Cevaplar.Org

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

Soru: Kıyamet öncesinde çıkacak olağanüstü şeylerin hikmeti nedir? Hz. İsa, Mehdi, Süfyan, Deccal, Dabbetularzın çıkmaları gibi…


Niyazi Beki(Doç. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-10-07 08:05:40

Soru: Kıyamet öncesinde çıkacak olağanüstü şeylerin hikmeti nedir? Hz. İsa, Mehdi, Süfyan, Deccal, Dabbetularzın çıkmaları gibi… 

Cevabımız:

-Bunların çıkması kıyametin gelmesine vesile olduğunu düşünmemek gerekir. Bilakis, bu hadiselerin dünya hayatının son zamanlarında meydana gelen hadisler olduğuna işaret edilmiştir. Nitekim, Hz. İsa'nın tekrar geleceğine dair inanç Hz. Muhammed(s.a.m)'den önce de vardı.

-Keza, bizzat Hz. Muhammed(s.a.m)'in ahir zaman peygamberi olması, onun da kıyametle ilişkilendirilmiştir. "Benim peygamberliğim ile kıyamet şu iki parmağım(şahadet ve orta parmaklarını göstererek) gibidir (yanyandır)" (Mecmau'z-Zevaid, h. no:18225) manasındaki sahih hadiste bunu görmekteyiz.

-Hz. Peygamber(s.a.m)'in saadet asrından uzaklaştıkça imanda zaaf, amelde gevşeklik meydana gelmiştir. Ve bu durum insanların yapılarıyla da ilgilidir. Merkezden uzaklaştıkça merkeze doğru kuvvetin azalması ve cazibenin zayıflaması bir kanundur. "İnsanların en hayırlısının bulunduğu asır benim asrımdır, bir de sonra gelenlerin ve onlardan sonra gelenlerin asrıdır"(Kenzu'l-Ummal, h. no:32449) manasındaki hadis-i şerifte -dolayısıyla-bu kanuna da işaret edilmiştir.

Buna göre zaman ilerledikçe imanın zayıflaması, eski gücünü kaybetmesi ve bunun bir neticesi olarak gittikçe fitne fesadın daha kuvvetli şekilde ortaya çıkması sosyolojik bir kanun olarak kaçınılmazdır.

-İşte, zaman içerisinde meydana gelecek olan kötü hadiseler ve ahlakın bozulması ile ilgili hususlardan belli bazı örnek misallerle, örneğin "İçki, zina, katil yaygınlaşacak"diye haber verilmiştir. Keza ümmetin bu fitne-fesat dönemlerinde çok muhtaç olduğu Hz. İsa ve Hz. Mehdi gibi özel insanların geleceğine de işaret edilerek fitnelerden uzak durmak isteyen insanların moralleri takviye edilmiştir.

-Özetle diyebiliriz ki, Kıyamet alametlerinin zikredilmesinin bazı önemli hikmeti vardır:

Birincisi: Zamanla meydana gelecek kötü hadiseler haber verilerek insanlar uyarılmış ve müminleri takviye etmek için de kötülüğün panzehiri olan bazı hadisler de müjde lenmiştir. Tarih boyu değişik Deccalların ve Mehdilerin kabul görmesi, bu uyarı ve müjdelerin bir sonucudur.

İkincisi: Zamanla meydana gelecek olan fitnelerden bazı büyük örneklerine işaret edilerek "ahir zaman fitnesi" kavramı zihinlerde pekiştirilmiştir. Nitekim, bin sene önce meydana gelen bazı kötü olaylar da ümmet tarafından "ahir zaman" fitnelerinden sayılmıştır. Bu kavramdan insanlar ürktüğü için kendilerine daha bir çeki düzen vermiş ve belki de bazı kötülüklere de toleranslı bakıp başka fitnelere sebebiyet vermemişlerdir.

Üçüncüsü: İnsanlar genellikle ölümden korkmakla beraber kendi ölümlerini hep erteleyerek bir ümitle yaşarlar. Bunu da dünyanın hayatıyla paralel düşünürler. "Kıyamet" kavramı, dünyanın ölümünü haber verdiği için insanlar üzerinde oldukça fazla etkisi vardır. Bu hadiselerden "kıyametin alameti" olarak sözedilmesinin bir hikmeti de bu etkiyi güçlendirmeye yöneliktir. Nitekim, İslam tarihi boyunca değişik versiyonları olan bazı hadiseler "kıyamet alameti" çerçevesinde değerlendirilmiş ve buna göre vaziyetler alınmıştır.

Dördüncüsü: Kıyamet alametleri "haybi haberler" kısmındandır. Zamanla insanların imanını kuvvetlendirecek olan bu hadislerin meydana gelmesi, Hz. Peygamberin verdiği haberlerin doğruluğunu da tasdik etmek manasına gelir. Değişik zaman dilimlerine serpiştirilmiş olan bu hadiselerin her birisi imanları güçlendiren birer "Sinyal" gibidir. Bunları gördükçe insanların imanı güçlenir.

İşte bu ve benzeri bazı hikmetler içindir ki, hikmet dolu ilahî takdir tarafından bin yıllık zaman dilimine serpiştirilmiş bazı olaylar" kıyamet alameti" unvanıyla ümmete haber verilmiştir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

Mercimek yemek sünnet midir? Mercimek yemenin tavsiyesi üzerine hadis var mı? Varsa tahkik ve tah

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

Soru: Hz. Allah kin tutmaktan bizleri men etmesine rağmen neden, şeytan sizin düşmanınız siz d

BAZI HADİSLER HAKKINDA

BAZI HADİSLER HAKKINDA

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir? 1- Ebu Abdullah Hüseyin

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

Allah herşeyi yaratıyor. Yaratma eylemini de kendi zatı gibi tasavvur edemeyiz değilmi? Ol deyin

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

Rum suresi 32. Ayet 32. "Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayin. Bunlardan)

İ-DOSER" BİLİNÇALTI MÜZİK

İ-DOSER

Şu an dijital alemde i-doser denilen bir program var. Bilgisayar programından veyahut mp3 playerda

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

Bir hadis-i şerifte, (Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir) buyuruldu. (Hatib) Açıklayabi

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

Soru: Kıyamet öncesinde çıkacak olağanüstü şeylerin hikmeti nedir? Hz. İsa, Mehdi, Süfyan,

KUR’ANIN DÖRT ANA KONUSUNUN BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ

KUR’ANIN DÖRT ANA KONUSUNUN BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ

Soru: Kur’anın dört ana konusunun , yani tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet, ibadet arasındak

İMAM EŞARİ VE İBNİ ARABİ CEBRİ MİDİR?

İMAM EŞARİ VE İBNİ ARABİ CEBRİ MİDİR?

Soru : İbni Arabi (Fusüs, s.210) katıksız cebirci olduğu konusunda ne demeliyiz? Aynı şekilde

KALBİM MUTMAİN OLSUN DİYE

KALBİM MUTMAİN OLSUN DİYE

Soru: Bakara-260 “İbrahim de bir vakit:”Ey Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster

Elbette onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmayacaktır. Ancak O'na sizin takvanız erecektir. Onları bu şekilde sizin buyruğunuza verdi ki, size yolunu gösterdiğinden dolayı, Allah'ı tekbir ile yüceltesiniz.

Hac:37

GÜNÜN HADİSİ

Sahabilerim yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz."

Rezin

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI