Cevaplar.Org

BARLA LAHİKASI-Sualler-1

[Sual: Hulûsi Bey ve Sabri Efendinin mektuplarında Risale-i Nur hakkındaki fıkralarının, bir mektub suretinde Risale-i Nur eczaları içinde idhal edilmesinin sebepleri nelerdir?] / Barla Lâhikası, Mu-kaddeme, s.7.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-08-08 12:03:14

[Sual: Hulûsi Bey ve Sabri Efendinin mektuplarında Risale-i Nur hakkındaki fıkralarının, bir mektub suretinde Risale-i Nur eczaları içinde idhal edilmesinin sebepleri nelerdir?] / Barla Lâhikası, Mukaddeme, s.7. 

[Sual: Said Nursi'nin biraderzâdesi Abdurrahman'ın vefatından önce amcasına yazdığı mektupta onu derece-i velâyete çıkaran Onuncu Söz'ün söylettiği kerâmetleri nelerdir?] / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'in selefi, Yirmi Altı Yaşında Vefat Eden Biraderzâdem, başlıklı mektup, s. 24. 

[Sual: Said Nursi, teksir makineleriyle Risale-i Nurların basılmasına ne diyor?] / Barla Lâhikası, Aziz Kardeşim, Evvelâ: Mektubun bana tesir etti, diye başlayan mektup, s.26. 

[Sual: Said Nursi, Yirmi Yedinci Mektup'u neden bir meclis-i nuraniye ve yüksek bir medrese salonuna benzetiyor?] / Barla Lâhikası, Bahtiyar Kardeşim Husrev, Şu Risale, diye başlayan mektup, s.53. 

[Sual: Said Nursi, doktor olan bir Risale-i Nur talebesine neden "kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor" diye sesleniyor?] / Barla Lâhikası, Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Zeyli, Said'in bir fıkrasıdır, başlıklı mektup, s. 54. 

[Sual: Neden, vazifeler içinde en kıymettar, hayata hizmettir?] Barla Lâhikası, Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Zeyli, Said'in bir fıkrasıdır, başlıklı mektup, s. 54. 

[Sual: Said Nursi, neden "Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan, maddî ve gâfil doktorlardır.", diyor?] / Barla Lâhikası, Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Zeyli, Said'in bir fıkrasıdır, başlıklı mektup, s. 54. 

[Sual: Fennî mâlûmâtı ve felsefî maârifi; faideli, nurlu, ruhlu yapmanın çaresi nedir?] / Barla Lâhikası, Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Zeyli, Said'in bir fıkrasıdır, başlıklı mektup, s.55. 

[Sual: Gaybûbet içinde hâzırâne bir musâhabe dairesi ne ile açılır?] / Barla Lâhikası, Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Zeyli, Said'in bir fıkrasıdır, başlıklı mektup, s.55. 

[Sual: Said Nursi, niçin: "Bu hizmet-i kudsiyedeki sevap ve şerefte benim gibi bîçârenin hissesi, tasavvur ettiğiniz miktardan binde bir düşse yine şükrederim.", diyor?] / Barla Lâhikası, Sabri'nin fıkrasıdır, Ey Üstad, Kur'ân'ın ma'kesi olan, diye başlayan mektup, Hâşiye 1, s.67. 

[Sual: Said Nursi'nin, "Bu hissine iştirak etmiyorum, Rıza-yı İlâhi kâfidir.", dediği Sabri'nin mektubunda Üstadı hakkındaki hissi ve Said Nursi'nin cevabı nedir?] / Barla Lâhikası, Sabri'nin fıkrasıdır, Ey Üstad, Kur'ân'ın ma'kesi olan, diye başlayan mektup, Hâşiye 2, s.67. 

[Sual: Said Nursi, Hacı Nuh Bey ve Molla Hamid'e niçin "Sıddık-ı vefiy bu zamanda yoktur.", diyenlere karşı sizi gösteriyorum, diyor?] / Barla Lâhikası, Aziz, sıddık, vefâdar âhiret kardeşlerim Hacı Nuh Bey, Molla Hamid, başlıklı mektup, s.116. 

[Sual: Said Nursi, Molla Hamid ve Nuh Bey'in hediyesini niçin kabul etmiyor?] / Barla Lâhikası, Aziz, sıddık, vefâdar âhiret kardeşlerim Hacı Nuh Bey, Molla Hamid, başlıklı mektup, s.117.

[Sual: Said Nursi'nin Re'fet Bey'e: "Senin vazifen yazıdan daha mühimdir." dediği vazife nedir?] / Barla Lâhikası, Aziz, sıddık, sâdık, çalışkan kardeşim, hizmet-i Kur'ân'da arkadaşım Re'fet Bey, başlıklı mektup, s.118.

[Sual: Said Nursi, Re'fet Bey'e mektubunda niçin: "Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizackârâne ittihat gittiği vakit, manevî hayat da gider." diyor?] / Barla Lâhikası, Said Nursî'nin bir fıkrasıdır, Senin gördüğün vazife-i Kur'âniyenin hepsi mübarektir, diye başlayan mektup, s.119. 

[Sual: Said Nursi, niçin: "Sizler koca Isparta'yı değil, belki büyük bir memleketi tenvir edecek elektriklerin makinistleri hükmündesiniz.", diyor?] / Barla Lâhikası, Said Nursî'nin bir fıkrasıdır, Senin gördüğün vazife-i Kur'âniyenin hepsi mübarektir, diye başlayan mektup, s.119.

[Sual: Said Nursi, niçin "Yoktan var etmiyorsunuz. Hakikî varı yok etmeyin." diyor] / Barla Lâhikası, Said Nursî'nin bir fıkrasıdır, Senin gördüğün vazife-i Kur'âniyenin hepsi mübarektir, diye başlayan mektup, s.120.

[Sual: Said Nursi, Risaleler hakkında talebelerine bazı müracaat ve istişare etmesi hususunda ne diyor?] / Barla Lâhikası, Kardeşim Husrev, Lütfi, Rüştü, Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim, diye başlayan mektup, s.133. 

[Sual: Said Nursi, talebeleri ;Husrev, Lütfi, Rüştü'ye yazdığı mektubunda niçin ne "Üstâdınız lâyuhtî değil." diyor?] / Barla Lâhikası, Kardeşim Husrev, Lütfi, Rüştü, Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim, diye başlayan mektup, s.133. 

[Sual: Said Nursi, Risalelerde hakâika dair mesâil için neden: "hemen umumiyetle şübhesizdir, kat'îdir" diyor?] / Barla Lâhikası, Kardeşim Husrev, Lütfi, Rüştü, Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim, diye başlayan mektup, s.133. 

[Sual: Said Nursi, yaz mevsiminde dünya gafletinin ziyâde hükmetmesine karşı talebelerine hangi meşguliyeti hatırlatıyor?] / Barla Lâhikası, Kardeşim Husrev, Lütfi, Rüştü, Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim, diye başlayan mektup, s.134. 

[Sual: Said Nursi'nin, "ehl-i dalâletin inadını kırmak ve insafa getirmek için", istimdat ettiği nedir?] / Barla Lâhikası, Kardeşim Husrev, Lütfi, Rüştü, Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim, diye başlayan mektup, s.134. 

[Sual: Said Nursi, hangi mevzu için: "Havada uçmak, su üzerinde yürümeğe benzemiyor.", diyor?] / Barla Lâhikası, Kardeşim Husrev, Lütfi, Rüştü, Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim, diye başlayan mektup, s.134. 

[Sual: Kuleönlü Sarıbıçak Mustafa Hulûsi, Said Nursi'ye yazdığı mektubunda risalelerin Türkçe olarak telifi için ne diyor?] Barla Lâhikası, Ey benim muhterem Üstadım, Âciz talebeniz, küre-i arz içerisinde ruhum, diye başlayan mektup, s. 135. 

[Sual: Kuleönlü Sarıbıçak Mustafa Hulûsi, Said Nursi'ye yazdığı mektubunda; Said Nursi için: "Risale-i Nur'u müceddid hükmündedir. Hem aktabdır, hem Zülkarneyn'dir, hem âhirzamanda gelecek İsâ Aleyhisselâmın vekilidir; yani müjdecisidir." ifadelerini niçin kullanıyor?] Barla Lâhikası, Ey benim muhterem Üstadım, Âciz talebeniz, küre-i arz içerisinde ruhum, diye başlayan mektup, s. 135. 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

De ki: "Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir."

İsra, 84

GÜNÜN HADİSİ

İslam hakkında.

"İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak" Buhari-İman:1

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI