Cevaplar.Org

ENERJİ

Her şey bir enerji midir? Sözlerin düşüncelerin birer frekansı enerjisi var mıdır? Varsa o zaman esmaların Allah’ın isimlerinin yani hepsinin bir enerjisi var mıdır? Bunları zikredince etrafımızda vücudumuzda bir korunma mı sağlıyoruz tabiî ki Allahın rızası kesinlikle olmalı önce bilimsel olarak araştırılınca


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-09-21 21:20:10

Her şey bir enerji midir? Sözlerin düşüncelerin birer frekansı enerjisi var mıdır? Varsa o zaman esmaların Allah'ın isimlerinin yani hepsinin bir enerjisi var mıdır? Bunları zikredince etrafımızda vücudumuzda bir korunma mı sağlıyoruz tabiî ki Allahın rızası kesinlikle olmalı önce bilimsel olarak araştırılınca her esmanın bir enerjisi olduğunu bunun da insanın aurasının ve çakrasının kuvvetlendirdiğini cinlerden kötü enerjilerden koruduğunu söyleniyor. peygamberimizin vahiy esnasında biz etrafınca koruduk ayeti melekleri ispatlıyor peki biz zikir çekince acaba yaratılan melekler mi koruyor bizi .. Etrafta her şey bir enerji midir?

Cevabımız:

-Allah'ın zat ve sıfatları maddi olmaktan münezzehtir. Enerji maddeye dönüşebilen bir varlıktır. Kendisi maddenin aslı ve de yaratılmış bir nesnedir. Allah'ın sıfatları ise Zat-ı akdesi gibi ezelidir, yaratılmamıştır ve de maddeye bürünmezler. Bu açıdan Allah'ın sıfatlarına "ENERJİ" nazarıyla bakmak hatadır.

-Madde gibi enerji de Allah tarafından yaratılmış bir nesnedir. Allah'ın isim ve sıfatlarının ilk tecelligâhı bir anlamda ESİR maddesidir. Esir maddesinin veya Hidrojenin ilk menşei enerji kabul dilse bile, bunlar Allah'ın kudretinin bir tezahürü olur, başka olamaz. Bu sebeple Allah'ın sıfatlarına enerji denilmez.

-Zikir yapma, Kur'an okuma esnasında insanın yanına veya üstüne bulut gibi temessül eden bazı şeyler olabilir. Bunlara hadiste "Sekine" adı verilmiştir.

Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste denilmiştir ki: "Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evinde tplanıp da Allah'ın kitabını okudukları veya kendi aralarında(ilmi) müzakere yaptıkları zaman mutlaka onların üzerine sekinet iner, onları rahmet kaplar, melekler onları kuşatır ve Allah katındaki ler yanında onları anar"(Kenzu'l-Ummal, h.no:2320).

-Müslim-gayr-ı müslim fark etmeksizin her insanı takip eden, onları gözeten(Muakkıbat) meleklerin var olduğunu Kur'an'dan öğreniyoruz(bk. R'ad, 13/11).

Ancak, İslam literatüründe "sekine"ye enerji değil feyiz kelimesi kullanılır. Bununla beraber bazı kesimlerde fazla revaçta olan "enerji" sözcüğü tercih edilmektedir.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

İKİ DENİZ VE EVRENİN GENİŞLEMESİ

İKİ DENİZ VE EVRENİN GENİŞLEMESİ

Rahman suresindeki iki denizle Furkan suresi 53. ayetteki iki deniz nasıl birbiriyle bağlanabiliyo

KİŞİNİN EVLENECEĞİ KİŞİ

KİŞİNİN EVLENECEĞİ KİŞİ

Bir hadiste kişinin evleneceği kişi ne kadar dua etse de değişmeyeceği buyruluyor, halbuki ba

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

Soru: Bu rivayetler sahih midir? İbadetler nasıl boşa gider? “Fıkhı bilmeden ibadet etmek, ge

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

Soru: Allah'ın zatını düşünmeyin, Zatını düşünmek şirktir” manasında hadis var mı? V

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

Soru: Ezanı dinlemekle ilgili hadis var. Bu hadise göre, ezan okunurken müzik çalması günah m

Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.

Fussilet, 46

GÜNÜN HADİSİ

Her insan hata yapar. Hata edenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI