Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-87

İbn-i İshak’ın rivayetine göre Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) Hz. Hamza ile Zeyd bin Harise’yi kardeş yaptığını.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-11-14 09:55:52

*İbn-i İshak'ın rivayetine göre Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) Hz. Hamza ile Zeyd bin Harise'yi kardeş yaptığını.

*Peygamberimizin (aleyhissalatu vesselam) Medine'de Ensar ile Muhacir arasında ikili kardeşliği yaparken dikkat ettiği hususu, merhum Kâmil Miras Hocamızın şöyle açıkladığını; "Bu aziz çiftler rastgele birleştirilmiş uydurma bir kardeş değil, belki hicret zamanından beri altı- yedi ay zeka-i Muhammedi bunların ahval-i ruhiyelerini inceden inceye tetkik ederek ve her çift arasında müşterek vasıflar bularak kardeş yapmıştı. Mesela Selman ile Ebu Derda, Ammar ile Huzeyfe, Musab ile Ebû Eyyub aralarında mizac, zevk, hissiyat itibarıyla tam bir vahdet vardır."

*Abdurrahman bin Avf hazretlerinin ticari hayatta büyük bir başarıya muvaffak olduğunu, İbn-i Sa'd'ın Tabakatında zikrettiğine göre şöyle dediğini; "Allah'a çok şükür, elime kum alsam, altın olur."

 * Bir rivayete göre Cahiliyye döneminde Abdurrahman İbn-i Afv(r.a)'ın isminin Abdülkâbe olduğunu. Daha sonra Peygamberimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) onun ismini Abdurrahman olarak değiştirdiğini..

*Şam beldesinde en son vefat eden sahabenin Ebu Umame Bâhilî (r.a) olduğunu. Kendisinin Hicretin 81. senesinde 91 yaşında vefat ettiğini..

*Resulullah'ın bir keresinde Rume kuyusunu alıp Müslümanlara vakfedene, diğer bir seferinde de Tebük gazvesinde İslam ordusunu teçhiz edecek olana Cennetin vaad edildiğini ferman ettiğini. Bu iki şerefe de Hz. Osman(r.a)'ın erdiğini..

*Abdullah bin Uneys adında üç sahabe olduğunu, kabilelerine nispetle Cüheni, Huzai, Ensari birbirlerinden tefrik edildiklerini..

*Peygamberimizin halaları içinde sadece Safiyye(r.a)'nin Müslüman olduğunu. Kendisinin hicretin 20. Senesinde 73 yaşında vefat ettiğini..Hz. Safiyye'nin Hz. Hamza ile öz kardeş olduklarını..

 * Hz. Esma bint-i Ebubekir(r.a)'in ilk İslam'a girenlerin on sekizincisi olduğunu..Kendisinin cömertliğiyle meşhur olduğunu…

*Hz. Aişe'nin(r.a); "Hz. Peygamberin vefatı esnasında eğer Zeyd bin Harise(r.a) hayatta olsaydı,Muhakkak Resul-i Ekrem Zeyd'i kendi yerine halife olarak tayin ederdi" dediğini..

*Hz. Hamza'nın künyelerinin Ebu Umâre ve Ebu Ya'lâ olduğunu..

* Hz. Hamza'nın Uhud savaşında 20 yara aldığını..

*Hz. Hamza'nın fıtraten asabi olduğunu..

Kaynaklar

1-Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:7, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-89

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-89

*Ebu Rafii(r.a)’nin isminin Eslem olduğunu, kendisinin Mısırlı olup, Peygamberimizin amcası H

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-88

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-88

*İmam Zehebi’nin Tezkiretü’l Huffaz adl eserinde Hz. Ali(r.a)’nin Hz. Fatıma(r.a) ile evlen

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-87

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-87

İbn-i İshak’ın rivayetine göre Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) Hz. Hamza ile Zeyd bin

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-86

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-86

Fadl bin Abbas(r.a)’ın Hz. Abbas bin Abdulmuttalib’in en büyük oğlu olup, Hz. Ömer’in hal

Bilin ki, Allah'ın lâneti zâlimlerin üzerinedir.

Hûd,18

GÜNÜN HADİSİ

İki ni'met (iki güzel hal) vardır ki, insanlardan çoğu bu ni'metleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat, boş vakit.

Abdullâh b. Abbâs (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI