Cevaplar.Org

KADİR GECESİNDE YAPACAKLARIMIZ VE ÖZEL DUAMIZ

Kadir Gecesi, dua gecesi, ibadet gecesi, tevbe gecesi karar gecesi, günahlara veda gecesi, Allah’a kaçış gecesidir. Duaların dinlendiği ve kabul edildiği bir gecedir.


Vehbi Karakaş

vehbikarakas@hotmail.com

2017-06-21 17:13:27

Kadir Gecesi, dua gecesi, ibadet gecesi, tevbe gecesi karar gecesi, günahlara veda gecesi, Allah'a kaçış gecesidir. Duaların dinlendiği ve kabul edildiği bir gecedir.

Yüce Rabbimiz, bize bizden yakın olduğunu[1], kıymet ve önemimizi dua etmemize bağladığını,[2]dilekçelerimizi alacağını, bağış isteyene bağış, rızık isteyene rızık, iş isteyene iş, şifa isteyene şifa vereceğini haber vermiş,[3] Sevgili Peygamberimiz de, Yüce Allah'ın duada israr eden kulları sevdiğini ilan etmiştir.[4]

Öyleyse artık durulacak zaman değil.

Dert bizde, derman Allah'ta, isteyelim.

Yangın bizde, yağmur Onda. 

Tembellik bizde, her an faaliyet O'nda.

Noksanlık bizde, sonsuz kemal O'nda.

Çirkinlik bizde sonsuz güzellik O'nda.

Hikmetsizlik bizde, sonsuz hikmet O'nda.

Acizlik bizde, sonsuz kudret O'nda.

Zayıflık bizde, sonsuz kuvvet O'nda.

Zillet bizde, sonsuz izzet O'nda.

Fukirlik bizde, sonsuz zenginlik O'nda.

Kötülük bizde, sonsuz iyilik O'nda.

İhtiyaç bizde, tükenmez hazineler ve sonsuz istiğna O'nda.. 

Öyleyse hemen harekete geçelim.

Duaların kabul edileceği vakit açıklanmış: Ramazan ayı, günü, geceleri, özellikle Kadir Gecesi. Davet gelmiş, kabul edileceğimizin müjdesi verilmiş. Allah, bize bizden yakın olduğunu,[5] dua ettiğimiz zaman duamızı duyduğunu, dinlediğini, icabet ettiğini söylemiş.[6] Öyleyse neden duaya ellerimizi, Mevla'ya gönllerimizi açmayalım?

Önce Kur'an ve hadislerde geçen dualarla dua edelim. Buna gücümüz yetmiyorsa, içimizden geldiği şekliyle dua edelim. Neyi, nasıl isteyeceğimizi de bize ilham etmesini Rabbimizden isteyelim.

Bu gece bir de hacet namazı kılalım. En büyük ihtiyacımızın Allah'ın kendisi olduğunu Allah'a arz edelim. Başka şeyler kimin olursa olsun, Sen benim ol Allahım yeter, diyelim. Çünkü Seni bulan her şeyi bulacak, her şeyden iyilik ve güzellik görecektir. Seni bulamayan her şeyi kaybedecek ve bulduğu her şey, kendisinden davacı olacak, başına bela olacaktır.

Öyleyse en başta Allah'ı bulalım, kapısında kul olalım, Onun yolunda yaşayalım, Onun yolunda ölelim. Onun yolunda olan, Onun yolunda ölür. Onun yolunda ölen, ebediyyen var olur.

Bu gece, dualarımızı selatü selamların arasına koyalım, Dualarımızı, makbul ve me'sûr duaların arkasına ekleyelim. Allah Teala'ya takdim edelim.

Bu gece üzerimize vacip ve farz olan fitre, zekât ve sadakaları dağıtmaya başlayalım, muhtaçların duasını alalım.

Bu gece kaza namazlarımızı bitirmeye karar verelim. Bir daha namazı terk etmeyeceğimize, keyfî olarak kazaya bırakmayacağımıza, geciktirmeyeceğimize, tadil-i erkânsız huşusuz ve mümkün olduğu kadar cemaatsiz namaz kılmayacağımıza dair Allah Teala'ya söz verelim.

Bundan sonra: "Elimle, dilimle, halimle ne kendime, ne aileme, ne insanlara, ne de herhangi bir şeye zarar vermeyeceğim. Beni muvaffak eyle, beni kabul et ve bana sahip ol Allahım" diyelim.

Bu gece, tövbe-istiğfar edelim. Kur'an okuyalım. Bu gece okunan her bir Kur'an harfine en az 30 bin sevap verileceğini unutmayalım.

Allah Teala'dan, Allah'ın razı olacağı tipte bir insan olmayı isteyelim. Hakkına girdiğimiz kulların haklarını geri verelim, incittiklerimizden özür dileyelim, ana-babamızı, büyüklerimizi, akrabalarımızı razı edelim, helallik alalım. Kur'an ve iman hakikatlerini öğreten, telkin eden ders ve kitaplarla imanımızı besleyelim.

Allah, peygamber, Kur'an ve İslam hakkındaki bilgilerimizi artıralım, derinleştirelim.

Gecenin uygun bir saatinde mümkünse çocuklarımızla birlikte Allah'a yönelelim.

Başta zalim nefsimizin, sonra diğer zalimlerin zulmünden kurtulmak için Allah'tan yardım isteyelim. Mazlumlara, mazlum Müslümanlara, haksızlığa uğramış herkese, vatan için, mukaddesat için can veren şehitlerimize, yaşayan gazilerimize dua edelim.

Şunu hiç unutmayalım:

Bilinçsiz yapılan dualarla, kalpten gelmeyen, ağzın söylediğini kulağın duymadığı dualarla dua etmeyelim. Çünkü gafil kalple yapılan dualar makbul ve geçerli değildir.

Allah bilinçli ve uyanık kalple dua etmeye, kendisine yalvarmaya bizi muvaffak eylesin. Amin.

SEVGİLİ KARDEŞLERİM! ŞİMDİ BENİM RABBİMDEN İSTEDİKLERİME SİZİ ORTAK ETMEK İSTİYORUM.

Öyleyse gelin hep beraber ellerimizi kaldıralım, bir dilenci gibi yalvaralım, israrla isteyelim ve şöyle diyelim:

Allahım! Sınırsız hamdolsun sana, sayısız salat ve selam olsun Habib-i Edib'ine ve Onu sevenlere, arkasından gidenlere.

Allahım! Unuttuysak, yanıldıysak bizi cezalandırarak rezil rüsva eyleme! Altından kalkamayacağımız yüklerin altına bizi sokma.

Sen affedicisin, affetmeyi seversin bizi affeyle. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kâfirler güruhuna karşı bize yardım et.

Allahım! İslam'dan kalplerimizi, yolundan ayaklarımızı kaydırma. Günahlarına tevbe etmeyen ve ebedi hüsrana düşen zalimlerden eyleme.

Allahım! Bedenimizle, ruhumuzla, dilimizle, kalbimizle seni anıyoruz. Senin rızanı kazanmak için bu güzel mesajları kullarına ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizi bu güzel hizmetlerden uzaklaştırma, vücudumuza yerleşmeye niyet eden ve bu hizmetlerimize engel olmak isteyen hastalıkları bedenimizden ve ruhumuzdan uzaklaştır. Sihhatimizi, huzurumuzu daim eyle.

Allahım! Bizi yalnız bırakma. Kendinden uzaklaştırmakla bizi cezalandırma. Verdiğin emanetlere emin kıl, emanetlerine hıyanet edenlerden eyleme.

Allahım! Dünyada sırat-ı müstekîmden=dosdoğru yoldan, ahirette de sırat köprüsünden ayaklarımızı kaydırma. Yüzümüzü ağartacak salih evlatlar ver. Bizi ve evlatlarımızı dosdoğru namaz kılanlardan eyle, bizi, anamızı-babamızı ve bütün müminleri bağışla. Kötülüklerimizi, iyiliklerle değiştir. Allahım! Kötülükleri sildirecek iyilikler yaptır bize.

Allahım! Amellerimizi, çocuklarımızı, arzularımızı, servetimizi salih eyle. Razı olduğun evlat, servet nasip eyle. Razı olduğun işler ve arzularla bizi meşgul eyle.

Allahım! Beni kendi gözümde küçük eyle. Eyle ki kimseye hava atmayayım. Başkalarının gözünde büyük eyle. Eyle ki dinini rahat anlatayım.

Allahım! Bağışlamadığın günahımız, defetmediğin kederimiz, yerine getirmediğin ihtiyacımız kalmasın.

Allahım! Günümüzün evvelini salah (yararlı), ortasını felah (kurtuluş), sonunu necah (başarılı) eyle.

Allahım! Senden kendime, aile-efradıma, sevdiklerime, sevenlerime, dostlarıma, takipçilerime dünya ve ahirette af ve afiyet istiyorum, lütfeyle.

Allahım! İnsanlık âlemine gönderdiğin son mesajın, son kitabın, son kelamın olan şu elimizdeki Kur'an'ı okumaya, anlamaya, yaşamaya beni ve ailemi, çocuklarımı muvaffak eyle.

Allahım! Kur'an'ın hürmetine bizi, Ramazan ayında bereketlenen, nurlanan, huzur ve mutluluğa kavuşan, onun rahmetinden, mağfiretinden nasibini alıp cehennemden kurtulan kulların zümresine ilhak eyle.

Allahım! Hakkında başlı başına bir sure indirdiğin ve 1000 aydan daha hayırlı olduğunu ilan ettiğin Kadir Gecesinin 1000 aylık mükâfatını almayı hepimize nasip eyle.

Allahım! Kadir Gecesinde indirdiğin Kur'an hürmetine hepimizi şeytanların ve şeytanlaşmışların şerrinden koru. Evlerimizi, yurtlarımızı, yuvalarımızı, okullarımızı, üniversitelerimizi, basınımızı, yayınımızı, ticarethanelerimizi, makamlarımızı, mevkilerimizi her yerimizi meleklerin uğrağı haline getir. Hiçbir yerde şeytanlara ve şeytanlaşmışlara yer kalmasın. Ya Rabbi hepimizi bu gecede Cebrail'in Ve Sair meleklerin ziyaretine açık ve layık eyle.

Allahım! Bu gece de indirdiğin Kur'an ve bu gecede izninle gelen melekler hürmetine bizi ve üzerimizde hakkı olan herkesi affet.

Bilerek veya bilmeyerek onur ve gururunu incittiğimiz, haklarını çiğnediğimiz kullarından helallık almaya, mallarını vermeye, kırılan gönüllerini hoşnut ve tamir etmeye bizi muvaffak eyle. Üzerimizde hakkı olan herkesi ve herşeyi affet. Ta ki kimsenin bizden isteyeceği bir şey kalmasın.

Allahım! Ramazan'ın gecelerinde özellikle Kadir Gecesinde yapılan duaları geri çevirmeyeceğini biliyoruz. Bizim de dualarımızı kabul eyle. Bizi, duası geri çevrilmeyen, her ne zaman el kaldırsa anında kabul edilen nazlı ve niyazlı kullarından eyle.

Allahım! Bu gecede indirdiğin Kur'an hürmetine. Bizi, seni her sevgiliden çok seven, senin tarafından sevilen ve her şeyi ile seni sevdirmeye çalışan dostlarının arasına al.

Allahım! Kur'an'ın ilmini bize nasip eyle. Habib-i Edib'in sevdasıyla gönüllerimizi doldur. Kur'an'ın ahkâmıyla Habib-i Edib'in ahlakıyla yaşamayı bize nasip eyle.

Allahım! Ülkemizi ve bütün İslam ülkelerini yönetenlere feraset, basiret, adalet, merhamet, dirayet, kudret ve hidayet nasıp eyle. Bunların içinde kötülük ve haksızlık yapanlar varsa, böylelerine tövbe fırsatı, yaptıkları kötülüklerden, zulümlerden vazgeçme imkânı ver. Ver ki hem zalimler zulmetmekten, hem de Mazlumlar zulümden kurtulsun. Bu aziz mübarek günde herkes affına layık olsun, daha fazla kimse acı çekmesin ya Rabbi!

Allahım! Bizi devletsiz, milletsiz, vatansız ve bayraksız bırakma!

Allahım! Geçmiş ve gelecek günahlarımızı bağışla. Bu gece söz verip yarın dönenlerden eyleme. Bu gece tövbe istiğfar edip yarın ve daha sonraki günler tövbesini bozanlardan eyleme.

Allahım! Kadir Gecesinde çağlayan haline gelen rahmetin hürmetine:

Kâinatımızı güzelleştiren Güzel isimlerin hürmetine,

Dünya ve ahirette kurtuluş vesilemiz olan güzel peygamberin Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimiz hürmetine,

Hukukun üstünlüğünü getiren hak din İslamiyet hürmetine,

İslam ve insanlık aleminin suyu, havası, güneşi, ruhu ve hayatı olan güzel kitabın Kur'an hürmetine bizi razı olduğun bu güzellerden ve güzelliklerden ayırma. Hepimize kâmil iman, ekmel ihlas, çocuklarımıza selamet, istikamet, sağlık ve saadetler nasip eyle! Allahım! Verdiğin bu nimetleri elimizden alma!

Cimrilikten, özellikle zekat ve sadaka vermemek gibi korkunç cimrilikten bizi koru ya Rabbi! Mert ve cömert kullarından eyle ya Rabbi!

Doğru tüccarlar, cennette peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olacaktır. Bizi ve tüccarlarımızı onlardan eyle Ya Rabbi!

Adaletli Yöneticiler, hiçbir gölgenin olmadığı mahşer meydanında arşın gölgesine ve Allah'ın himayesine alınacaklar. Yöneticilerimizi ve bizi onlardan eyle Ya Rabbi!

Bizi, sana kaçan, tövbe edip el açan kullarından eyle. Bizi yönetenleri, bize rahmet ve bereket eyle.

Ülkemizin ve dünyamızın barışa çok ihtiyacı var Ya Rabbi. Bu barışı bize ve dünyamıza lütfeyle. Barıştan yana olanlara, destekleyenlere başarılar nasip eyle. Onları iki cihanın cennetine koy. Barışı baltalamak isteyenlere ve destekçilerine fırsat verme ya Rabbi!

Allahım! Dünyayı yönetenleri ve yönettikleri halkları Hz. Muhammed (s.a.v) efendimizin ahlakıyla ahlaklandır. Ahlaklandır ki, dünyamızın ateşi sönsün. Kur'an'ın ahkâmını hayatımıza hâkim eyle. Eyle ki, anarşi ve terör bitsin. Cinayetler, hıyanetler son bulsun. Her yere sülh, sükun, huzur ve saadet hakim olsun. Cennet dünyamıza gelsin. Dünyamız cennete dönsün. Ebedî ve sermedî cennet hepimizin olsun. 

Allahım! İlmimi artır, hikmetimi artır, fesahet ve belağatimi artır, sanatına olan hayretimi, Sana olan hayranlığımı, aşkımı ve şevkimi artır.

İhlasımı, takvamı artır. Rabbim göğsüme ve gönlüme ferahlık ver. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz.

Allahım! Bedenime sıhhat, kalbime ve kalbimin damarlarına kuvvet ve nur ver. Fettah ismin hürmetine kalbimin damarlarını aç, onları yapan-yaratan sensin. Onların ve bedenimdeki bütün organların bozulmasına, daralmasına, eskimesine, yetersiz hale gelmesine fırsat verme. Beni, göz açıp-yumuncaya kadar nefsime ve Senden başkasına bırakma. Aklıma ve hafızama nur ver, kuvvet ver. Aklım ve hafızam hiç zayıflamasın. Korkunç musibetlerden ve iyileşmez hastalıklardan beni, çocuklarımı, sevdiklerimi ve sevenlerimi koru.

Allahım! Senden dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik istiyorum. Rabbimiz! Bizi cehennem azabından koru! Bizi, anamızı-babamızı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla!

 Allahım! Senden:

Ebedî sıhhat,

Ebedî servet, altından nehirler akan

Ebedî ve tertemiz mesken,

Ebedî tertemiz eş,

Ebedî aşk,

Ebedî ahbab,

Ebedî muhabbet,

Ebedî şefkat,

Ebedî rahmet

Ebedî gençlik,

Ebedî güzellik,

Ebedî ilim,

Ebedî hikmet,

Ebedî kudret,

Ebedî vatan,

Ebedî fesahet,

Ebedî belağet,

Ebedî hayret,

Eebedî hayranlık,

Ebedî iştah,

Ebedî lezzet,

Ebedî saadet,

Ebedî cennet, ebedî cennette

Ebedî rü'yet istiyorum. Doyulmaz

Ebedî cemalini ve

Ebedî kemalini seyretmek istiyorum.

Bu istediklerimi vereceğine yüzde yüz inanıyorum.

Çünkü eğer istediklerimi vermeyecek olsaydın, isteme kabiliyetini bana vermezdin, isteme duygusunu içime yerleştirmezdin. Bana isteme dugusunu vermen, istediklerimi vereceğine en büyük delildir. İçime yerleştirdiğin ebed arzusu, ebedî bir alemin yani ahiretin varlığının da en büyük delilidir.

Sonsuz kudretine, sonsuz rahmetine, sonsuz cömertliğine, sonsuz muhabbetine bunları yapmak, yaratmak ve vermek zor değildir. Sonsuz cemalin ve sonsuz kemalin de bunu gerektirir. Çünkü "dâimî bir cemal, zail bir müştaka razı olmaz."[7] Güzelliği ebedî olanın, seyircisi de ebedî olmalıdır ve olacaktır.

Allahım! Dünyaya nasıl geldiysek, ahirete de öyle gitmeye bizi muvaffak eyle! Bizi, dünyaya acı duymadan, tertemiz, günahsız, getirdin; ahirete de acı duymadan tertemiz ve günahsız gönder.

Allahım! Doymayan nefisten, korkmayan kalpten, ağlamayan gözden, kabul edilmeyen duadan, tembellikten, acizlikten, korkaklıktan, saldırganlıktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, kaymaktan, kaydırmaktan, cimrilikten, yokluktan, kıtlıktan, kuraklıktan, dinsizlikten, imansızlıktan, ahlaksızlıktan, hayasızlıktan, edepsizlikten sana sığınıyoruz. Bizi bunlardan koru ya Rabbi!

Allahım! Bizi istediklerimize layık ve nail eyle. Nolur beni, yardımcılarımı ve bu yazıları takip eden, okuyan, paylaşan, birçok insana ulaşsın ve onların da kurtuluşuna vesile olsun diye destekte bulunan dost ve takipçi kardeşlerimi sevgili kullarına ikram eyleyeceğin nimetlere kavuştur, rızana uygun hayırlı işler yapmaya muvaffak eyle. Huzurlarını ve sağlıklarını daim eyle, şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eyle.

Allahım! Vatandaşlarımızı birbirini ezen-üzen değil, birbirini seven-sayan insanlar haline getir. Bütün insanlığı İslam'ın hidayet ve saadetiyle mesud eyle. İnsanlığı zalimlerin zulmüne maruz bırakma. Dünyanın her neresinde olursa olsun mazlumları ve masumları Ramazan-ı şerifteki değerlerin hürmetine şu andan itibaren zulümden, esaretten koru ve kurtar ya Rabbi!

Anarşi ve terör gebersin Allahım!

Kan ve kavga bitsin Allahım!

Vatanımız ve dünya cennet gibi olsun Allahım!

Ebedî cennet hepimize vatan olsun Allahım!

Ey sevgililer sevgilisi! Seni seviyoruz. Sen de bizi sev, sevdir, sevindir. Senden ayrı kalmak, cehennem azabından beter. Nolur, kendinden uzaklaştırmakla bizi cezalandırma. Bizi zikirmatik, fikirmatik ve şükürmatik eyle. Namazsız yaşatma, dua zevkinden, sana yalvarma hazzından bizi mahrum eyleme. Kullarına, özellikle ana-babamıza, çocuklarımıza ve her şeye şefkatle, hürmetle ve muhabbetle davranma hissinden bizi yoksun bırakma. Allahümme sallı ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed!

Amîn âmîn, âmîn, bihürmeti seyyidilmürselin velhamdülillahi Rabbilalemîn el-fatiha…

Dipnotlar

 [1] Bkz. Bakara, 2/186

[2] Bkz. Furkan, 25/7

[3] Bkz. İbnu Mâce, İkâmetü's-salât, 191

[4] Bkz. Suyûtî, el-Câmiu's-sağîr, no: 1876

[5] Bkz. Kaf, 50/16

[6] Bkz. Bakara, 2/186

[7] Sözler, 10. Söz.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

Eşlerin Birbirinden Üstün Oldukları Noktalar: Kur’ân, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ ع

SORU SORMA AHLAKI

SORU SORMA AHLAKI

İlim talebesinin önem arz eden vazifelerinden biri bilmediği ve kapalı kalan hususları sormayı

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

Eğitimin esasını oluşturan ve öğrencinin eğitimde başarısı için temel dinamiklerden biri

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

Aile Nedir? Kur’ân-ı Kerim’de, insanın beden, ruh ve aile sağlığı konusunda ihtiyaç duy

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

-ALLAH’A KARŞI ADABI: 1-İmanlı, iffetli ve taatli olur. 2- Beş vakit namazını dürüst

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

lmi hocadan almak, sahih ilmin anahtarı ve ilim talebesinin kurtuluş adresi ve zaferidir. Ehliyetl

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

Allah (c.c) gerek Yüce Kitabı'ndaki birçok ayet-i kerimede ve gerekse Elçisi aracılığıyla bi

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

Gizli ve aşikâr bütün işlerde iyi niyet, samimiyet ve ihlas her Müslüman için özellikle âl

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

A. Bilinçli Olarak Faaliyet Gösteren Münafıklar Birinci grup, Oryantalizmin üretip özenle be

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hakka talip olana tavsiyem şudur: *Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokun

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

Oryantalistlerden Ernest Renan ve Gromer, İslâm dininin bilim düşmanı olduğunu ve felsefe ve i

Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa güzel bir amel işlesin ve Rabbine kullukta hiç bir ortak koşmasın.

Kehf, 110

GÜNÜN HADİSİ

"Kim bir oruçluya iftar verirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi sevap alır."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI