Cevaplar.Org

İKİ RİVAYET HAKKINDA

a) Hz. Aişe’nin miraç ile ilgili şöyle bir hadisi var mıdır? Peygamber İsra ve Miraç yapıp geldiğinde yatağı hala sıcaktı.. Varsa nasıl anlamalıyız?


Niyazi Beki(Doç. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-09-15 09:14:23

a) Hz. Aişe'nin miraç ile ilgili şöyle bir hadisi var mıdır? Peygamber İsra ve Miraç yapıp geldiğinde yatağı hala sıcaktı.. Varsa nasıl anlamalıyız?

b) Babasının hanımıyla evlenen adamın öldürülmesi hadisi. Bu hadisin kaynağı ve sıhhat durumu nedir? Bu kişi neden öldürülmüştür? Hadisi açıklar mısınız? Ve bu konuyla ilgili başka temsillerde verir misiniz amelle istihlal ile ilgili. Mesela bir kişi müşrik biriyle evlense kafir olur mu?

Cevabımız:

a)"Hz. Hatice'nin rivayetine göre miraç o kadar kısa sürmüş ki" şeklinde sahih bir rivayetten bahsetmek mümkün değildir. Çünkü miraç hz. Hatice'nin vefatından sonra gerçekleşmiştir.

Nitekim, şeyh Şakiri, "yatağının soğumadığı"na dair rivayetin uydurma olduğunu bildirmiştir(bk. es-Sünenu ve'l-müvtedeat, 143).

-Kur'an-ı Kerim; İsra (ve Miraç) mucizesinin "geceleyin" olduğunu bildirmiş, arap lisanının inceliklerine vakıf olan tefsir alimlerimiz de ilgili ayetteki "leylen" lafzının, "gecenin kısa bir bölümü içinde geçtiğine işaret ettiğini" beyan etmişlerdir(bk. Razi, Bikai, İbn Aşur, Meraği, ilgili ayetin tefsiri). Yoksa: "Göz açıp yumuncaya kadar, bir an içinde olup bitti" dememişlerdir. Bazıları: "Gecenin az bir müddeti içinde" demiş, bazıları da: "Gecenin üç, veya dört saati içinde" cereyan ettiğini söylemişlerdir.

b) Bera b. Azib (r.a) şöyle rivayet etmiştir: "Dayım Ebu Burde elinde sancak ile yanımdan geçti. "Nereye gidiyorsun?" diye sordum. Dedi ki: "Rasulullah (s.a.s) beni, babasının hanımıyla evlenen birini öldürüp malını da ganimet olarak almam için gönderdi." (Tirmizi, hno:1362; Nesai, hno:3331; İbn-i Mace, hno:2607). Bu hadis rivayeti sahihtir.

-Bu hadisin hükmü konusunu şöyle anlamak gerekir. Babasının eşiyle evlenen bu kişi, "Babalarınızın eşleriyle evlenmeyin"(Nisa, 4/22) mealindeki ayette verilen hükümle bu işin haram olduğunu biliyordu. Ancak nefsine uyan bu kişi cahiliye adetlerini tercih etmiş ve İslam'ın bu yasağını hafife alarak helal gibi kabul etmişti. Bu sebeple mürteddin cezasıyla cezalandırılıp öldürüldü(bk. Avnu'l-Mabud,12/96; Tuhfetu'l-Ahvezi, 4/498).

-İslam'ın bu konudaki hükmü açıktır: Haramı helal saymadığı sürece büyük günah işleyenler kâfir olmazlar. Haramlığı kişinin bilgisi dahilinde olan küçük bir günahı bile helal sayanlar dinden çıkarlar. Bir müşrikle evlenen kimse de bu hükme tabidir. Bu evlilik sebebiyle dinden çıkmaz, yalnız günahkar olur.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

Rum suresi 32. Ayet 32. "Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayin. Bunlardan)

İ-DOSER" BİLİNÇALTI MÜZİK

İ-DOSER

Şu an dijital alemde i-doser denilen bir program var. Bilgisayar programından veyahut mp3 playerda

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

Bir hadis-i şerifte, (Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir) buyuruldu. (Hatib) Açıklayabi

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

Soru: Kıyamet öncesinde çıkacak olağanüstü şeylerin hikmeti nedir? Hz. İsa, Mehdi, Süfyan,

KUR’ANIN DÖRT ANA KONUSUNUN BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ

KUR’ANIN DÖRT ANA KONUSUNUN BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ

Soru: Kur’anın dört ana konusunun , yani tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet, ibadet arasındak

İMAM EŞARİ VE İBNİ ARABİ CEBRİ MİDİR?

İMAM EŞARİ VE İBNİ ARABİ CEBRİ MİDİR?

Soru : İbni Arabi (Fusüs, s.210) katıksız cebirci olduğu konusunda ne demeliyiz? Aynı şekilde

KALBİM MUTMAİN OLSUN DİYE

KALBİM MUTMAİN OLSUN DİYE

Soru: Bakara-260 “İbrahim de bir vakit:”Ey Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster

İBLİSİN İMTİHANI

İBLİSİN İMTİHANI

Soru: İblisin açıkça melekleri görmüş olması ve Allah ile konuşması,onun imtihan sırrına

ÖVGÜ YALNIZ ALLAH’ADIR

ÖVGÜ YALNIZ ALLAH’ADIR

Kur’an’da, övgü yalnız Allah’adır diyor. Peygambere veya başka birine övgü yapılamaz m

ENERJİ

ENERJİ

Her şey bir enerji midir? Sözlerin düşüncelerin birer frekansı enerjisi var mıdır? Varsa o z

ARŞ VE KÜRSİ

ARŞ VE KÜRSİ

Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm Ebû Zerr-i Gıfârî’ye (ra) şöyle buyurmuştur:

"Kadınlara iyilikle muamele ediniz."

Nisa:19

GÜNÜN HADİSİ

"Kim alim geçinmek, sefihlerle münazara yapmak ve halkın dikkatlerini kendine çekmek gibi maksadlarla ilim öğrenirse Allah o kimseyi cehenneme atar."

Tirmizi, İlm 6, (2666)

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI