Cevaplar.Org

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-11

KIYAMET’İN ALAMETLERİ Bil ki vardır çok alametler kıyamet kurbuna(1) Onları tasdik ve inanmak da farz olur yine


2018-07-20 15:58:01

KIYAMET'İN ALAMETLERİ

Bil ki vardır çok alametler kıyamet kurbuna(1)

Onları tasdik ve inanmak da farz olur yine.

Evvel Mehdi(2) gelir sonra Mesih Deccal(3) çıkar.

Sonra da gökten iner İsa, Deccal'i katl eder.(4)

Hem o, Peygamberimizin şer'i ile(5) âmil olur.(6)

Hem Hıristiyan dinine hem cizyeye(7) karşı olur.

Tam yedi yıl bu Resul, İslam'a hizmetçi olur.

Sonra da eyler vefat, o Ravza'da medfun olur.

Hem çıkar Ye'cüc Me'cücler,(8) o korkunç kimseler.

Dabbetü'l Arz(9) da çıkar, hem Batıdan Güneş doğar.

Batıdan Güneş doğarken, bil ki tevbe kapısı,

Örtülür, olmaz kabul asla da mahlûk tevbesi..

Bahs-i deccali iden cümle hadis ezberleyin.

Her zaman siz fitnesinden Rabbe ta'viz eyleyin.(10)

Dipnotlar

1-Kıyamet kurbuna; kıyametin yakın olmasına

2- Mehdi; Seyyid Muhammed Mehdi, Müslümanlar onunla tümleşip, deccala karşı savaşırlar.

3- Mesih Deccal; kendisi rab olduğunu iddia eden yalancı bir kör

4- Katl eder; öldürür.

5- Şer'i ile; şeriatı ile

6- Âmil olur; amel eder.

7-Cizye; sözleşmeli kâfirlerden alınan vergi

8- Ye'cüc Me'cücler; Nuh (a.s)ın soyundan sayısız ve değişik şekillerde olan inançsız insanlar.

9- Dabbetü'l Arz; güneşin batıdan doğmasından sonra veya önce mümin ve kafirleri ayırt eden bir mahluk.

10- Deccal ile ilgili hadisleri okuyun ezberleyin ve her zaman onun fitnesinden Allah'a sığının. Zira Adem (a.s.)den bu yana ondan daha büyük ve korkunç bir fitne gelmemiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-28

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-28

Güzelliğini Allah’tan dileriz Her neyi biz söylediysek sen kulak ver kardeşim Kurtuluş yolu

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-27

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-27

NAMAZ BAHSİ Rabb-i âlem bu namazlar hediye etti sana, Ta ki bunlar hiç bırakmasın ki kir kals

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-26

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-26

ELBİSE BAHSİ Hem tekebbür(1) hem de fahr(2) için libası giyme sen. Hassaten Rabbe taat etmen

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-25

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-25

Bil ki lezzetli taaamlar Halık’ın verdi sana, Hem suyu, hem de yemişler, hem libas verdi sana

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-24

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-24

YEDİ A’ZA VAZİFELERİ Bil yedi âzâ sana vermiş de Rabbü’l âlemin Onlar ile ateşin kapu

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-23

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-23

MÜNKERİ İZALE ETMEK Hilmini(1) kullan devamlı çok da bi had bi kıyas Göremezsen sen eğer b

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-22

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-22

O zaman sevmiş olursun Rabbini sen ey habib(1), Ger bu dünya terk edip hiç sevmez isen ey lebib.

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-21

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-21

TEVBE ETMEK Her günahtan tevbe etmek farz olur ey can hemen, Tevbeyi terk eylemek ile günah çok

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-20

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-20

NEFS TERBİYESİ Hem tefekekkür eyle nefsinde ki sen böylemisin? Sen zayıf bir sudan oldun, bev

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-19

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-19

TEFEKKÜR VE İHLÂS BAHSİ Sen tasavvur eyle(1) bu âlemde kullan aklını, Kalb u canla tanımı

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-18

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-18

KALB HASTALIKLARININ DERMANLARI Hırs içün eyle kanaat, ki seni zengin eder. Mahsudun içün dua

De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

Cum'a, 8

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI