Cevaplar.Org

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-1

[Sual: “Ulemâ-ü ümmetî ke-enbiyâ-i benî İsrâil” hadîsinin asrımıza bakan vechesi nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur’âniyede Kuvvetli, Dirayetli Arkadaşlarım, Bu zaman cemaat zamanıdır, diye başlayan mektup, s.9.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-09-02 10:50:41

[Sual: "Ulemâ-ü ümmetî ke-enbiyâ-i benî İsrâil" hadîsinin asrımıza bakan vechesi nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur'âniyede Kuvvetli, Dirayetli Arkadaşlarım, Bu zaman cemaat zamanıdır, diye başlayan mektup, s.9. 

 [Sual: Gayr-ı ihtiyarî hayale gelen çirkin şeyler ve küfür, insana zarar verir mi?] / Kastamonu Lâhikası, Aziz, Sıdık, Fedâkâr, Vefâkâr Kardeşlerim, Sizler ile muhabere edemediğimin sebebi, diye başlayan mektup, s.10.

[Sual: Risalet-in Nur'un kitapları niçin birbirine tercih edilmez?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık ve Fedâkâr ve Vefâkâr Kardeşlerim; ve Hizmet-i Kur'âniye ve İmaniyede Kuvvetli ve Kıymetli ve Çalışkan ve Muktedir Arkadaşlarım, diye başlayan mektup, s.12.

[Sual: "Mütekellimînden biri gelecek, bütün hakaik-i îmaniyeyi kemal-i vuzuh ile beyan ve isbat edecek.", sözünün açıklaması nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık ve Fedâkâr ve Vefâkâr Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur'âniye ve İmaniyede Kuvvetli ve Kıymetli ve Çalışkan ve Muktedir Arkadaşlarım, diye başlayan mektup, Hâşiye, s.13. 

Sual: "Risalet-in-Nur'un verdiği zevk ve şevk ve îman ve iz'an -evliya dîvanlarının ve ulema kitaplarının mütalâasından- çok kuvvetli olmasının sebebi nedir?"/ Kastamonu Lâhikası, Azîz, Sıddık ve Fedâkâr ve Vefâkâr Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur'âniye ve İmaniyede Kuvvetli ve Kıymetli ve Çalışkan ve Muktedir Arkadaşlarım, diye başlayan mektup, s.14. 

 [Sual: Said Nursi, Nur talebelerine niçin "Benim bu dünyada medar-ı tesellim ve sürurum sizlersiniz.", diyor?] / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Tam Sıddık Kardeşlerim, Benim bu dünyada, diye başlayan mektup, s.15. 

Sual: Yerin korkudan titremesi ve hiddeti neden Rus'a gelmiyor? / Kastamonu Lâhikası, Azîz, Tam Sıddık Kardeşlerim, Benim bu dünyada, diye başlayan mektup, Üçüncüsü, s.16. 

Sual: "Alman mağlubiyetiyle neticelenen I. Dünya Harbi'nde Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetinin hikmeti nedir?" / Kastamonu Lâhikası, Kardeşlerim, Bugünlerde biri Risalet-in-Nur talebelerine, diğeri bana ait iki mesele ihtar edildi, diye başlayan mektup, İkinci Mesele, s.23. 

Sual: "-II. Dünya Harbi'nde- bîtaraf kalıp, giden mülkünü geri almakla beraber, Mısır ve Hind'i de kurtararak, bizimle ittihada getirmek, siyaset-i âlemce en büyük muzafferiyet kazanmak varken; şübheli, dağdağalı, faidesiz bir düşmana (İngiliz) taraftarlık göstermekle muzâaf bir surette ve zararlı bir yolu tercih etmek, böyle zeki, belki dâhi insanların nazarında saklı kalmasının hikmeti nedir?" / Kastamonu Lâhikası, Kardeşlerim, Bugünlerde biri Risalet-in-Nur talebelerine, diğeri bana ait iki mesele ihtar edildi, diye başlayan mektup, İkinci Mesele, s.24. 

[Sual: -II. Dünya Harbi'nde- Mimsiz medeniyetin başına gelen azâb-ı mânevînin sebebi nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Aziz ve Sebatkâr ve Sadakatta Namdar ve Benim Tesellilerime Medar Kardeşlerim, başlıklı mektup, s.27. 

[Sual: Îman, neden herkes için küre-i arzın saltanatından daha faydalıdır?] / Kastamonu Lâhikası, Aziz ve Sebatkâr ve Sadakatta Namdar ve Benim Tesellilerime Medar Kardeşlerim, başlıklı mektup, s.28-29. 

[Sual: 'Risale-i Nur'a intisap eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi' nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Âhiret Kardeşlerime Mühim Bir İhtar "İki Madde"dir, başlıklı yazı, s.29. 

[Sual: Risale-i Nur'un kitabeti nasıl ibadet-i makbûle hükmüne geçer?] / Kastamonu Lâhikası, Âhiret Kardeşlerime Mühim Bir İhtar "İki Madde"dir, başlıklı yazı, s.29.

Sual: Ramazan-ı Şerif'te, Ehl-i Sünnet'in selâmet ve necatı için edilen pek çok duaların şimdilik aşikâre kabulleri görünmemesinin sebebi nedir? / Kastamonu Lâhikası, Mânevî bir ihtar ile, bir-iki ince mes'eleyi size yazıyorum, başlıklı yazı, Birincisi, s.30. 

[Sual: Âhirzamanın hâdisatı hakkında gelen rivayetlerin tevilleri mutabık ve doğru çıktıkları halde, ehl-i ilim ve ehl-i îman onları bilmemelerinin ve görmemelerinin sırrı ve hikmeti nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Mânevî bir ihtar ile bir-iki ince meseleyi size yazıyorum, başlıklı yazı, İkinci Mesele, s.31. 

[Sual: Bediüzzaman'ın Hürriyet'in bidayetinde, Risale-i Nur'dan evvel, kuvvetli bir ümit ve itikat ile, ehl-i îmanın meyusiyetlerini izâle için, "İstikbalde bir ışık var, bir nur görüyorum" diye verdiği müjdelerin tevili ve tefsiri ve tabiri nedir?] / Kastamonu Lâhikası, Mânevî bir ihtar ile bir-iki ince meseleyi size yazıyorum, başlıklı yazı, İkinci Mesele, s.30. 

[Sual: Risale-i Nur şakirtlerinin taifesi ne zamana kadar devam edecek?] / Kastamonu Lâhikası, Âhirzamandan Haber Veren Mühim Bir Hadis, s.33. 

Sual: Risale-i Nur'un îman ve tevhid için büyük tahşidatları ve küllî techizatları gittikçe çoğalıyor. Ve en muannid bir dinsizi susturmak için yüzde birisi kâfi iken, neden bu derece hararetle daha yeni tahşidat yapıyor? / Kastamonu Lâhikası, Aziz, Sıddık, Vefadar, Sebatkâr Kardeşlerim, Cenâb-ı Hakk'a yüzbinler şükür ve hamdolsun, diye başlayan mektup, s.36. 

[Sual: Risale-i Nur'a bir saat çalışma nasıl bir sene ibadet hükmüne geçer?] / Kastamonu Lâhikası, Aziz, Sıddık, Vefadar, Sebatkâr Kardeşlerim, Cenâb-ı Hakk'a yüzbinler şükür ve hamdolsun, diye başlayan mektup, s.37. 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir.

Al-i İmran, 115

GÜNÜN HADİSİ

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."

TARİHTE BU HAFTA

*Misâk-ı Milli'nin Kabûlü(28 Ocak) *İlk Türkçe Ezan Okutturuldu(29 Ocak) *Yavuz Selim'in Kahire'yi Fethi(30 Ocak) *İbrahim Müteferrika Osmanlı'da İlk Matbaayı Kurdu(31 Ocak) *482 Senedir Camii Olan AYASOFYA Müzeye Çevrildi(1 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI