Cevaplar.Org

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

Bir hadis-i şerifte, (Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir) buyuruldu. (Hatib) Açıklayabilir misiniz? 2)Mümin kafirden üstündür ifadesini anlatabilir misiniz?Her yönümüzle onlardan üstün müyüz?


Niyazi Beki(Doç. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-10-13 11:41:19

1)Bir hadis-i şerifte, (Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir) buyuruldu. (Hatib) Açıklayabilir misiniz? 2)Mümin kafirden üstündür ifadesini anlatabilir misiniz?Her yönümüzle onlardan üstün müyüz?

Cevabımız:

1) -İnsanların değeri güzel ahlaklarıyla ölçülür. Bütün peygamberlerin en önemli görevlerinden biri Allah tarafından güzel kabul edilen ahlakı ders vermektir. Nitekim Hz. Peygamber de "Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim"( ) buyurmuştur.

-İnsanların değeri güzel ahlakla ölçüldüğüne göre, Hz. Muhammed insanların en üstünü, en hayırlısı, en iyisi demektir. Çünkü, bizzat Kur'an'da Allah ona hitaben "Muhakak ki Sen en büyük/en güzel ahlak üzeresin"(Kalem, 68/4) buyurmuştur. Bu ayet aynı zamanda onun bütün insanlardan üstün olduğunu açıkça ifade etmektedir. Bu sebeple, Hz.Peygamberin insanların en üstünü olduğuna inanmayan kimse, bu ayete inanmamış olur ki, bu küfür manasına gelir.

2) -Bu üstünlük manevî değerler itibariyledir. Yoksa, mümin dünyada, kuvvette, zenginlikte, mevki-makamda her zaman kâfirden üstün olduğu anlamına gelmez.

-Kur'an'da ifade edildiği üzere, insanlar ve cinlerin yaratılış gayesi Allah'ı tanımak, ona iman etmek ve ona kulluk etmektir. Bu Kur'anî ölçüye göre, Allah katında en değerli olanlar, Allah'a iman edenlerdir. Ahirette hiç kimsenin imansız olarak cennete girmemesi de bu gerçeğin başka bir belgesidir.

-Şu da bir gerçektir ki, insanların kıymeti Allah tarafından değer ölçüsü olarak kabul edilen iman ve İslam'ın vasıflarıyla orantılıdır. Bu vasıflar -mümin, kâfir ayırımı olmaksızın-kimde bulunursa bulunsun bir değer ifade eder. Örneğin, doğruluk, çalışkanlık, ilim-irfan imanın bir vasfıdır. Bu vasıflar kâfirde de bulunsa yine değerlidir. Bunun aksine, yalancılık, tembellik, cahillik küfrün birer vasfıdır. Bunlar bir müminde de olsa yine kötü ve değersizdir. Bu açıdan bakıldığı zaman, bazen kâfir taşıdığı iman vasıfları sebebiyle, küfür sıfatlarını taşıyan mümine bu noktalarda daha üstündür denilebilir. Zalim bir müminin âdil bir kâfirden adalet noktasında üstün olmadığı açık bir gerçektir. Hırsız bir mümin, emin bir kâfirden o noktada üstün olduğunu iddia etmek mümkünmüdür?

-Yalnız şunu unutmamak gerekir ki, her müminin bütün sıfatlarının her zaman mümin olması lazım gelmediği gibi, her kâfirin bütün sıfatlarının da kâfir olması lazım gelmez. Yukarıda ifade edildiği üzere, kâfirde mimin sıfat, müminde kâfır sıfat bulunabilir. Ancak, mümin taşıdığı kâfir sıfatlarla kâfir olmadığı gibi, kâfir de taşıdığı mümin sıfatlarla mümin olmaz. Mümin kiliseye gitmekle kâfir olmadığı gibi, kâfir de mescide girmekle mümin olmaz.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

Mercimek yemek sünnet midir? Mercimek yemenin tavsiyesi üzerine hadis var mı? Varsa tahkik ve tah

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

Soru: Hz. Allah kin tutmaktan bizleri men etmesine rağmen neden, şeytan sizin düşmanınız siz d

BAZI HADİSLER HAKKINDA

BAZI HADİSLER HAKKINDA

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir? 1- Ebu Abdullah Hüseyin

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

Allah herşeyi yaratıyor. Yaratma eylemini de kendi zatı gibi tasavvur edemeyiz değilmi? Ol deyin

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

Rum suresi 32. Ayet 32. "Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayin. Bunlardan)

İ-DOSER" BİLİNÇALTI MÜZİK

İ-DOSER

Şu an dijital alemde i-doser denilen bir program var. Bilgisayar programından veyahut mp3 playerda

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

Bir hadis-i şerifte, (Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir) buyuruldu. (Hatib) Açıklayabi

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

Soru: Kıyamet öncesinde çıkacak olağanüstü şeylerin hikmeti nedir? Hz. İsa, Mehdi, Süfyan,

KUR’ANIN DÖRT ANA KONUSUNUN BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ

KUR’ANIN DÖRT ANA KONUSUNUN BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ

Soru: Kur’anın dört ana konusunun , yani tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet, ibadet arasındak

İMAM EŞARİ VE İBNİ ARABİ CEBRİ MİDİR?

İMAM EŞARİ VE İBNİ ARABİ CEBRİ MİDİR?

Soru : İbni Arabi (Fusüs, s.210) katıksız cebirci olduğu konusunda ne demeliyiz? Aynı şekilde

KALBİM MUTMAİN OLSUN DİYE

KALBİM MUTMAİN OLSUN DİYE

Soru: Bakara-260 “İbrahim de bir vakit:”Ey Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster

Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.

Hicr Suresi,9 (Mürşid 3.1'den alınmıştır)

GÜNÜN HADİSİ

Hayâ îmândandır.

Abdullâh b. Ömer (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI