Cevaplar.Org

SA’D BİN REBİ’ EL ENSARİ(R.A)

Akabe biatında bulunmuş, Bedir’de bulunmuş, Ensarın temsilcilerinden birisi idi. Urve, İbn-i Şihab, Musa bin Ukbe ve bütün siyer müelliflerinin bildirdiğine göre o ve Abdullah bin Revaha(r. anhüm) Hazrec’den Beni Haris’in temsilcileri idiler.


Zahid Başçı

malasahit@gmail.com

2017-02-16 12:56:03

Akabe biatında bulunmuş, Bedir'de bulunmuş, Ensarın temsilcilerinden birisi idi. Urve, İbn-i Şihab, Musa bin Ukbe ve bütün siyer müelliflerinin bildirdiğine göre o ve Abdullah bin Revaha(r. anhüm) Hazrec'den Beni Haris'in temsilcileri idiler.

Sa'd bin Rebi' Cahiliyye devrinde okuyup yazan biri idi. Birinci ve ikinci Akabe biatlarında bulunmuştu. Uhud savaşında şehid düşmüştür.

Hicretten sonra Rasulullah(s.a.v) Abdurrahman bin Avf ile Sa'd bin Rebi'yi kardeş yaptı. Sa'd bin Rebi' Abdurrahman bin Avf'a dedi ki; "Malımın ve evimin yarısı benim, yarısı senin. İki hanımım vardır; hangisini beğenirsen onu boşayayım, iddeti . bittikten sonra sen nikahla."

Abdurrahman bin Avf dedi ki; "kardeşim, senin malın da ehin de sana mübarek olsun. Sen bana ticaret yapmam için pazarın yerini göster."(1)

Yahya bin Said'in rivayetine göre Uhud günü Rasulullah(S.A.V) dedi ki; "Kim bana Sa'd bin Rebi'den bir haber getirebilir?" Sahabelerden birisi;" ben ya Rasulullah" dedi. Ve o sahabi, Uhud'da şehid edilenler arasında Sa'd'ı gördü. Sa'd ona " sen ne arıyorsun" diye sordu. O sahabi dedi ki; "Rasulullah senden bir haber almam için beni gönderdi." Sa'd ona dedi ki; "Benden Rasulullah'a selam söyle. Ve benim oniki yerden yaralandığımı, beni öldürecek bir okun karnımın bir tarafından girip içimi parçaladıktan sonra bir ucunun diğer taraftan çıktığını söyle. Ensara da deki; "Sizden bir kişi bile sağ oldukça Rasulullah'a bir şey olursa, Allah katında hiçbir mazaretiniz kabul edilmez."

Ebu Said el Hudri diyor ki; "Rasulullah'ın gönderdiği kişi Ubeyy bin Kab'dır. Sa'd bin Rebi' ona dedi ki; "Sen kavmine de ki; 'Sa'd bin Rebi' size diyor ki; "Allah'a, Allah'a, Akabe gecesi Rasulullah hakkında Allah'a hangi sözleri vermiştiniz hatırlayınız. Allah'a yemin ederim ki sizden bir kişi dahi yaşadıkça Rasulullah'a bir şey olursa Allah katında hiçbir mazaretiniz olamaz."

Ubeyy bin Kab' diyor ki; "Ve Sa'd bu sözleri söyleye söyleye ruhunu Allah'a teslim etti. Ben Rasulullah'a(s.av) gelip Sa'd'ın durumunu anlatınca Rasulullah(s.a.v) şöyle buyurdu; "Sa'd hayat halinde de ölüm halinde de hep Allah ve Rasulullah için nasihat etti."

Sa'd bin Rebi' ve Harice bin Zeyd b. Ebu Züheyr bir kabirde defnedildiler. Sa'd bin Rebi' geride iki kız bıraktı. Nisa Suresinin veraset ile ilgili 11. Ayetine göre Rasulullah(s.a.v) Sa'd'ın malını taksim etti.(2)

Zeyd bin Sabit'in oğlu Harice, Ümmü Sa'd'dan rivayetle anlatıyor; "Sa'd bin Rebi'nin kızı Ümmü Sa'd, Ebubekir(r.a)'ın yanına girdi. Hz. Ebubekir(r.a) üzerine oturması için elbisesini yere serdi. Ümmü Sa'd, Hz. Ebubekir'in elbisesinin üzerine oturdu. O arada Hz. Ömer(r.a) içeri girdi. Oturan kadının kim olduğunu Hz. Ebubekir'den sordu. Hz. Ebubekir(r.a) cevaben şöyle dedi; "bu kadın öyle bir kimsenin kızıdır ki, o kimse benden de senden de daha hayırlıdır." Hz. Ömer(r.a); "Ey Allah Rasulünün halifesi! O kimse kimdir" diye sorunca Hz. Ebubekir dedi ki; "O, Allah Rasulünün zamanında şehid olan ve Cennette yerini hazırlayan kimsedir. Ben ve sen ondan geri kaldık."(3) 

Dipnotlar

1- İbnu'l-Esir, Üsdü'l- Ğabe fi Marifeti's-Sahabe, cilt: 1, s: 196, Darul Fikr, Beyrut baskısı, 1989(Hicri; 1409)

2- İbnu'l-Esir, Üsdü'l- Ğabe, cilt: 1, s: 196-197

3-İbn-i Hacer el Askalani, El İsabe Fi Marifeti's Sahabe, s: 483(3307 nolu madde), Beytül Efkar-ı Devliyye(Sekiz Cilt bir arada Suudi Arabistan'da basılmıştır.)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a) hazretlerinin asıl isminin Sa'd bin Malik olup, Abdurrahman bin Avf(r.a)'

ABDURRAHMAN BİN AFV(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

ABDURRAHMAN BİN AFV(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) Cahiliye devrinde ismi Abd-i Amr veya Abdü'l Kâbe iken, Allah Rasulü

EBU UBEYDE BİN CERRAH(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

EBU UBEYDE BİN CERRAH(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın asıl isminin Amir olup, Ebu Ubeyde'nin ise onun künyesi olduğunu..(1)

ZÜBEYR BİN AVVAM(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

ZÜBEYR BİN AVVAM(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Zübeyr bin Avvam(r.a)’ın sekiz yaşında Müslüman olduğunu..(1) Tabiin âlimlerinden Said b

HZ. TALHA BİN UBEYDULLAH(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HZ. TALHA BİN UBEYDULLAH(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hz. Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) Hz. Ebubekir’in(r.a) amcaoğlu olduğunu.(1) Talha bin Ubeydu

HZ. ALİ (R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HZ. ALİ (R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Bir rivayete göre Hz. Ali(r.a)'nın ismini bizzat Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)'ın koydu

HZ. OSMAN(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HZ. OSMAN(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hz. Osman’ın(r.a) künyesinin Ebu Amr olduğunu, Ebu Abdullah, Ebu Leyla künyeleriyle de künyel

HZ. ÖMER(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HZ. ÖMER(R.A)HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

En meşhur rivayete göre Hz. Ömer(r.a)'in hicretten kırk sene evvel doğduğunu.(1) Hz. Ömer(r.

HAZRET-İ EBUBEKİR(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

HAZRET-İ EBUBEKİR(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hz. Ebubekir(r.a)'ın Cahiliyye döneminde isminin Abdülkâbe olup, annesi Ümmü'l Hayr'ın oğlun

SA’DÜ’L ESVED ES SÜLLEMİ SÜMME EZ ZEKVANİ(R.A)

SA’DÜ’L ESVED ES SÜLLEMİ SÜMME EZ ZEKVANİ(R.A)

Hasan ve Katede, Enes’ten(r.a) rivayet ediyorlar. Bir adam(Sa’d ül Esved) Rasulullah’ın (ale

SUHEYB-İ RUMİ

SUHEYB-İ RUMİ

Suheyb bin Sinan bin Malik, Suheybi Rumi.. Biz müslümanlardan bazıları Suheyb er-Rûmî'yi tanı

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" dediler.

Âl-i İmrân; 173

GÜNÜN HADİSİ

Yapılan hayırdan (ma'ruf) hiçbir şeyi küçük bulup hakir görme, kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa (bunu ehemmiyetsiz görüp ihmal etme)

Müslim, Birr 144, (2626)

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI