Cevaplar.Org

SA’DÜ’L ESVED ES SÜLLEMİ SÜMME EZ ZEKVANİ(R.A)

Hasan ve Katede, Enes’ten(r.a) rivayet ediyorlar. Bir adam(Sa’d ül Esved) Rasulullah’ın (aleyhissalatu vesselam) yanına geldi, selam verdikten sonra şöyle dedi; “Ya Rasulullah! Rengimin siyah oluşu ve yüzümün çirkin oluşu, Cennete girmeme mani midir?” Rasulullah buyurdu; “hayır, mani değildir. Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, sen Rabbin


Zahid Başçı

malasahit@gmail.com

2018-03-31 21:06:51

Bu sahabi hakkında kaynaklarımızda geçen bilgiler mahduttur. En meşhur rivayet şöyledir;

Hasan ve Katede, Enes'ten(r.a) rivayet ediyorlar. Bir adam(Sa'd ül Esved) Rasulullah'ın (aleyhissalatu vesselam) yanına geldi, selam verdikten sonra şöyle dedi; "Ya Rasulullah! Rengimin siyah oluşu ve yüzümün çirkin oluşu, Cennete girmeme mani midir?" Rasulullah buyurdu; "hayır, mani değildir. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sen Rabbin azze ve celleden sakındıkça ve Rasulünün Allah'tan getirdiği şeylere iman ettikçe, renginin siyah oluşu ve yüzünün çirkin oluşu Cennete girmene mani değildir." Adam dedi ki; " Muhakkak ki ben, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in(s.a.v) Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman ettim. Öyle ise benim için ne vardır?"

Rasulullah(s.a.v) buyurdu ki; "senden başkası için ne varsa senin için de o vardır. Mükafat olarak da, ceza olarak da başkası için ne varsa, senin için de o vardır. Sen onların kardeşisin."

Adam dedi ki; "Ya Rasulullah! Sizin meclisinizde bulunan ve bulunmayanların çoğundan evlenmek için kız istedim. Siyah tenli olduğum ve yüzümün çirkin olmasından dolayı bana kız vermediler. Halbuki ben, kavmim Ben-i Süleym'in nezdinde itibar ve haseb sahibiyim."

Rasulullah(a.s.m) onu Ömer veya Amr bin Vehb'in yanına gönderdi. Amr bin Vehb, Sakif kabilesinden olup, yeni Müslüman olmuştu ve sıkıntısı vardı. Rasulullah(a.s.m) buyurdu ki; "sen onun kapısını çal ve ona selam ver. Sana izin verildikten sonra içeri girdiğinde de ki; "Allah'ın Rasulü beni sizin kızınızla evlendirdi."

Amr'ın henüz evlenmemiş, yetişkin, güzel ve akıllı bir kızı vardı. Adam denilenleri harfiyyen yaptı ama kızın ailesi onu kötü bir şekilde red ettiler. O içeriden çıktı. İstenilen kız ise çadırından çıkıp Sa'd'e şöyle dedi; "Eğer Rasulullah(s.a.v) beni seninle evlendirdiyse, şüphesiz ki Allah ve Rasulünün benim hakkımda razı oldukları şeye ben de razıyım."

Daha sonra kız, babasına dönerek dedi ki; "Senin hakkında seni utandıracak, rezil edecek, gizli hallerini ifşa edecek vahy gelmeden, kurtulmaya bak, kurtulmaya bak."

Kızın ihtiyar babası evden çıkıp Rasulullah'ın(s.a.v) yanına geldi. Rasulullah(s.a.v) ona şöyle dedi; "Benim elçimi gerisin geriye gönderen kimse sen misin?" Adam "Evet benim, Allah'tan bağışlanmamı dilerim. Ben onun yalan söylediğini zannettim. Ve ben kızımı onunla evlendirdim" dedi. Bunun üzerine Rasulullah(s.a.v) evlenen gence şöyle dedi; "Haydi git, zevcen ile gerdeğe gir."

Sa'd(r.a) zecvesine çeyizlik eşya almak için pazarda iken, o anda cihada çağıran bir münadinin sesini işitti. Münadi şöyle diyordu; "Ey Allah için atlarına binip cihada çıkan süvariler! Atlarınıza bininiz. Müjdeler olsun, sizin için Cennet vardır."

Bunun üzerine Sa'd(r.a) zevcesine çeyizlik almak için getirdiği para ile bir kılıç, bir mızrak ve bir at satın aldı. Başına sarık sarıp, atına binerek cihada çıkan muhacirlerin arasına katıldı. Rasulullah(s.a.v) onu o haliyle gördü, ama tanımadı.

Sa'd(r.a) atı savaştan bitkin düşünceye kadar savaştı. Atı bitkin düşünce, kollarını sıvayarak piyade olarak savaşmaya devam etti. Rasulullah(a.s.m) kollarının siyah renginden dolayı Sa'dı tanıdı ve ona "Sen Sa'd mısın" diye sordu. O da "Evet Sa'dım" cevabını verdi.

Bu büyük insan gücünün son kertesine kadar savaşmaya devam etti, ta ki şöyle bir ses duyuluncaya dek; "Sa'd yıkıldı." Allah Rasulü(s.a.v) Sa'd'ın şehid olduğu yere geldi ve Sa'dın başına kucağına koydu. Sonra onun silahını ve atını Sa'd'ın zevcesine gönderdi ve şöyle dedi; "Ailesine söyleyiniz; 'şüphesiz ki Allah(c.c.) onu, sizin kızınızdan daha hayırlı olanlarla evlendirdi. Bu da onun mirasıdır' deyiniz."

Sa'd'ın bu kıssası yine onun gibi şehid olan Hz. Cüleybib'in kısssına benzemektedir.(1)

El İsabe adı eserde hakkında yazılanlar ise daha mücmeldir; "Bir adamRasulullah'a (aleyhissalatu vesselam) gelerek dedi ki; "Benim siyah tenli ve çirkin görünüşlü olmam Cennete girmeme mani midir?" Efendimiz(s.av) " hayır, mani değildir" dedi. Adam dedi ki; "Kavmim Ben-i Süleym nezdinde değer ve saygınlığı olan birisiyim. Sonra Ben-i Süleym'in bir kolu olan Zekvan'dan ataları bilinen biriyim. Ancak derimin siyah oluşu dayılarıma benzediğimdendir."

Rivayet ediliyor ki; "Efendimiz (s.a.v) Sa'd'ül Esved'i Ömer veya Amr bin Vehb es Sekafi'nin kızıyla evlendirdi. Sa'd'ın kıssası Cüleybib'in kıssasına benzemektedir."(2)

Dipnotlar

1-İbnu'l-Esir, Üsdü'l- Ğabe fi Marifeti's-Sahabe, cilt: 2, s: 184-185, Darul Fikr, Beyrut baskısı, 1989(Hicri; 1409)

2- İbn-i Hacer el Askalani, El İsabe Fi Marifeti's Sahabe, s: 296(3385 nolu madde), Beytül Efkar-ı Devliyye, Beyrut, 2004

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a) hazretlerinin asıl isminin Sa'd bin Malik olup, Abdurrahman bin Avf(r.a)'

ABDURRAHMAN BİN AFV(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

ABDURRAHMAN BİN AFV(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) Cahiliye devrinde ismi Abd-i Amr veya Abdü'l Kâbe iken, Allah Rasulü

EBU UBEYDE BİN CERRAH(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

EBU UBEYDE BİN CERRAH(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın asıl isminin Amir olup, Ebu Ubeyde'nin ise onun künyesi olduğunu..(1)

ZÜBEYR BİN AVVAM(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

ZÜBEYR BİN AVVAM(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Zübeyr bin Avvam(r.a)’ın sekiz yaşında Müslüman olduğunu..(1) Tabiin âlimlerinden Said b

HZ. TALHA BİN UBEYDULLAH(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HZ. TALHA BİN UBEYDULLAH(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hz. Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) Hz. Ebubekir’in(r.a) amcaoğlu olduğunu.(1) Talha bin Ubeydu

HZ. ALİ (R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HZ. ALİ (R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Bir rivayete göre Hz. Ali(r.a)'nın ismini bizzat Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)'ın koydu

HZ. OSMAN(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HZ. OSMAN(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hz. Osman’ın(r.a) künyesinin Ebu Amr olduğunu, Ebu Abdullah, Ebu Leyla künyeleriyle de künyel

HZ. ÖMER(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HZ. ÖMER(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

En meşhur rivayete göre Hz. Ömer(r.a)'in hicretten kırk sene evvel doğduğunu.(1) Hz. Ömer(r.

HAZRET-İ EBUBEKİR(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HAZRET-İ EBUBEKİR(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hz. Ebubekir(r.a)'ın Cahiliyye döneminde isminin Abdülkâbe olup, annesi Ümmü'l Hayr'ın oğlun

SA’DÜ’L ESVED ES SÜLLEMİ SÜMME EZ ZEKVANİ(R.A)

SA’DÜ’L ESVED ES SÜLLEMİ SÜMME EZ ZEKVANİ(R.A)

Hasan ve Katede, Enes’ten(r.a) rivayet ediyorlar. Bir adam(Sa’d ül Esved) Rasulullah’ın (ale

SUHEYB-İ RUMİ

SUHEYB-İ RUMİ

Suheyb bin Sinan bin Malik, Suheybi Rumi.. Biz müslümanlardan bazıları Suheyb er-Rûmî'yi tanı

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

Zühd hakkında

“Kendisine çok konuşmama ve zühd duygusu verilen kimseyi gördüğünüz zaman ona yaklaşın.Zira o hikmet telkin eder.”İbn-i Mace-Zühd:1

TARİHTE BU HAFTA

*Cumhuriyet'in ilanı(29 Ekim 1923) *Sütçü İmam Maraş'ta direnişi başlattı(31 Ekim 1919) *I.Dünya Harbine girdik(1 Kasım 1914) *İmam-ı Rabbani Hz.lerinin İrtihali(2 Kasım 1624) *Hz.Ömer(r.a.)'in Şehadeti(3 Kasım 644)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI