Cevaplar.Org

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-15

DİNEN SAKINCALI HALLER Kimsenin küfrüne razı olma, İslam dinine Meyl eden derhal şehadet gelmeyi söylet ona. Cümle enva-i sihir bilme helal olduğunu.(1


2018-08-22 17:17:09

DİNEN SAKINCALI HALLER

Kimsenin küfrüne razı olma, İslam dinine

Meyl eden derhal şehadet gelmeyi söylet ona.

Cümle enva-i sihir bilme helal olduğunu.(1)

Kimseye kafir ve dinsiz deme sakın, bil bunu.

Sen Rububiyet makamı iddia etme sakın.

Hem de teklifden hurucu etme izhar(2) ba yakin.(3)

Kirletme pis şeyle asla mushafın(4) yaprakları.

Bilerek hem de onunla kirleme câmileri.

Bir muayyen şahsa(5) lanet eyleme, lakin eğer

Bilumum ehl-i azaba lanet etsen, yok hazer.(6)

Çünkü küfrün aynısıdır bunlar(7) ey can bil dahi(8),

Nice kavl, ef'al daha kafir eden vardır ahi.

Dipnotlar

1- Sihirin tüm çeşitlerini helal olduğunu bilme, hepsi haramdır.

2-Rubûbiyet makamında olduğunu iddıa etme. Mükellef olmaktan çiktığını da dile getirme.

3- ba yakin; yakîn makamına ulaşma iddiası ile.

4- mushafın; Kur'anın..

5- bir belli şahsa

6- hazer; sakınca.

7- sakıncalı haller

8- dahi kâfir eden nice söz ve ef'al daha vardır. Onların beyanı fıkıh kitaplarında rıddet babında geçmektedir.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.

Lokman,6

GÜNÜN HADİSİ

SABAH İLE YATSI NAMAZLARINI CEMÂATLE KILMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Münâfıklara sabah ile yatsı (cemâat) namazlarından daha ağır hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cemâatin)de olan (ecir ve fazîlet)i bilseler emekliye, emekliye (sürtüne, sürtüne) de olsa onlara gel(ip hâzır ol)urlardı. (Ebû Hüreyre)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI