Cevaplar.Org

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-10

Rabb-i âlem yaratandır cümle-i ef’al-i tû,(1) Leki kasd u ihtiyar etmekse,(2) o derdesti tû.(3) Fiili yoktan var eden O’dur, ve kesb eden(4) sen. Kesbe dair(5) ne ceza vardır, görürsün yarın da sen


2018-07-13 18:56:43

CÜZ'İ İHTİYAR; İRADE

Rabb-i âlem yaratandır cümle-i ef'al-i tû,(1)

Leki kasd u ihtiyar etmekse,(2) o derdesti tû.(3)

Fiili yoktan var eden O'dur, ve kesb eden(4) sen.

Kesbe dair(5) ne ceza vardır, görürsün yarın da sen.

Yaptığın fiile terettüp edecekse(6) bir eser.

Bil ki, tek Allah'ın icad etmesiyle doğar.

Bifiilde asarı hem o icad edebilir,

Körlere, gözsüzlere hem görmeyi verebilir.

İllete(7) bil ki dayanmaz da O'nun fiilleri, 

Lakin onlar maslahattan(8) fariğ olmaz (9)hiçbiri.

Eceliyle ölüyor herkes katlolsa bile,

Hiçbir iş Allah'a vacip olmaz hayırsa bile.

Ger sana etmezse şefkat Rabb-i âlem, bil ki sen.

Taatınla giremezsin Cennete ey can-ı men.(10)

Farz olur lakin itaat eylemen daim Ona.

Hem de taatın kabulu içün rica etmen Ona.

Rızık hususnda helal ile haram birdir meker,(11)

O haram rızkı ile bil ki seni mesul tutar.(12)

Ruhlara yoktur tenasüh(13), yok da Allah'a hulul,(14)

Din hususunda olan batıl inanç etme kabul.

Dipnotlar

(1) cümle-i ef'al-i tû; senin bütün işlerini

(2) Leki kasd u ihtiyar etmekse; yalnız kast etmek ve isteğiyle seçmek ise

(3) o derdesti tû; o senin elindedir.

(4) kesb eden; kazanan, işleyen.

(5) Kesbe dair; işlemenle ilgili

(6) terettüp edecekse; sonrasında doğacaksa

(7) İllete; sebebe, hikmete

(8) Maslahattan; menfaatten, hikmetten

(9) fariğ olmaz; hâli değildir.

(10) Cennete girmek, Allah'ın rahmeti iledir. Cennetteki dereceler ise amele göredir.

(11) Rızık, Allah'tandır. Lakin onu elde etmek için iki yolu var eğer kişi onu haram yoluyla elde ederse o sorguya çekilecektir.

(12) mesul tutar; sorguya çeker

(13) tenasüh; ruhların ölenden yeni doğana naklolunması

(14) Allah'ın Üzeyir veya İsa veya Ali'nin bedenine girmesi böyle bir şey yoktur.

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-28

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-28

Güzelliğini Allah’tan dileriz Her neyi biz söylediysek sen kulak ver kardeşim Kurtuluş yolu

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-27

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-27

NAMAZ BAHSİ Rabb-i âlem bu namazlar hediye etti sana, Ta ki bunlar hiç bırakmasın ki kir kals

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-26

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-26

ELBİSE BAHSİ Hem tekebbür(1) hem de fahr(2) için libası giyme sen. Hassaten Rabbe taat etmen

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-25

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-25

Bil ki lezzetli taaamlar Halık’ın verdi sana, Hem suyu, hem de yemişler, hem libas verdi sana

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-24

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-24

YEDİ A’ZA VAZİFELERİ Bil yedi âzâ sana vermiş de Rabbü’l âlemin Onlar ile ateşin kapu

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-23

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-23

MÜNKERİ İZALE ETMEK Hilmini(1) kullan devamlı çok da bi had bi kıyas Göremezsen sen eğer b

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-22

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-22

O zaman sevmiş olursun Rabbini sen ey habib(1), Ger bu dünya terk edip hiç sevmez isen ey lebib.

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-21

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-21

TEVBE ETMEK Her günahtan tevbe etmek farz olur ey can hemen, Tevbeyi terk eylemek ile günah çok

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-20

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-20

NEFS TERBİYESİ Hem tefekekkür eyle nefsinde ki sen böylemisin? Sen zayıf bir sudan oldun, bev

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-19

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-19

TEFEKKÜR VE İHLÂS BAHSİ Sen tasavvur eyle(1) bu âlemde kullan aklını, Kalb u canla tanımı

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-18

NEHCÜL ENAM’IN MANZUM TERCÜMESİ-18

KALB HASTALIKLARININ DERMANLARI Hırs içün eyle kanaat, ki seni zengin eder. Mahsudun içün dua

Onu(Kur’an’ı) Ruh-ul Emin(Cebrail), inzar edenlerden olasın diye, kalbine apaçık Arapça olarak indirmiştir.

Şuara:193-195

GÜNÜN HADİSİ

Evlad ve Akrabalara İyilik

"Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz" [Tirmizi, Birr 33, (1953)]

TARİHTE BU HAFTA

*Cumhuriyet'in ilanı(29 Ekim 1923) *Sütçü İmam Maraş'ta direnişi başlattı(31 Ekim 1919) *I.Dünya Harbine girdik(1 Kasım 1914) *İmam-ı Rabbani Hz.lerinin İrtihali(2 Kasım 1624) *Hz.Ömer(r.a.)'in Şehadeti(3 Kasım 644)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI