Cevaplar.Org

ANDRONİKOS

Bizans hükümdarı Andronikos, imparator Aleksi’nin amcazadesi idi. Aleksi henüz onüç yaşında olduğ için daha yaşlı ve tecrübeli olan Andronikos ona naib tayin edilmişti. Onun namına şimdilik devlet işlerine bakacaktı. Fakat aşırı ihtirası ona rahat vermedi. Bu kadarını


Nail Papatya

.

2018-07-20 15:52:34

Bizans hükümdarı Andronikos, imparator Aleksi'nin amcazadesi idi. Aleksi henüz onüç yaşında olduğ için daha yaşlı ve tecrübeli olan Andronikos ona naib tayin edilmişti. Onun namına şimdilik devlet işlerine bakacaktı. Fakat aşırı ihtirası ona rahat vermedi. Bu kadarını kendisine kâfi görmedi; saltanatı müstakillen eline geçirmek sevdasına düştü, imparator ve amcazadesi Aleksi sağ oldukça da buna imkân yoktu. Onun vücudunu kaldırınca saltanata sahip olacağını ve bunun devam edeceğini zannetti.

Her zalim ve kötü niyetli insan gibi o da aldandı. Sayesinde bu imkâna sahip olduğu amcazadesi Aleksi'yi öldürttü ve imparatorluk tahtına kuruldu. Fakat İlâhî adalet onun da yakasını bırakmadı. Saltanatı ancak iki sene sürdü. Daha önceki harplerden dolayı Bizans'a intikam hissi besleyen Frenk'ler, İstanbul'a büyük hazırlıklarla gelip hücum ettiler, surları kuşattılar. Kalelerden kuş uçamaz oldu. Halk sıkıntıya düştü. Fakat Andronik hâlâ kendi zevk ve eğlencesinin peşinde idi. Vaktini; cephede, kale surlarında geçirecek yerde, sayfiye yerlerinde, zevk ve eğlence ile geçiriyordu. Halkın sıkıntısı, feryadı tehlikeye giren şehir ve devlet onu fazla alâkadar etmiyordu.

Artık bu duruma daha fazla tahammül edemeyen halk isyan etti. İmparatorun daha önce hapsettirdiği İzak'ı hapisten çıkararak etrafına toplandı. Hep beraber giderek yazlıkta eğlenmekte olan bu zalim ve katil imparatoru katl ve yerine İzak'ı imparator ilân etti.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KALİKÜLA

KALİKÜLA

Milâdın 39. senesinde tahta geçen bu Kayser de pek zalim idi. Dört sene kadar süren iktidarı,

KAYS BİN HATİM

KAYS  BİN HATİM

Yesrib’in iki arap kabilesi Evs ve Hazrec, zaman zaman biri birleri ile şiddetli harpler ederlerd

HÜRMÜZ

HÜRMÜZ

Hürmüz bir İran şahıdır. Adil Nûşirevan’ın oğludur. Hicret yıllarında yaşamıştır.

HUZEYFE

HUZEYFE

Huzeyfe, Arapların Zübyân kabilesi reislerindendi. Kötü ruhlu, zalim bir adamdı. Bunun yüzün

HACCAC(ZALİM)

HACCAC(ZALİM)

Emevi Halifesi Abdülmelik’in Irak valisidir. Zalimlik bunun sıfatı olmuştur. Bu, hem zalim, he

FOKAS

FOKAS

Roma imparatorlarındandır. Saltanat soyundan değil idi. Sekiz sene saltanatta kaldı. İktidara g

YAHUDİ FİTYON SALEBİ

YAHUDİ FİTYON SALEBİ

Medine’nin eski ismi «Yesrib» idi. Burada eskiden beri meskûn olan yahudi kabileleri ile Yemen

EMLİYOS

EMLİYOS

Tarihlerde, Roma şehrinin kuruluşu ile alâkalı rivayetlerde de geçen Emliyos’un hikâyesi ş

DESPOS

DESPOS

İlk Hıristiyan imparator olarak bilinen Filibos ve aynı şekilde tanassur eden oğlu, putperest h

TEKFUR FOKAS

TEKFUR  FOKAS

Bizans imparatorudur. Daha önceki imparator Romanos zamanında onun sayılı kumandalarından idi.

ASLÎYÂ

ASLÎYÂ

Ben-i İsrail hükümdarlarındandır. Hz, Süleyman’dan sonra yedinci hükümdar olarak gelmişti

İman edip salih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır.

Hac, 50

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

Sahih-i Buhari, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI