Cevaplar.Org

YAHUDİ FİTYON SALEBİ

Medine’nin eski ismi «Yesrib» idi. Burada eskiden beri meskûn olan yahudi kabileleri ile Yemen’den meşhur Arim Selinden sonra gelen bazı arap kabileleri otururdu.


Nail Papatya

.

2018-09-15 09:01:21

Medine'nin eski ismi «Yesrib» idi. Burada eskiden beri meskûn olan yahudi kabileleri ile Yemen'den meşhur Arim Selinden sonra gelen bazı arap kabileleri otururdu.

Yahudiler: Kurayza, Nadir, Kaynuka, Benû Mâsile.. Zagorâ v.s. kabileleri ve araplar da Evs ve Hazrec kabileleri idi. Bütün kabilelerin ayrı semtleri, harp zamanında sığınacak kuleleri vardı.

Araplar, daha sonra geldikleri ve az oldukları için, ilk zamanlar hep yahudiler hakim durumda idiler. Fakat zamanla araplar da hakimiyeti ara sıra ellerine geçirme imkânlarını araştırdılar ve muvaffak da oldular. Çünkü yahudilerin zulüme devamlı tahammül mümkün değildi.

Gene yahudilerin hakim olduğu bir devre idi. Beldenin hakimi de yahudilerden Fityon idi. Bu Fityon, o kadar ahlâksız bir adam idi ki: beldesinde evlenen biri oldu mu, gerdeğe evvelâ kendisi girerdi. Böyle emretmiş ve böyle de tatbik ediyordu.

Günün birinde, Aclan oğlu Malik adında bir delikanlının kız kardeşi nişanlanır, düğün hazırlığı başlar, fakat düğün merasimi içinde Fityon da var. Hazrec'li bir arap olan Malik'in, durumu düşündükçe aklı başından gidiyor, bunu bir türlü hazmedemiyor, bunun için de hemşiresinin düğününe sevinecek yerde içi kan ağlıyordu. Bir yahudinin, zulmen hemşiresine tecavüzüne bu bir kral da olsa asla göz yumamazdı, yummamalı idi.

Nihayet, her ne pahasına olursa olsun bu işe bir son, vermeye karar verdi ve hemşiresinin düğün hazırlığı ile beraber kendisi de hazırlığını tamamladı.

Malik, kadın kıyafetine girmiş, süslenmiş ve genç te olduğu için anlaşılmaz hale gelmişti. Bu kıyafetle ve elbisesinin altına gizlendiği kılıçla, hemşiresi ile beraber gelin odasına girdi.

Gelinin hazır olduğunu haber alan Fityon, hemen gelip odaya girer ve odada yalnız kadınlar olduğu ve esasen tatbik edegeldiği bir iş olduğu için hiç şüphelenmez, oturur. Malik de kılıcını çökerek bu zalim ve ahlâksız adamın canını cehenneme gönderir.

Hayatı tehlikeye giren Malik, hemen Medine'yi terk ederek Şam'a gider. Orada durumu arap Gassânî hükümdarının yakınlarına duyurur, onlar hükümdara naklederler.

Hükümdar, bu iğrenç zulmü duyunca pek müteessir oldu ve gidip Yesrib (Medine) yahudilerini cezalandırmadıkça ailesine dönmiyeceğine yemin etti.

Büyük bir askerle yola çıkan Şam hükümdarı, Yemen'e gidiyormuş gibi yapıp Yesrib'e uğradı. Bütün yahudi ileri gelenlerini yemeğe davet etti, Yahudiler de bu ziyafete bütün yakınları ile geldiler. Fakat hepsinin nasipleri, yemek yerine kılıç oldu. Evs ve Hazrec arap kabileleri de yahudilerin zulmünden kurtulduktan başka; onların mallarına, hurmalıklarına ortak, kendilerine hakim oldular.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KALİKÜLA

KALİKÜLA

Milâdın 39. senesinde tahta geçen bu Kayser de pek zalim idi. Dört sene kadar süren iktidarı,

KAYS BİN HATİM

KAYS  BİN HATİM

Yesrib’in iki arap kabilesi Evs ve Hazrec, zaman zaman biri birleri ile şiddetli harpler ederlerd

HÜRMÜZ

HÜRMÜZ

Hürmüz bir İran şahıdır. Adil Nûşirevan’ın oğludur. Hicret yıllarında yaşamıştır.

HUZEYFE

HUZEYFE

Huzeyfe, Arapların Zübyân kabilesi reislerindendi. Kötü ruhlu, zalim bir adamdı. Bunun yüzün

HACCAC(ZALİM)

HACCAC(ZALİM)

Emevi Halifesi Abdülmelik’in Irak valisidir. Zalimlik bunun sıfatı olmuştur. Bu, hem zalim, he

FOKAS

FOKAS

Roma imparatorlarındandır. Saltanat soyundan değil idi. Sekiz sene saltanatta kaldı. İktidara g

YAHUDİ FİTYON SALEBİ

YAHUDİ FİTYON SALEBİ

Medine’nin eski ismi «Yesrib» idi. Burada eskiden beri meskûn olan yahudi kabileleri ile Yemen

EMLİYOS

EMLİYOS

Tarihlerde, Roma şehrinin kuruluşu ile alâkalı rivayetlerde de geçen Emliyos’un hikâyesi ş

DESPOS

DESPOS

İlk Hıristiyan imparator olarak bilinen Filibos ve aynı şekilde tanassur eden oğlu, putperest h

TEKFUR FOKAS

TEKFUR  FOKAS

Bizans imparatorudur. Daha önceki imparator Romanos zamanında onun sayılı kumandalarından idi.

ASLÎYÂ

ASLÎYÂ

Ben-i İsrail hükümdarlarındandır. Hz, Süleyman’dan sonra yedinci hükümdar olarak gelmişti

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl!

Furkan, 74

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI