Cevaplar.Org

ATEİSTLERİN DUA SORUNSALI

Soru: Dua sorunsalının ikinci ve daha ince yönü de Allah'ın rahman ve rahim sıfatı ile ilgilidir. Bu nasıl rahman ve rahim Allah'tır ki, insanları kötülükler ve felaketlerden sakınmak için dua bekliyor?


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-05-22 21:36:09

Soru: Dua sorunsalının ikinci ve daha ince yönü de Allah'ın rahman ve rahim sıfatı ile ilgilidir. Bu nasıl rahman ve rahim Allah'tır ki, insanları kötülükler ve felaketlerden sakınmak için dua bekliyor? Örneğin depremin insanlar için kötü olduğunu bilmiyor mu da engel olmak için müminlerin duasını bekliyor? Gerçekten rahman ve rahim olan kudret sahibi bir varlık insanları kötülükten korumak, sağlık ve mutluluk vermek için kendisine yakarılmasını beklemez. İnsanlar rızıklarını ancak yalvararak alabiliyorlarsa yalvarılan varlık nasıl rahman ve rahim olabilir? Üstelik bunun böyle olmadığı, yalvarmayanların ya da gerektiği şekilde yalvarmayanların da nimetlerden yararlandığı açık bir gerçektir. O halde yalvarmak anlamsız değil midir?

Cevabımız:

Bu düşünce, çok ciddi bir bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple, bu eksişkliği giderecek bazı noktaları özetle bir kaç madde arz edeceğiz:

- Allah'ın insanları koruması sadece duaya bağlı olmadığı realitelerin tasdikiyle bir gerçektir. Hiç Allah'ı tanımayan ateistlerin de rızkını vermesi, onları çok zaman sağlıklı yaşatması ve beslemesi bunun açık göstergesidir. Ayrıca, hayvan denilen ve zahiren dua yapmayı bilmeyen bütün canlıların ihtiyaçlarını yerine getirmesi de Allah'ın yarattığı varlıklarını ancak duaya bağlı olarak koruyup kolladığı iddiasının doğru olmadığını göstermektedir. Keza, insan olsun hayvan olsun, yeni doğan yavruların beslenmeleri için-bu günkü ilmi adamlarının hayran kaldığı bir kombinezon halinde- kan ile fışkı arasından bulandırmadan, bulaştırmadan bir süt göndermesi, adeta o yavruların annelerini-hiç haberleri olmadığı halde- bir süt konserveleri haline getirmesi, Allah'ın Rahman ve rahim olduğunu gösterdiği gibi, yaratıklarını koruyup kollaması için onlardan mutlaka dua, yalvarıp yakarma beklediği yolundaki iddianın ne kadar cahilce bir yargı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

-Peki Allah kullarından kendisine yalvarmalarını, dua etmelerini istiyor mu? Buna ihtiyacı olmadığı halde neden istiyor? Bunun cevabı şudur:

-Evet, Allah kullarından kendisine yalvarıp yakarmalarını, dua etmelerini istiyor. Çünkü; dua da bir ibadettir, bir kulluk görevidir. Allah insanlara namaz, oruç, zekat, hac ibadetlerini yapmalarını emrettiği gibi dua ibadetini de yerine getirmelerini emretmiştir.

-Allah insanların namazına, orucuna muhtaç olmadığı gibi, duasına da elbette muhtaç değildir. Fakat, muhtaç olan insandır. İnsanlar kendilerini yoktan var eden, yeryüzünü kendileri içim bin bir çeşit nimetlerle kurulmuş bir sofra haline getiren Rahman ve Rahim olan yaratıcılarını unutmamaları için her zaman onunla irtibat halinde olmaları gerekir. Bu irtibatı sağlayan ise, ibadettir. Dua ise, hadis-i şerifte belirtildiği üzere "ibadetin özüdür"(Tirmizî, Daavat,1).

"De ki: "Duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki?"(Furkan, 25/77) melindeki ayette duanın hâlis bir ibadet ve ibadetin özü olduğuna işaret edilmektedir.

-Dua, imanın dışa yansıyan bir simgesidir. Çünkü dua eden adam şunu anlıyor ki, kendisini yaratan, büyütüp besleyen, her derdiyle ilgilenen, her isteğini işiten, sonsuz merhamet sahibi bir rabbi vardır. Aşağıdaki ayette duanın imanla irtibatını seslendiren bir ifadeyi görmek mümkündür:

"Rabbiniz buyurdu ki: Bana dua edin ki size karşılık vereyim. Zira Bana ibadet, yani dua etmeyi kibirlerine yediremeyenler, zelil ve rezil olarak cehenneme gireceklerdir."(Mümin,40/60).

"O nesneler(putlar) mi üstün yoksa, çaresiz kalıp Kendisine yalvaran insanın duasını kabul edip sıkıntısını gideren ve sizi dünyada halifeler yapan Allah mı?Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur?Elbette olmaz! Ne de az düşünüyorsunuz!"(Neml, /27/62) mealindeki ayette de duanın imanla olan yakın ilişkisine işaret edilmiştir.

-Dua, insanın fıtratında, yaratılışında var olan sığınma refleksini tatmin eden psikolojik bir terapi hükmündedir. Çünkü, ihtiyaçları adeta sınırsız, iktidarı/gücü ise çok sınırlı olan, bu dünyada mikroptan tutun depremlere, tusunamilere, tufanlara, kasırga hortumlarına kadar binlerce düşmanlara karşı hiç bir şey elinden gelmeyen insanın, ilmi her şeyi kuşatan, merhameti her şeyi kapsayan, kudreti her şeyin üstesinde gelen Allah'ın dergâhına iltica etmek, dua ile onun rahmet kapısını çalmaktan daha teselli verici, daha rahatlatıcı ne olabilir ki...!

"Kullarım Ben'i senden soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da davetime icabet ve Bana hakkıyla inanıp tasdik etsinler ki doğru yolda yürüyerek selamete ersinler."(Bakara, 2/186)mealindeki ayette duanın bu terapi fonksiyonuna da vurgu yapılmıştır.

-Dua, aynı zamanda kişinin kulluk görevinde samimi olup olmadığını test eden bir unsurdur. Aşağıda meali verilen ayette bu hususa işaret edilmiştir:

" İnsan bir sıkıntıya maruz kalınca gerek yan yatarken, gerek otururken veya ayakta iken, Bize yalvarıp yakarır. Fakat biz sıkıntısını giderdik mi, sanki uğradığı dertten dolayı Biz'e yalvaran kendisi değilmiş gibi eski haline döner. İşte (hayat sermayelerini boşuna harcayıp) haddini aşanlara, yaptıkları işler, kendilerine böyle süslenmiş, hoşlarına gitmiştir."(Yunus, 10/12)

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

Şüphesiz Kur'an, mü'minler için gerçekten bir hidâyet rehberi ve rahmettir.

Neml, 77

GÜNÜN HADİSİ

SABAH İLE YATSI NAMAZLARINI CEMÂATLE KILMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Münâfıklara sabah ile yatsı (cemâat) namazlarından daha ağır hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cemâatin)de olan (ecir ve fazîlet)i bilseler emekliye, emekliye (sürtüne, sürtüne) de olsa onlara gel(ip hâzır ol)urlardı. (Ebû Hüreyre)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI