Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-146

Ders: Sual Cevap İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Şener Dilek beyin 30.12. 2011 tarihinde Düsseldorf Kamp Programındaki dersinden notlardır. *Tebliğde tesir bize ait değildir. Tesir ihlasa dahil de değildir. Tesir ihlasa lazım da değildir.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2017-01-23 16:29:44

Ders: Sual Cevap

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

Not: Şener Dilek beyin 30.12. 2011 tarihinde Düsseldorf Kamp Programındaki dersinden notlardır.

*Tebliğde tesir bize ait değildir. Tesir ihlasa dahil de değildir. Tesir ihlasa lazım da değildir.

*Hakiki ve hakikattar bir tebliğin bazı donanım ve altyapıyla yapılması gerekir.. Bunlar;

1-Lisan Hakimiyeti; Dili iyi öğrenmek.. Çok iyi anlamak..Dilini unutan, uzun vadede dinini de unutabilir. Konfüçyüs'e sormuşlar; "Bir milleti yıkmaya nereden başlanır?" Demiş ki; "Dilden.." Sormuşlar; "Peki, bir milleti yapmaya nereden başlanır?" Demiş ki; "yine dilden.."

Not: Merhum Peyami Safa'nın da şöyle bir sözü var; "Dilini kaybeden bir millet her şeyini kaybetmiş demektir." Alman şairi Goethe; ise şöyle der "Bir millete yapılacak en büyük manevî suikast, onun diliyle oynamaktır"(Salih Okur)

*Lisan mizan-ı insandır. Bir insanın büyüklüğü dilinin altındadır. Onun için bir nur talebesi Türkçeyi en iyi bir şekilde öğrenmesi lazım.

*Eski alimler demişler ki; "mütercim bir katildir" Yani az çok manayı katleder, keser, biçer, kuşa çevirir.

Not: Merhum Ergun Göze bey, Cezayirli merhum mütefekkir Malik Bennabi'nin Fransızca kaleme aldığı (Vocation de L'Islam) adlı eserinin Türkçe tercümesine(İslam Davası, çev. Ergun Göze, Yağmur Yayınları, İst. 1964) yazdığı önsözde diyor ki; "Her tercüme bir ihanettir. Kahve bile fincana aktarırken taşar."(Salih Okur)

*İnsan kelimelerle konuşur ve düşünür. Kelime haznesinin büyüklüğü nispetinde düşünce haznesi de genişler. Kelimeler yapı taşı gibidir. Şurada bir bina yapacaksın, elinde sadece siyah taşların var. Binayı sadece siyah taştan taparsın. Ama elinde hem sarı, hem siyah, hem beyaz, hem granit vs. taşların olsa onların herbirini yerli yerinde kullanırsan yapacağın bina da ona göre güzel ve mükemmel olur.

*Dil düşüncenin mantığıdır. Düşünce mantığında derinleşme için dilimizi çok güzel öğrenmek, anlamak, konuşmak ve kelama muhatap olmak lazımdır.

2-Talim; İlim talimle alınır. Çalışma olmadan ilim olmaz. Risale-i Nur'daki ilm-i Kur'aniyi almak istiyorsan bunun yolu talimden geçer. Okuyacaksın, altını çizeceksin, bir daha okuyacaksın, not alacaksın, maddeleştireceksin. Bir daha okuyacaksın, evireceksin, çevireceksin, bir daha okuyacaksın.. bir daha.. bir daha..bir daha.. yani Risale-i Nur'u nasıl okucaksın? Üniversiteye hazırlanan öğrenci gibi..Anlamadım, bir daha, anlamadım bir daha..İlla anlayacağım..

Talimin içine tetebbuatı kat, okuma gurubuyla mütalaayı kat..Hadiste " İlim, iki kişi arasında boğazlanır" buyruluyor. İki kişi meseleleri müzakereyle daha çabuk anlar. Müzakereyle, tefekkürle mütalaa ve müzakere yapmak lazım. 

Not: Bu meselelerde Şener Beyin Risale-i Nur'da Derinleşme ve Risale-i Nur Nasıl Okunmalı adlı eserlerinde geniş izahlar var. Oraya müracaat edilebilir.(Feyza Yayıncılık)

3-Tefekkkür; Tefekkür, idrakın sporudur. Dura dura insanın aklı açılmaz, fikri inkişaf etmez.

Not: Bu meselede Şener Beyin Risale-i Nur Nasıl Okunmalı adlı eserinden Tefekküri Okuma kısmı mütalaa edilebilir.

Demek ilim insanın çapını büyütür, tefekkür o çapı açar..İbadet ciddiyeti, çapı parlatır. Kur'anla meşguliyet, çapı cilalar.

4-İttika: Günahlardan sakınmak.. Kalp aynamızı ne kadar günahlardan, haramlardan korursak ilahi feyizleri alma ve yansıtma özelliği o nispette artar ve gelişir ve kalbimiz şeffaflaşır, nuranileşir. Kalp aynası ne kadar latif ve nurani olursa, maneviyat ta o kadar bize yansır. Nuraniyyet de o kadar bizde tecelli ve tezahür eder. 

5-Çevre Faktörü; Muhit.. Arkadaşını iyi seçeceksin..

*Nefis tembeldir. Tenbel olduğu için kendisine gerekçe üretir. Bazen birine soruyorsun; "niye derse gelmedin?" diyor; "ağabey, benim ev şehrin ta öteki ucunda.. nasıl geleyim?" Bak, nefis hemen bir malzeme üretti. Nefsin hileleri çok.. sana bir sürü mazeret üretir.

* Hz. İsa (A.S.), bir havarisini tebliğ için bir beldeye gönderiyor. Bu kişi din-i Hak'kı tebliğ etmek için çok gayret gösteriyor. Fakat mekân ve insanları müsait değilmiş. O havari epeyce zaman vazifesini ifa için gayret gösteriyor, fakat bir türlü Hak'kı teslim eden, dinleyen bir Allah'ın kulu çıkmıyor. Vazifesini tam ifa etmek için uzun müddet ihlâsla çalışıyor, bir zaman sonra artık kanaatı geliyor ki, "Burada hayırlı insan yok. Bu beldenin insanlarının artık hayra kabiliyeti kalmamış, dinlemiyorlar, dinlemiyecekler, bu mekânda beyhude durmayayım, terk edeyim, çıkayım." diyor. Fakat o beldeden tam çıkarken, şehri tam terk ederken Hz. İsa (A.S.)'ın ruhâniyeti azametli bir heykel gibi gökte temessül ediyor ve gök gürültüsü gibi bir sesle havarisine diyor:

"Kovadis". . "kovadis". . "Nereye, dön geri. . !"

Senin vazifen yalnız tebliğdir. Dinletmek, hidâyet vermek senin vazifen değil, Allah'ın vazifesidir, sana lâzım hareket, netice Allah'ındır. Vazifene geriye dön!

Bu emri alan o havari derhal tekrar geriye dönüyor. Fakat Hz. İsa (A.S.) ondan sonra onun tebliğini bereketlendiriyor. O belde insanlarından alâkalılar, hidâyete erenler çıkıyor.

*Peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam insanlar dinlemediği zaman daha fazla anlatmış, tebliğin dozajını artırmış. Tebliğde ısrar.

* İhlassız söz askerdeki eğitim mermisi gibidir. Hedefi onikiden bile vursa, tesir etmez. İhlas olmazsa sözün cılız olur, tesiri olmaz. Kesmeyen bıcak gibi olur. Konuşuyorsun ama sözün tesir etmiyor. Demek ki bıçak körleşmiş. Bıçağı bileciye götüreceksin..

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, bü

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

Ders: 14. Lem'anın İkinci Makamı İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *“Besmelenin rahmet noktas

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-189

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-189

Ders: Onsekizinci Söz, Birinci Nokta İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Nefis hakikat noktasında g

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-188

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-188

Ders: 17. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi İzah edilen kısım: “Hâlık-ı Rahîm ve

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-187

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-187

Ders: Barla Lahikası(s: 249) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Aziz kardeşleri

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-186

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-186

Ders: 21, Lem’a, Dördüncü Düsturunuz, İkinci Sebeb İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-185

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-185

Ders: Şualar(s. 329) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Ehl-i keşf-el kuburun m

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-184

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-184

Ders: 17. Lem’a, Yedinci Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah rahmet eylesin Turgut

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-183

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-183

Ders: 17.Lem’a, 6. Nokta İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“İnsan, bazı firenkler ve f

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-182

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-182

Ders: Kastamonu Lahikası(s. 195) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Ehl-i velaye

Ne yerde ne gökte zere ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz.

Yûnus,61

GÜNÜN HADİSİ

Sahabilerim yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz."

Rezin

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI