Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-82

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas’ın(r.a) Bedir savaşından sonra Medine’ye hicret için izin istediğinde Peygamberimizin(sallalahu aleyhi ve sellem) kendisine mektupla; “Amcacıcığım, yerinde dur, Allahu Teâlâ nübüvveti benimle hatmettiği(Peygamberliği benimle tamamladığı) gibi, hicreti de seninle hatmedecektir” buyurduğunu ve gerçekten de öyle olduğunu


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-10-08 11:40:27

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas'ın(r.a) Bedir savaşından sonra Medine'ye hicret için izin istediğinde Peygamberimizin(sallalahu aleyhi ve sellem) kendisine mektupla; "Amcacıcığım, yerinde dur, Allahu Teâlâ nübüvveti benimle hatmettiği(Peygamberliği benimle tamamladığı) gibi, hicreti de seninle hatmedecektir" buyurduğunu ve gerçekten de öyle olduğunu..

*Sahabeden Hamza bin Ömer(r.a)'ın şöyle dediğini; "Bir karanlık gecede Resulullah(sallalahu aleyhi ve sellem) ile birlikteydik. Biz pek ziyade zahmet çekiyorduk. Derken develerimiz ürküp dağıldı. O sırada benim parmaklarım ışıldadı. Işığı altında bütün develer toplanıncaya kadar parmaklarım hep parladı durdu."

*Refi bin Hadic(r.a)'e Uhud günü bir ok isabet ettiğini. Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın kendisine; "İstersen şu oku çıkar. Yaranın fitilini işlet. Ben de kıyamet günü senin şehid olduğuna şahitlik edeyim" buyurduğunu.. Bu hadiseden 71 sene sonra Refi hazretlerinin yarasının kanama yapıp kendisinin vefatına sebeb olduğunu, böylece kendisinin 71 sene sonra Uhud şehidleri kervanına katıldığını..

*Abdurrahman bin Ebubekir(r.a)'in Hz Ebubekir efendimizin çocuklarının en büyüğü olup, İslam'a girmesinin ise ancak Hudeybiye sulhu sonrası gerçekleştiğini. Kendisinin cesaret ve atıcıkta yekta bir zat olup, Yemame harbinde yalancı Peygamber Müseylime'nin ordusunun sadece ileri gelenlerinden yedisini yere serdiğini, öldürdüğü diğer mürtedlerin bu hesaba katılmadığını..Yine bu harpte mürtedlerin sığındığı kalenin bir gediğini muhafaza eden Müseylime'nin ileri gelen adamlarından Muhakkem'ül Yemame'yi de bir okla yere serdiğini..

*Hilyetü'l Evliya sahibi Hafız Ebu Nuaym-ı İsbehâni'nin Suffe ashabından yüz kişinin ismini kitabında zikrettiğini..

*Bilal-i Habeşi hazretlerinin Medine'de Ebu Ubeyde bin Cerrah hazretleriyle kardeş yapıldığını..

*Ammar bin Yasir'in Mekkeli müşriklerin eziyetlerini anlatırken; "duçar-ı fitne olanlardan( eziyetlere uğrayanlardan) her biri müşriklerin istedikleri sözleri söylediler. Yalnız Bilal söylemedi" dediğini..

*Saad bin Ebu Vakkas(r.a)'ın babası Ebu Vakkas bin Malik'in Peygamberimizin (sallalahu aleyhi ve sellem) annesi Amine hanım ile amca çocukları olduğunu..

*Saad bin Ebu Vakkas(r.a)'ın Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) indinde çok kıymetli olduğunu, bir müddet ortalıkta görülmese Server-i Ekrem(aleyhissalatu ves selam)'ın hemen onu soruşturarak; "Hani benim sabihim, melihim, fasihim? Göremiyorum" buyurduklarını..

*Gizli davet döneminde toplanılan Ebu Erkam evinde en son müslüman olan zatın Hz. Ömer(r.a) olup, onun müslüman olmasıyla artık açık tebliğ dönemine geçildiğini..

Kaynaklar

1-Bâbânzâde Ahmed Naim, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 2, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-89

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-89

*Ebu Rafii(r.a)’nin isminin Eslem olduğunu, kendisinin Mısırlı olup, Peygamberimizin amcası H

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-88

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-88

*İmam Zehebi’nin Tezkiretü’l Huffaz adl eserinde Hz. Ali(r.a)’nin Hz. Fatıma(r.a) ile evlen

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-87

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-87

İbn-i İshak’ın rivayetine göre Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) Hz. Hamza ile Zeyd bin

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-86

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-86

Fadl bin Abbas(r.a)’ın Hz. Abbas bin Abdulmuttalib’in en büyük oğlu olup, Hz. Ömer’in hal

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-85

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-85

*Enes bin Malik’in (r.a); “Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Bi’r-i Maûne’de yetmiş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-84

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-84

Abdurrahman bin Afv hazretlerinin oğlu Ebu Seleme Abdullah bin Abdurrahman’ın Medine’nin en na

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-83

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-83

Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Selman-ı Farisi(r.a) hakkında; “Selman’a doyası

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.

HAŞR, 1

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

*Bosna'da 800 kadar camii Sırplar Tarafından Yıkıldı(20 Ocak 1993) *Ridaniye Zaferi(22 Ocak 1517) *Babiali Baskını(23 Ocak 1913) *Hz.Ali'nin Küfe'de Şehid Edilmesi(24 Ocak 661)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI