Cevaplar.Org

İKİ RİVAYET HAKKINDA

a) Hz. Aişe’nin miraç ile ilgili şöyle bir hadisi var mıdır? Peygamber İsra ve Miraç yapıp geldiğinde yatağı hala sıcaktı.. Varsa nasıl anlamalıyız?


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-09-15 09:14:23

a) Hz. Aişe'nin miraç ile ilgili şöyle bir hadisi var mıdır? Peygamber İsra ve Miraç yapıp geldiğinde yatağı hala sıcaktı.. Varsa nasıl anlamalıyız?

b) Babasının hanımıyla evlenen adamın öldürülmesi hadisi. Bu hadisin kaynağı ve sıhhat durumu nedir? Bu kişi neden öldürülmüştür? Hadisi açıklar mısınız? Ve bu konuyla ilgili başka temsillerde verir misiniz amelle istihlal ile ilgili. Mesela bir kişi müşrik biriyle evlense kafir olur mu?

Cevabımız:

a)"Hz. Hatice'nin rivayetine göre miraç o kadar kısa sürmüş ki" şeklinde sahih bir rivayetten bahsetmek mümkün değildir. Çünkü miraç hz. Hatice'nin vefatından sonra gerçekleşmiştir.

Nitekim, şeyh Şakiri, "yatağının soğumadığı"na dair rivayetin uydurma olduğunu bildirmiştir(bk. es-Sünenu ve'l-müvtedeat, 143).

-Kur'an-ı Kerim; İsra (ve Miraç) mucizesinin "geceleyin" olduğunu bildirmiş, arap lisanının inceliklerine vakıf olan tefsir alimlerimiz de ilgili ayetteki "leylen" lafzının, "gecenin kısa bir bölümü içinde geçtiğine işaret ettiğini" beyan etmişlerdir(bk. Razi, Bikai, İbn Aşur, Meraği, ilgili ayetin tefsiri). Yoksa: "Göz açıp yumuncaya kadar, bir an içinde olup bitti" dememişlerdir. Bazıları: "Gecenin az bir müddeti içinde" demiş, bazıları da: "Gecenin üç, veya dört saati içinde" cereyan ettiğini söylemişlerdir.

b) Bera b. Azib (r.a) şöyle rivayet etmiştir: "Dayım Ebu Burde elinde sancak ile yanımdan geçti. "Nereye gidiyorsun?" diye sordum. Dedi ki: "Rasulullah (s.a.s) beni, babasının hanımıyla evlenen birini öldürüp malını da ganimet olarak almam için gönderdi." (Tirmizi, hno:1362; Nesai, hno:3331; İbn-i Mace, hno:2607). Bu hadis rivayeti sahihtir.

-Bu hadisin hükmü konusunu şöyle anlamak gerekir. Babasının eşiyle evlenen bu kişi, "Babalarınızın eşleriyle evlenmeyin"(Nisa, 4/22) mealindeki ayette verilen hükümle bu işin haram olduğunu biliyordu. Ancak nefsine uyan bu kişi cahiliye adetlerini tercih etmiş ve İslam'ın bu yasağını hafife alarak helal gibi kabul etmişti. Bu sebeple mürteddin cezasıyla cezalandırılıp öldürüldü(bk. Avnu'l-Mabud,12/96; Tuhfetu'l-Ahvezi, 4/498).

-İslam'ın bu konudaki hükmü açıktır: Haramı helal saymadığı sürece büyük günah işleyenler kâfir olmazlar. Haramlığı kişinin bilgisi dahilinde olan küçük bir günahı bile helal sayanlar dinden çıkarlar. Bir müşrikle evlenen kimse de bu hükme tabidir. Bu evlilik sebebiyle dinden çıkmaz, yalnız günahkar olur.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

İKİ DENİZ VE EVRENİN GENİŞLEMESİ

İKİ DENİZ VE EVRENİN GENİŞLEMESİ

Rahman suresindeki iki denizle Furkan suresi 53. ayetteki iki deniz nasıl birbiriyle bağlanabiliyo

KİŞİNİN EVLENECEĞİ KİŞİ

KİŞİNİN EVLENECEĞİ KİŞİ

Bir hadiste kişinin evleneceği kişi ne kadar dua etse de değişmeyeceği buyruluyor, halbuki ba

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

Soru: Bu rivayetler sahih midir? İbadetler nasıl boşa gider? “Fıkhı bilmeden ibadet etmek, ge

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

Soru: Allah'ın zatını düşünmeyin, Zatını düşünmek şirktir” manasında hadis var mı? V

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

Soru: Ezanı dinlemekle ilgili hadis var. Bu hadise göre, ezan okunurken müzik çalması günah m

Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı baki kalacaktır.

Rahman, 26-27

GÜNÜN HADİSİ

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI