bir vasfıdır. Bu vasıflar kâfirde de bulunsa yine değerlidir. Bunun aksine, yalancılık, tembellik, cahillik küfrün birer vasfıdır. Bunlar bir müminde de olsa yine kötü ve değersizdir. Bu açıdan bakıldığı zaman, bazen kâfir taşıdığı iman vasıfları sebebiyle, küfür sıfatlarını taşıyan mümine bu noktalarda daha üstündür denilebilir. Zalim bir müminin âdil bir kâfirden adalet noktasında üstün olmadığı açık bir gerçektir. Hırsız bir mümin, emin bir kâfirden o noktada üstün olduğunu iddia etmek mümkünmüdür?

-Yalnız şunu unutmamak gerekir ki, her müminin bütün sıfatlarının her zaman mümin olması lazım gelmediği gibi, her kâfirin bütün sıfatlarının da kâfir olması lazım gelmez. Yukarıda ifade edildiği üzere, kâfirde mimin sıfat, müminde kâfır sıfat bulunabilir. Ancak, mümin taşıdığı kâfir sıfatlarla kâfir olmadığı gibi, kâfir de taşıdığı mümin sıfatlarla mümin olmaz. Mümin kiliseye gitmekle kâfir olmadığı gibi, kâfir de mescide girmekle mümin olmaz.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İLAHİ HUZURDA..

İLAHİ HUZURDA..

Soru: “Ve onların hepsi de kıyamet günü O’nun huzuruna tek başına gelecektir.”(Meryem, 1

Ne yerde ne gökte zere ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz.

Yûnus,61

GÜNÜN HADİSİ

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim "üç kız" veya "üç kızkardeş" veya "iki kızkardeş" veya "iki kız" yetiştirir, terbiye ve te'diblerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir."

Ebu Davud, Edeb 130, (5147); Tirmizi, Birr, 13 (1913)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI