Cevaplar.Org

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-3

15-Allahu Teala, Melekleri nurdan yaratmıştır ve onları kainatın bir takım işleri ile görevli kılmıştır. Onlar Allahu Teala'ya asla karşı gelmezler ve kendilerine ne emrederse onu yaparlar.


Arif Gülhan

gulhan1071@hotmail.com

2018-06-14 22:12:44

15-Allahu Teala, Melekleri nurdan yaratmıştır ve onları kainatın bir takım işleri ile görevli kılmıştır. Onlar Allahu Teala'ya asla karşı gelmezler ve kendilerine ne emrederse onu yaparlar.

Bu meleklerin en meşhuru dört tanedir. Onlar ise Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail(1) aleyhimüsselamdır.

Allahu Teala, Cinleri de ateşten yaratmıştır. Cinler gözle görülmeyen ecsam-ı latifedir(latif cisimlerdir)Onların iyi olanları da facir olanları da vardır. En meşhurları İblis, yani Şeytan'dır.

16-Mümin, Allahu Teala'ya itaat edip, günahlardan kaçındığı, dünyada zühd sahibi olursa, ve Hazreti Muhammed'in yolu üzere hidayette olduğu zaman, O Allah'ın velisi ve sevdiği olur. Allahu Teala o kulu elinden bazı olağanüstü (adete muhalif) işler ortaya çıkarır, bunlara keramet denir.

 17- Bir Veli, derecesi ne kadar yükselse de, bir Peygamberin derecesine ulaşamaz.

18- Veli derecesi ne kadar yükselse de, aklı devam ettiği sürece şeriat ile mükelleftir.

19-Şer'i konularda gevşeklik gösteren kişi veli değildir. Şayet onun elinden bazı olağanüstü haller zuhur etse de, bunlar keramet değil, bilakis sihirdir ve şeytanın oyunlarındandır.

20- Allahu Teala bazı veli kullarını mugayyebata muttali kılar. Bu durum uykuda yahut uyanıklık halinde olur. Bunlara keşif veya ilham denir. Keşif ise, eğer şeriata uygun ise kabul edilir, uygun değil ise kabul edilmez.

21- Allahu Teala dinini kemale erdirmiş ve Peygamber Aleyhisselam ise kendisine emrolunan her şeyi tebliğ etmiştir. Kimse dinde yeni bir şey çıkaramaz. Dinde sonradan çıkan şeyler bidattir ve bidat ise büyük günahlardandır..

22- Allahu Teala kullarının hidayeti için Resullerine birtakım kitaplar ve sahifeler indirmiştir. Onlardan en meşhurları dört tanedir;

Tevrat; Musa Aleyhisselam'a inmiştir.

İncil, İsa Aleyhisselam'a inmiştir.

Zebur, Davud Aleyhisselam inmiştir.

Kur'an ise Peygamber efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a inmiştir. O, son kitaptır. Ondan sonra bir kitap yoktur ve tüm tahriflerden, bozulmalardan korunmuştur. Fakat diğer inmiş kitaplar birtakım tahriflere maruz kalmıştır.

Dipnotlar

(1)-O melek, ruhların kabzı ile memurdur. Ve melek-ül mevt(ölüm meleği) diye de isimlendirilir.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"İyilik ve takva üzerine yardımlaşınız, kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayınız."

Mâide, 2

GÜNÜN HADİSİ

Kurban hakkında

"Kim gönül hoşluğu ile,sevabını Allah'tan umarak kurbanını keserse,o kurban onu ateşten koruyan bir perde olur"Tergib ve Terhib:2/155

TARİHTE BU HAFTA

*Hac'da Tünel Faciası 1426 Ölü(2 Temmuz 1990) *Cezayir İstiklale Kavuştu(3 Temmuz 1962) *Barbaros Hayreddin Paşa Vefat Etti(4 Temmuz 1546) *İstanbul'da Matbaa Açılmasına Padişah İradesi(5 Temmuz 1727) *Mukaddes Emanetler Sultan Selim'e Teslim Edildi.

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI