Cevaplar.Org

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-1

[Sual: “Ulemâ-ü ümmetî ke-enbiyâ-i benî İsrâil” hadîsinin asrımıza bakan vechesi nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur’âniyede Kuvvetli, Dirayetli Arkadaşlarım, Bu zaman cemaat zamanıdır, diye başlayan mektup, s.9.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-09-02 10:50:41

[Sual: "Ulemâ-ü ümmetî ke-enbiyâ-i benî İsrâil" hadîsinin asrımıza bakan vechesi nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur'âniyede Kuvvetli, Dirayetli Arkadaşlarım, Bu zaman cemaat zamanıdır, diye başlayan mektup, s.9. 

 [Sual: Gayr-ı ihtiyarî hayale gelen çirkin şeyler ve küfür, insana zarar verir mi?] / Kastamonu Lâhikası, Aziz, Sıdık, Fedâkâr, Vefâkâr Kardeşlerim, Sizler ile muhabere edemediğimin sebebi, diye başlayan mektup, s.10.

[Sual: Risalet-in Nur'un kitapları niçin birbirine tercih edilmez?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık ve Fedâkâr ve Vefâkâr Kardeşlerim; ve Hizmet-i Kur'âniye ve İmaniyede Kuvvetli ve Kıymetli ve Çalışkan ve Muktedir Arkadaşlarım, diye başlayan mektup, s.12.

[Sual: "Mütekellimînden biri gelecek, bütün hakaik-i îmaniyeyi kemal-i vuzuh ile beyan ve isbat edecek.", sözünün açıklaması nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık ve Fedâkâr ve Vefâkâr Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur'âniye ve İmaniyede Kuvvetli ve Kıymetli ve Çalışkan ve Muktedir Arkadaşlarım, diye başlayan mektup, Hâşiye, s.13. 

Sual: "Risalet-in-Nur'un verdiği zevk ve şevk ve îman ve iz'an -evliya dîvanlarının ve ulema kitaplarının mütalâasından- çok kuvvetli olmasının sebebi nedir?"/ Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık ve Fedâkâr ve Vefâkâr Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur'âniye ve İmaniyede Kuvvetli ve Kıymetli ve Çalışkan ve Muktedir Arkadaşlarım, diye başlayan mektup, s.14. 

 [Sual: Said Nursi, Nur talebelerine niçin "Benim bu dünyada medar-ı tesellim ve sürurum sizlersiniz.", diyor?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Tam Sıddık Kardeşlerim, Benim bu dünyada, diye başlayan mektup, s.15. 

Sual: Yerin korkudan titremesi ve hiddeti neden Rus'a gelmiyor? / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Tam Sıddık Kardeşlerim, Benim bu dünyada, diye başlayan mektup, Üçüncüsü, s.16. 

Sual: "Alman mağlubiyetiyle neticelenen I. Dünya Harbi'nde Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetinin hikmeti nedir?" / Kastamonu Lâhikası, Kardeşlerim, Bugünlerde biri Risalet-in-Nur talebelerine, diğeri bana ait iki mesele ihtar edildi, diye başlayan mektup, İkinci Mesele, s.23. 

Sual: "-II. Dünya Harbi'nde- bîtaraf kalıp, giden mülkünü geri almakla beraber, Mısır ve Hind'i de kurtararak, bizimle ittihada getirmek, siyaset-i âlemce en büyük muzafferiyet kazanmak varken; şübheli, dağdağalı, faidesiz bir düşmana (İngiliz) taraftarlık göstermekle muzâaf bir surette ve zararlı bir yolu tercih etmek, böyle zeki, belki dâhi insanların nazarında saklı kalmasının hikmeti nedir?" / Kastamonu Lâhikası, Kardeşlerim, Bugünlerde biri Risalet-in-Nur talebelerine, diğeri bana ait iki mesele ihtar edildi, diye başlayan mektup, İkinci Mesele, s.24. 

[Sual: -II. Dünya Harbi'nde- Mimsiz medeniyetin başına gelen azâb-ı mânevînin sebebi nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Aziz ve Sebatkâr ve Sadakatta Namdar ve Benim Tesellilerime Medar Kardeşlerim, başlıklı mektup, s.27. 

[Sual: Îman, neden herkes için küre-i arzın saltanatından daha faydalıdır?] / Kastamonu Lâhikası, Aziz ve Sebatkâr ve Sadakatta Namdar ve Benim Tesellilerime Medar Kardeşlerim, başlıklı mektup, s.28-29. 

[Sual: 'Risale-i Nur'a intisap eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi' nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Âhiret Kardeşlerime Mühim Bir İhtar "İki Madde"dir, başlıklı yazı, s.29. 

[Sual: Risale-i Nur'un kitabeti nasıl ibadet-i makbûle hükmüne geçer?] / Kastamonu Lâhikası, Âhiret Kardeşlerime Mühim Bir İhtar "İki Madde"dir, başlıklı yazı, s.29.

Sual: Ramazan-ı Şerif'te, Ehl-i Sünnet'in selâmet ve necatı için edilen pek çok duaların şimdilik aşikâre kabulleri görünmemesinin sebebi nedir? / Kastamonu Lâhikası, Mânevî bir ihtar ile, bir-iki ince mes'eleyi size yazıyorum, başlıklı yazı, Birincisi, s.30. 

[Sual: Âhirzamanın hâdisatı hakkında gelen rivayetlerin tevilleri mutabık ve doğru çıktıkları halde, ehl-i ilim ve ehl-i îman onları bilmemelerinin ve görmemelerinin sırrı ve hikmeti nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Mânevî bir ihtar ile bir-iki ince meseleyi size yazıyorum, başlıklı yazı, İkinci Mesele, s.31. 

[Sual: Bediüzzaman'ın Hürriyet'in bidayetinde, Risale-i Nur'dan evvel, kuvvetli bir ümit ve itikat ile, ehl-i îmanın meyusiyetlerini izâle için, "İstikbalde bir ışık var, bir nur görüyorum" diye verdiği müjdelerin tevili ve tefsiri ve tabiri nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Mânevî bir ihtar ile bir-iki ince meseleyi size yazıyorum, başlıklı yazı, İkinci Mesele, s.30. 

[Sual: Risale-i Nur şakirtlerinin taifesi ne zamana kadar devam edecek?] / Kastamonu Lâhikası, Âhirzamandan Haber Veren Mühim Bir Hadis, s.33. 

Sual: Risale-i Nur'un îman ve tevhid için büyük tahşidatları ve küllî techizatları gittikçe çoğalıyor. Ve en muannid bir dinsizi susturmak için yüzde birisi kâfi iken, neden bu derece hararetle daha yeni tahşidat yapıyor? / Kastamonu Lâhikası, Aziz, Sıddık, Vefadar, Sebatkâr Kardeşlerim, Cenâb-ı Hakk'a yüzbinler şükür ve hamdolsun, diye başlayan mektup, s.36. 

[Sual: Risale-i Nur'a bir saat çalışma nasıl bir sene ibadet hükmüne geçer?] / Kastamonu Lâhikası, Aziz, Sıddık, Vefadar, Sebatkâr Kardeşlerim, Cenâb-ı Hakk'a yüzbinler şükür ve hamdolsun, diye başlayan mektup, s.37. 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Yeryüzüne iyi-yararlı kullarım vâris olacaktır.

Enbiya, 105

GÜNÜN HADİSİ

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim "üç kız" veya "üç kızkardeş" veya "iki kızkardeş" veya "iki kız" yetiştirir, terbiye ve te'diblerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir."

Ebu Davud, Edeb 130, (5147); Tirmizi, Birr, 13 (1913)

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır Hocaefendi Vefat Etti (27 Mayıs 1942) *Azerbaycan'ın İstiklali(28 Mayıs 1918) *İSTANBUL'UN FETHİ VE AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASI(29 MAYIS 1453) *İmam Nesei'nin Vefatı(31 Mayıs 1310) *Ayasofya'da İlk Cuma Namazı Kılındı(1 Haziran 145

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI