Cevaplar.Org

ASLÎYÂ

Ben-i İsrail hükümdarlarındandır. Hz, Süleyman’dan sonra yedinci hükümdar olarak gelmiştir. Esasen, zalim bir padişahın karısı idi. Kendisinden evvel padişah olan kocası Yevvem, iktidarda rakipsiz kalabilmek ve uzun müddet saltanatı sürdürebilmek için bütün kardeşlerini bir bir katlettirmişti


Nail Papatya

.

2018-08-15 16:27:09

Ben-i İsrail hükümdarlarındandır. Hz, Süleyman'dan sonra yedinci hükümdar olarak gelmiştir. Esasen, zalim bir padişahın karısı idi. Kendisinden evvel padişah olan kocası Yevvem, iktidarda rakipsiz kalabilmek ve uzun müddet saltanatı sürdürebilmek için bütün kardeşlerini bir bir katlettirmişti.

Ama buna rağmen bu emeline erememiş, bu cinayetleri üzerine Allah'ın gazabına uğramış ve çaresiz bir hastalıkla perişan bir halde ölüvermişti.

Karısı Asliyâ, bundan ibret alacağı yerde, aksine daha kötü yola sapmıştı. Her türlü ahlâksızlığı terviç etmiş, kadın ve erkek bütün vatandaşlara zinayı serbest bırakmıştı. Esasen sağlam olmayan İsrailoğullarının ahlâkı büsbütün bozulmuştu. Kötü arzuları frenleyen müeyyideler kaldırılınca, cemiyet hayatı iyice sarsılmıştı.

Bu durum, aklı erenleri tedirgin etti. Asliyâ hakkında umumi nefreti tevlit etti. Kendisi de bu durumu sezdi. Fakat ters yol tuttu. Cemiyete ahlâk ve adaleti getirerek hem cemiyeti, hem de durumunu kuvvetlendireceği yerde, kötü yolunu zulüm ve kötülüğü de takviyeye çalıştı.

Sahip olduğu saltanatta devamlı kalabilmek için kocasının yolunu tuttu. Hatta o kadarla da kalmadı: Kocası yalnız kardeşlerini öldürtmüştü. Bu ise, bütün saltanat ailesinin erkek evlâtlarını katlettirdi. Ancak bir tanesi canını bu katliamdan kurtarmıştı. Bu, kardeşinin oğlu Yevaş'tı.

Gerçi Yevaş da kurbanlar listesine dahildi, ama kaderi onun imdadına bir hâmi çıkardı. Halası ve o devirde pek muteber bir sınıf olan kâhinlerin reisi Yuyazi'nin karısı bulunan Yusi, onu saklamıştı.

Halası bu çocuğu mümkün olduğu kadar gizli ve itina ile yetiştirdi. Çocuk yedi yaşına girince, artık beklemenin; hem çocuk, hem de cemiyet için tehlikeli olacağını düşünerek onu vazifeye çağırdı. Çocuk, bu zalim ve kötü ruhlu kraliçenin hayatına son vererek kendisi tahta geçti.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KALİKÜLA

KALİKÜLA

Milâdın 39. senesinde tahta geçen bu Kayser de pek zalim idi. Dört sene kadar süren iktidarı,

KAYS BİN HATİM

KAYS  BİN HATİM

Yesrib’in iki arap kabilesi Evs ve Hazrec, zaman zaman biri birleri ile şiddetli harpler ederlerd

HÜRMÜZ

HÜRMÜZ

Hürmüz bir İran şahıdır. Adil Nûşirevan’ın oğludur. Hicret yıllarında yaşamıştır.

HUZEYFE

HUZEYFE

Huzeyfe, Arapların Zübyân kabilesi reislerindendi. Kötü ruhlu, zalim bir adamdı. Bunun yüzün

HACCAC(ZALİM)

HACCAC(ZALİM)

Emevi Halifesi Abdülmelik’in Irak valisidir. Zalimlik bunun sıfatı olmuştur. Bu, hem zalim, he

FOKAS

FOKAS

Roma imparatorlarındandır. Saltanat soyundan değil idi. Sekiz sene saltanatta kaldı. İktidara g

YAHUDİ FİTYON SALEBİ

YAHUDİ FİTYON SALEBİ

Medine’nin eski ismi «Yesrib» idi. Burada eskiden beri meskûn olan yahudi kabileleri ile Yemen

EMLİYOS

EMLİYOS

Tarihlerde, Roma şehrinin kuruluşu ile alâkalı rivayetlerde de geçen Emliyos’un hikâyesi ş

DESPOS

DESPOS

İlk Hıristiyan imparator olarak bilinen Filibos ve aynı şekilde tanassur eden oğlu, putperest h

TEKFUR FOKAS

TEKFUR  FOKAS

Bizans imparatorudur. Daha önceki imparator Romanos zamanında onun sayılı kumandalarından idi.

ASLÎYÂ

ASLÎYÂ

Ben-i İsrail hükümdarlarındandır. Hz, Süleyman’dan sonra yedinci hükümdar olarak gelmişti

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

Hikmetli söz, müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa almaya en layıktır.

Tirmizi, İlim, 19.

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI