Cevaplar.Org

ŞEHİTLERİN ÖLDÜĞÜNÜ BİLMEMESİ

Şehitlerin kendilerinin öldüğünün farkında olmadığı söyleniyor. Âl-i İmran 170. ayet mealinde "Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere de hiç bir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler" geçmekte. Öldüklerinin farkında olmadan bu müjdeleme isteği nasıl oluyor?


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-08-22 17:03:14

Şehitlerin kendilerinin öldüğünün farkında olmadığı söyleniyor. Âl-i İmran 170. ayet mealinde "Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere de hiç bir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler" geçmekte. Öldüklerinin farkında olmadan bu müjdeleme isteği nasıl oluyor?

Cevabımız:

Bu konuyu bir kaç madde halinde açıklayacağız:

a)"Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma! Bilakis onlar diridirler. Rablerinin katında rızıklanmaktadırlar"(Al-i İmran, 3/169) mealindeki ayette şehitlerin ölü olmadıklarına işret edilmiştir. Bu ifadeden açıkça anlaşılıyor ki, şehitler de her ne kadar cismen ölmüşler, fakat ruhani hayatları devam ediyor. Her ölen kimsenin ruhani hayatı devam etmesine rağmen ayette şehitler için hususi bir hayat vurgusunun yapılması, onların hayatı diğer ölülerin/ehl-i kuburun hayatından farklı bir mertebede olduğunu göstermektedir(bk. İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri).

b)Bediüzzaman hazretleri de beş tabakadan ibaret olan hayatın dördüncü tabakasında bulunan şehitlerin bu farklı hayatlarını şöyle ifade etmiştir:

" Dördüncü Tabaka-i Hayat: Şüheda hayatıdır. Nass-ı Kur'anla şühedanın, ehl-i kuburun fevkinde bir tabaka-i hayatları vardır. Evet şüheda, hayat-ı dünyevîlerini tarîk-ı hakta feda ettikleri için, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviyeye benzer, fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı Âlem-i Berzahta onlara ihsan eder."(Mektubat,6).

c)Bir hadis-i şerif rivayetine göre, peygamberimiz şöyle buyurdu: "Allah'ın velileri ölmüyorlar, bir yerden başka bir yere intikal ediyorlar"(bk. Razî, a.g.y). Şüphesiz Allah'ın velileri, dostları arasında yer alan şehitler çok özel bir makama sahiptirler.

d)Bu hadisin manasına uygun bir ifadeyi yine Bediüzzamandan öğreniyoruz:

 "Onlar/şehitler kendilerini ölmüş bilmiyorlar.. yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini biliyorlar.. kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar.. ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehl-i kuburun çendan ruhları bâkidir, fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet, şühedanın lezzetine yetişmez. Nasılki iki adam bir rü'yada Cennet gibi bir güzel saraya girerler. Birisi rü'yada olduğunu bilir. Aldığı keyf ve lezzet pek noksandır. "Ben uyansam şu lezzet kaçacak" diye düşünür. Diğeri rü'yada olduğunu bilmiyor. Hakikî lezzet ile hakikî saadete mazhar olur "(Mektubat, 6 ).

e)İşte bütün bu anlatılanlar, bize "Allah'ın kendilerine lütuf ve kereminden verdiği şeylerle sevinç içindedirler. Arkalarında kalan ve henüz kendilerine katılmamış olan (şehid kardeşlerine de) hiç bir korku ve üzüntünün bulunmadığı müjdesini verirler"(Al-i İmran, 3/170) mealindeki ayetin ne anlama geldiğini açıklar mahiyettedir.

-Şehitlerin arkalarında kalan mücahitler için hazırlanan nimetleri haber vermek istemeleri, Allah tarafından kalplerine bir inkişaf verilmiş bu gibi bazı gaybi olaylardan haberdar edilmiş olduklarının göstergesidir(bk. İbn Aşur, a.g.y)

Sonuç olarak: şehitler kendilerini ölmüş bilmemekle beraber, dünyadan başka bir yere intikal ettirildiklerini biliyorlar ve buranın güzelliğin emeftun oldukları için kendileri gibi Allah yolunda şehit olacak kimselerin de aynı nimetlere mazhar olduklarını-Allah'ın bildirmesiyle- bildikleri için bunu müjdelemek isterler. Müjdelemek isterler ki müslümanlar, münafıkların -ölüm korkusunu nazara veren-sözlerine kanıp da Allah yolunda savaşmaktan geri durmasınlar.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İLAHİ HUZURDA..

İLAHİ HUZURDA..

Soru: “Ve onların hepsi de kıyamet günü O’nun huzuruna tek başına gelecektir.”(Meryem, 1

İman edip iyi yararlı işler yapanları, muhakkak salihler (zümresi) içine katarız.

Ankebût, 9

GÜNÜN HADİSİ

Zalim sultanın yanında gerçeği söylemek en büyük cihaddandır.

Tirmizi 13, (2175)

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI