Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-81

*Zemahşeri’ye göre, asıl ismi Abdullah bin Osman olan Hz. Ebubekir’e(r.a) Ebubekir denmesinin sebebinin kendisinin her işte en


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-10-03 11:22:45

*Zemahşeri'ye göre, asıl ismi Abdullah bin Osman olan Hz. Ebubekir'e(r.a) Ebubekir denmesinin sebebinin kendisinin her işte en önde olmasından dolayı olduğunu..

*Hz. Fatıma(r.a) doğduğunda Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) 41, eşi Hz. Hatice(r.a)'nin ise 56 yaşında olduğunu..

*Hz. Osman(r.a)'ın, Hz. Peygamberin teyzesinin torunu olduğunu..

*Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) halası olan Hz. Safiyye'nin(r.a) Hz. Hatice validemizin yengesi olduğunu..

*Hz. Ebubekir'in(r.a) işkence döneminde Utbe bin Rebia tarafından ağır yaralanıp baygın bir halde evine götürüldüğünde, ayıldığında Rasulullah'tan haber getirmesi için annesi Ümmü Hayr'ı gönderdiği hanımın o sırada kocası Said bin Zeyd(r.a) ile birlikte müslüman olduğunu gizleyen, Fatıma bint-i Hattab(r.a) olduğunu, Ümmü Cemil künyesi verilen Hz. Fatıma'nın, Hz. Ömer(r.a)'in kız kardeşi olduğunu.

*Belazuri'nin nakline göre Amr bin As(r.a)'ın Bilal-i Habeşi(r.a) hazretlerinin Müşriklerden gördüğü işkenceyi anlatırken şöyle dediğini; "Ben Bilal'in öyle kızgın zemin üzerinde yattığını gördüm ki, buna et konsa pişiverir. Fakat Bilal bu durumda bile Lat ve Uzza'ya tabi olmayacağını haykırdı."

*Ammar bin Yasir(r.a) hazretlerinin kardeşi Abdullah'ın da anne ve babasının şehid düştüğü işkence sırasında okla vurularak şehid edildiğini..

*Hz. Ömer(r.a)'ın İslam'a girdiği sırada oğlu Abdullah'ın 5-6 yaşlarında olduğunu..

*Hz. Peygamberin Kuba'ya teşrifinde onu misafir eden Külsüm bin Hidm'in çok yaşlı bir zat olup kısa bir süre sonra vefat ettiğini, İbn-i Cerir'in rivayetine göre kendisinin hicretten sonra ilk vefat eden sahabe olduğunu..

Kaynaklar

1-Ebûl Alâ el Mevdûdi, Siret-i Server-i Âlem, Urduca'dan terc. Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberin Hayatı, Cilt. 2, terc. Ahmed Asrar, Pınar Yayınları, İst. 1985

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-89

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-89

*Ebu Rafii(r.a)’nin isminin Eslem olduğunu, kendisinin Mısırlı olup, Peygamberimizin amcası H

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-88

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-88

*İmam Zehebi’nin Tezkiretü’l Huffaz adl eserinde Hz. Ali(r.a)’nin Hz. Fatıma(r.a) ile evlen

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-87

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-87

İbn-i İshak’ın rivayetine göre Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) Hz. Hamza ile Zeyd bin

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-86

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-86

Fadl bin Abbas(r.a)’ın Hz. Abbas bin Abdulmuttalib’in en büyük oğlu olup, Hz. Ömer’in hal

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-85

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-85

*Enes bin Malik’in (r.a); “Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Bi’r-i Maûne’de yetmiş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-84

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-84

Abdurrahman bin Afv hazretlerinin oğlu Ebu Seleme Abdullah bin Abdurrahman’ın Medine’nin en na

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-83

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-83

Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Selman-ı Farisi(r.a) hakkında; “Selman’a doyası

"Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar diye bir kurban kesme ibadeti koymuşuzdur. Hepinizin ilâhı bir tek ilâhtır. Onun için yalnız O'na teslim olan müslümanlar olun. Allah'a itaat e

Hacc:34

GÜNÜN HADİSİ

"Haramla beslenmiş vücut cennete giremez."

Taberânî.

TARİHTE BU HAFTA

*Osmanlı'nın kuruluşu(27 Ocak 1299) *İlk Türkçe Ezan Fatih Camiinde Okutturuldu(29 Ocak 1932) *Osmanlı'da ilk Matbaa(31 Ocak 1729) *Ayasofya'nın Müzeye Çevrilmesi(1 Şubat 1935)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI