Cevaplar.Org

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-11

KIYAMET’İN ALAMETLERİ Bil ki vardır çok alametler kıyamet kurbuna(1) Onları tasdik ve inanmak da farz olur yine


2018-07-20 15:58:01

KIYAMET'İN ALAMETLERİ

Bil ki vardır çok alametler kıyamet kurbuna(1)

Onları tasdik ve inanmak da farz olur yine.

Evvel Mehdi(2) gelir sonra Mesih Deccal(3) çıkar.

Sonra da gökten iner İsa, Deccal'i katl eder.(4)

Hem o, Peygamberimizin şer'i ile(5) âmil olur.(6)

Hem Hıristiyan dinine hem cizyeye(7) karşı olur.

Tam yedi yıl bu Resul, İslam'a hizmetçi olur.

Sonra da eyler vefat, o Ravza'da medfun olur.

Hem çıkar Ye'cüc Me'cücler,(8) o korkunç kimseler.

Dabbetü'l Arz(9) da çıkar, hem Batıdan Güneş doğar.

Batıdan Güneş doğarken, bil ki tevbe kapısı,

Örtülür, olmaz kabul asla da mahlûk tevbesi..

Bahs-i deccali iden cümle hadis ezberleyin.

Her zaman siz fitnesinden Rabbe ta'viz eyleyin.(10)

Dipnotlar

1-Kıyamet kurbuna; kıyametin yakın olmasına

2- Mehdi; Seyyid Muhammed Mehdi, Müslümanlar onunla tümleşip, deccala karşı savaşırlar.

3- Mesih Deccal; kendisi rab olduğunu iddia eden yalancı bir kör

4- Katl eder; öldürür.

5- Şer'i ile; şeriatı ile

6- Âmil olur; amel eder.

7-Cizye; sözleşmeli kâfirlerden alınan vergi

8- Ye'cüc Me'cücler; Nuh (a.s)ın soyundan sayısız ve değişik şekillerde olan inançsız insanlar.

9- Dabbetü'l Arz; güneşin batıdan doğmasından sonra veya önce mümin ve kafirleri ayırt eden bir mahluk.

10- Deccal ile ilgili hadisleri okuyun ezberleyin ve her zaman onun fitnesinden Allah'a sığının. Zira Adem (a.s.)den bu yana ondan daha büyük ve korkunç bir fitne gelmemiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır; o kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir

Âl-i İmran:20

GÜNÜN HADİSİ

İslam hakkında.

"İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak" Buhari-İman:1

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI