Cevaplar.Org

İKİ RİVAYET HAKKINDA

a) Hz. Aişe’nin miraç ile ilgili şöyle bir hadisi var mıdır? Peygamber İsra ve Miraç yapıp geldiğinde yatağı hala sıcaktı.. Varsa nasıl anlamalıyız?


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-09-15 09:14:23

a) Hz. Aişe'nin miraç ile ilgili şöyle bir hadisi var mıdır? Peygamber İsra ve Miraç yapıp geldiğinde yatağı hala sıcaktı.. Varsa nasıl anlamalıyız?

b) Babasının hanımıyla evlenen adamın öldürülmesi hadisi. Bu hadisin kaynağı ve sıhhat durumu nedir? Bu kişi neden öldürülmüştür? Hadisi açıklar mısınız? Ve bu konuyla ilgili başka temsillerde verir misiniz amelle istihlal ile ilgili. Mesela bir kişi müşrik biriyle evlense kafir olur mu?

Cevabımız:

a)"Hz. Hatice'nin rivayetine göre miraç o kadar kısa sürmüş ki" şeklinde sahih bir rivayetten bahsetmek mümkün değildir. Çünkü miraç hz. Hatice'nin vefatından sonra gerçekleşmiştir.

Nitekim, şeyh Şakiri, "yatağının soğumadığı"na dair rivayetin uydurma olduğunu bildirmiştir(bk. es-Sünenu ve'l-müvtedeat, 143).

-Kur'an-ı Kerim; İsra (ve Miraç) mucizesinin "geceleyin" olduğunu bildirmiş, arap lisanının inceliklerine vakıf olan tefsir alimlerimiz de ilgili ayetteki "leylen" lafzının, "gecenin kısa bir bölümü içinde geçtiğine işaret ettiğini" beyan etmişlerdir(bk. Razi, Bikai, İbn Aşur, Meraği, ilgili ayetin tefsiri). Yoksa: "Göz açıp yumuncaya kadar, bir an içinde olup bitti" dememişlerdir. Bazıları: "Gecenin az bir müddeti içinde" demiş, bazıları da: "Gecenin üç, veya dört saati içinde" cereyan ettiğini söylemişlerdir.

b) Bera b. Azib (r.a) şöyle rivayet etmiştir: "Dayım Ebu Burde elinde sancak ile yanımdan geçti. "Nereye gidiyorsun?" diye sordum. Dedi ki: "Rasulullah (s.a.s) beni, babasının hanımıyla evlenen birini öldürüp malını da ganimet olarak almam için gönderdi." (Tirmizi, hno:1362; Nesai, hno:3331; İbn-i Mace, hno:2607). Bu hadis rivayeti sahihtir.

-Bu hadisin hükmü konusunu şöyle anlamak gerekir. Babasının eşiyle evlenen bu kişi, "Babalarınızın eşleriyle evlenmeyin"(Nisa, 4/22) mealindeki ayette verilen hükümle bu işin haram olduğunu biliyordu. Ancak nefsine uyan bu kişi cahiliye adetlerini tercih etmiş ve İslam'ın bu yasağını hafife alarak helal gibi kabul etmişti. Bu sebeple mürteddin cezasıyla cezalandırılıp öldürüldü(bk. Avnu'l-Mabud,12/96; Tuhfetu'l-Ahvezi, 4/498).

-İslam'ın bu konudaki hükmü açıktır: Haramı helal saymadığı sürece büyük günah işleyenler kâfir olmazlar. Haramlığı kişinin bilgisi dahilinde olan küçük bir günahı bile helal sayanlar dinden çıkarlar. Bir müşrikle evlenen kimse de bu hükme tabidir. Bu evlilik sebebiyle dinden çıkmaz, yalnız günahkar olur.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İLAHİ HUZURDA..

İLAHİ HUZURDA..

Soru: “Ve onların hepsi de kıyamet günü O’nun huzuruna tek başına gelecektir.”(Meryem, 1

Allah'ın ayetlerine küfredenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler; işte onlara acıklı bir azabı müjdele.

AL-İ İMRAN, 21.AYET

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Dâvud

TARİHTE BU HAFTA

İlk Atom Bombası ABD tarafından Hiroşima'ya Atıldı.(6 Ağustos 1945)*)*Nagazaki'ye Atom Bombası Atıldı.(9 Ağustos 1945)*I.Kosova Zaferi ve I. Muradın şehadeti(10 Ağustos 1389) Otlukbeli zaferi 11 Ağustos-1473

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI