Cevaplar.Org

ŞEYH FETHULLÂHİ VERKANİSİ’NİN İMAN AKİDESİNİN TERCÜMESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Malum ola ki İslam’ın şartları beştir. Birinci şartı kelime’i şehadet getirmektir. Ki,


2018-09-08 21:11:30

Mütercim: Molla Şerif Aslan

Bismillâhirrahmânirrahîm

Malum ola ki İslam'ın şartları beştir.

Birinci şartı kelime'i şehadet getirmektir. Ki,

(EŞHEDU) ben şehadet ederim Yani dilimle ikrar, kalbimle tasdik ederim.

(ELLÂ İLÂHE) ki ibadete layık ve müstahak olan hiçbir zat yoktur.

(İLLALLÂH)u Zatı pak olan Allahtan başka. Ki,

O, benzeri olmayan, bütün mahlukatı, zatının tefekküründen aciz kalan, varlığı kendisi ile olup cümle mahlûkatın varlığı onunla olan, cümle alem ona muhtaç olup onun kimseye muhtaç olmayan, kendi iradesiyle istediğini yapan, yersiz, mekansız, ilmiyle her yerde hazır olan, nefsimizden bize daha yakın olan, bütün kemal sıfatlarla vasıflı, bütün ayıplı ve noksan vasıflardan pak olandır.

Onun kemal sıfatlarından yedisi kadimdir.

Ki hayat ilim irade kudret sem' basar ve tekellümdür. Yani Allahu Teâlâ'nın yaşaması, bilmesi, dilemesi, gücü yetmesi, işitmesi, görmesi ve konuşması. Bu yedi sıfatlar ezelîdir, ebedidir, Allahın zatından ayrılmazlar.

(VE EŞHEDU) ve yine ben şehadet ederim

Yani dilimle ikrar, kalbimle tasdik ederim.

(ENNE MUHAMMEDEN) ki gerçekten Hz. Muhammed sallallâhu aleyhi vesellem (RASÛLULLÂH)i Allâh'ın elçisidir. İnsanlar ve cinler Allâh'ın hükmünü yerine getiresinler diye onlara hak yolu göstermesi ile gönderilmiştir.

Muhammed sallallâhu aleyhi vesellem Arap soyundan, Kureyş neslinden ve Haşim kabilesindendir. Gözleri siyah, kaşları çekilmiş, alnı düz, rengi kırmızı beyaz, nurludur, Orta boyludur, güneşe dururken gölgesi yere düşmez. Mekke'de doğdu, orada peygamber oldu, Medine'de vefat etmiştir.

Babası Abdullah, o Abdulmutallib'in oğlu o, Haşim'in oğlu, o Abdimenaf'ın oğludur. Annesi, Vehb'in kızı Âmine dir.

İslamın

(İkinci rüknü) Namaz kılmak

(Üçüncü rüknü) Zekât vermek

(Dördüncü rüknü) Ramazan orucunu tutmak (Beşinci rüknü) malı varsa, mani' düşman yoksa Hacca gitmektir.

MALUM OLA Kİ İMANIN ŞARTLARI ALTIDIR.

(Birinci rüknü) beyan ettiğimiz gibi Allâh'u Teâlâ'ya inanmaktır.

(İkinci rüknü) Allâh'ın meleklerine inanmaktır.

Ki onlar latif ve nurlu, cisimlerdir. Yemezler uyumazlar Allaha isyan etmezler, Allâh'ın emrine devamlı itaat etmedeler.

Reisleri; Cibril, Mikail, İsrafil, Azrail aleyhimusselamdır.

(Cebrail) Allâh'ın elçisidir, bütün peygamberlere vahiy getirendir.

(Mikail) yerin yeşermesinin hükmü elindedir.

(İsrafil) Sûra üfürmekle görevlidir.

(Azrail) canları almakla görevlidir.

Bütün melekleri sevmemiz lazım, özellikle Azrail'i, çünkü ona Melek-i mevt derler.

(Üçüncü rüknü)

Allah'ın kitaplarına inanmaktır. Ki, cümlesi yüz dörttür, yüzü sayfalardır.

(10) sayfası Hz Âdem aleyhisselâma,

(10) daha Hz. İbrahim aleyhisselâma,

(30) Hz. İdris aleyhisselâma,

(50) Hz. Şis aleyhisselâma nazil olmuştur.

(Dördü büyük kitaplardır.)

(Tevrat) Hz. Musa'ya

(Zebur) Hz. Davud'a

(İncil) Hz. İsa'ya

(Kur'an) Hz. Muhammed aleyhim us salatu vesselam'a nazil olmuştur.

Cümlesinin hükmü iptal edilmiştir. Lâkin Kur'an'ın hükmü son zamana kadar devam eder.

(İmanın dördüncü rüknü)

Peygamberlere inanmaktır. Ki, her asırda Allah'u teâlâ pak, günahsız, herkesten üstün bir insanı hak yolu göstermesi için göndermiştir.

Peygamberler yüz yirmi dört bindir. Evveli Hz. Âdem, ahiri Hz. Muhammed sallallâhu aleyhi vesellem'dir.

(İmanın beşinci rüknü)

Kıyamet gününe inanmaktır.

Ki, cümle mahlukat ölüp sonra dirilirler Şam mevkiinde toplanırlar. Hayır ve şer kâğıtları ellere verilir, amellerden sorulur, Hiçbir amel cezasız kalmaz.

Allâh'ın emri ile Sırat köprüsü Cehennem üzere konur cennetlikler geçip cennete girerler. Cehennemlikler titreyip ateşe düşerler.

Müslümanlar için peygamberler, meşâyih ve salih kimseler şefaat edeceklerdir.

Cennet şimdi göğün yedinci katın üstündedir. Cehennem yerin yedinci tabakasının altındadır.

(İmanın altıncı şartı)

Hayrın ve şerrin Allâh'ın takdiri ile olmasıdır.

Ne olacaksa Allah katında yazılıdır.

Baştan sona kadar ona malumdur, işlerin yaratıcısı Allah'tır.

Mahluk ihtiyari (istekli) amellere sebeptir, ateş yakmağa sebep olduğu gibi.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.

Enfal,2

GÜNÜN HADİSİ

Allahu Teala, kulunu helal (kazanç) talebinde yorgun görmeyi sever.

250 Hadis, s.197

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI