Cevaplar.Org

BARLA LAHİKASI-Sualler-1

[Sual: Hulûsi Bey ve Sabri Efendinin mektuplarında Risale-i Nur hakkındaki fıkralarının, bir mektub suretinde Risale-i Nur eczaları içinde idhal edilmesinin sebepleri nelerdir?] / Barla Lâhikası, Mu-kaddeme, s.7.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-08-08 12:03:14

[Sual: Hulûsi Bey ve Sabri Efendinin mektuplarında Risale-i Nur hakkındaki fıkralarının, bir mektub suretinde Risale-i Nur eczaları içinde idhal edilmesinin sebepleri nelerdir?] / Barla Lâhikası, Mukaddeme, s.7. 

[Sual: Said Nursi'nin biraderzâdesi Abdurrahman'ın vefatından önce amcasına yazdığı mektupta onu derece-i velâyete çıkaran Onuncu Söz'ün söylettiği kerâmetleri nelerdir?] / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'in selefi, Yirmi Altı Yaşında Vefat Eden Biraderzâdem, başlıklı mektup, s. 24. 

[Sual: Said Nursi, teksir makineleriyle Risale-i Nurların basılmasına ne diyor?] / Barla Lâhikası, Aziz Kardeşim, Evvelâ: Mektubun bana tesir etti, diye başlayan mektup, s.26. 

[Sual: Said Nursi, Yirmi Yedinci Mektup'u neden bir meclis-i nuraniye ve yüksek bir medrese salonuna benzetiyor?] / Barla Lâhikası, Bahtiyar Kardeşim Husrev, Şu Risale, diye başlayan mektup, s.53. 

[Sual: Said Nursi, doktor olan bir Risale-i Nur talebesine neden "kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor" diye sesleniyor?] / Barla Lâhikası, Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Zeyli, Said'in bir fıkrasıdır, başlıklı mektup, s. 54. 

[Sual: Neden, vazifeler içinde en kıymettar, hayata hizmettir?] Barla Lâhikası, Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Zeyli, Said'in bir fıkrasıdır, başlıklı mektup, s. 54. 

[Sual: Said Nursi, neden "Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan, maddî ve gâfil doktorlardır.", diyor?] / Barla Lâhikası, Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Zeyli, Said'in bir fıkrasıdır, başlıklı mektup, s. 54. 

[Sual: Fennî mâlûmâtı ve felsefî maârifi; faideli, nurlu, ruhlu yapmanın çaresi nedir?] / Barla Lâhikası, Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Zeyli, Said'in bir fıkrasıdır, başlıklı mektup, s.55. 

[Sual: Gaybûbet içinde hâzırâne bir musâhabe dairesi ne ile açılır?] / Barla Lâhikası, Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Zeyli, Said'in bir fıkrasıdır, başlıklı mektup, s.55. 

[Sual: Said Nursi, niçin: "Bu hizmet-i kudsiyedeki sevap ve şerefte benim gibi bîçârenin hissesi, tasavvur ettiğiniz miktardan binde bir düşse yine şükrederim.", diyor?] / Barla Lâhikası, Sabri'nin fıkrasıdır, Ey Üstad, Kur'ân'ın ma'kesi olan, diye başlayan mektup, Hâşiye 1, s.67. 

[Sual: Said Nursi'nin, "Bu hissine iştirak etmiyorum, Rıza-yı İlâhi kâfidir.", dediği Sabri'nin mektubunda Üstadı hakkındaki hissi ve Said Nursi'nin cevabı nedir?] / Barla Lâhikası, Sabri'nin fıkrasıdır, Ey Üstad, Kur'ân'ın ma'kesi olan, diye başlayan mektup, Hâşiye 2, s.67. 

[Sual: Said Nursi, Hacı Nuh Bey ve Molla Hamid'e niçin "Sıddık-ı vefiy bu zamanda yoktur.", diyenlere karşı sizi gösteriyorum, diyor?] / Barla Lâhikası, Aziz, sıddık, vefâdar âhiret kardeşlerim Hacı Nuh Bey, Molla Hamid, başlıklı mektup, s.116. 

[Sual: Said Nursi, Molla Hamid ve Nuh Bey'in hediyesini niçin kabul etmiyor?] / Barla Lâhikası, Aziz, sıddık, vefâdar âhiret kardeşlerim Hacı Nuh Bey, Molla Hamid, başlıklı mektup, s.117.

[Sual: Said Nursi'nin Re'fet Bey'e: "Senin vazifen yazıdan daha mühimdir." dediği vazife nedir?] / Barla Lâhikası, Aziz, sıddık, sâdık, çalışkan kardeşim, hizmet-i Kur'ân'da arkadaşım Re'fet Bey, başlıklı mektup, s.118.

[Sual: Said Nursi, Re'fet Bey'e mektubunda niçin: "Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizackârâne ittihat gittiği vakit, manevî hayat da gider." diyor?] / Barla Lâhikası, Said Nursî'nin bir fıkrasıdır, Senin gördüğün vazife-i Kur'âniyenin hepsi mübarektir, diye başlayan mektup, s.119. 

[Sual: Said Nursi, niçin: "Sizler koca Isparta'yı değil, belki büyük bir memleketi tenvir edecek elektriklerin makinistleri hükmündesiniz.", diyor?] / Barla Lâhikası, Said Nursî'nin bir fıkrasıdır, Senin gördüğün vazife-i Kur'âniyenin hepsi mübarektir, diye başlayan mektup, s.119.

[Sual: Said Nursi, niçin "Yoktan var etmiyorsunuz. Hakikî varı yok etmeyin." diyor] / Barla Lâhikası, Said Nursî'nin bir fıkrasıdır, Senin gördüğün vazife-i Kur'âniyenin hepsi mübarektir, diye başlayan mektup, s.120.

[Sual: Said Nursi, Risaleler hakkında talebelerine bazı müracaat ve istişare etmesi hususunda ne diyor?] / Barla Lâhikası, Kardeşim Husrev, Lütfi, Rüştü, Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim, diye başlayan mektup, s.133. 

[Sual: Said Nursi, talebeleri ;Husrev, Lütfi, Rüştü'ye yazdığı mektubunda niçin ne "Üstâdınız lâyuhtî değil." diyor?] / Barla Lâhikası, Kardeşim Husrev, Lütfi, Rüştü, Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim, diye başlayan mektup, s.133. 

[Sual: Said Nursi, Risalelerde hakâika dair mesâil için neden: "hemen umumiyetle şübhesizdir, kat'îdir" diyor?] / Barla Lâhikası, Kardeşim Husrev, Lütfi, Rüştü, Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim, diye başlayan mektup, s.133. 

[Sual: Said Nursi, yaz mevsiminde dünya gafletinin ziyâde hükmetmesine karşı talebelerine hangi meşguliyeti hatırlatıyor?] / Barla Lâhikası, Kardeşim Husrev, Lütfi, Rüştü, Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim, diye başlayan mektup, s.134. 

[Sual: Said Nursi'nin, "ehl-i dalâletin inadını kırmak ve insafa getirmek için", istimdat ettiği nedir?] / Barla Lâhikası, Kardeşim Husrev, Lütfi, Rüştü, Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim, diye başlayan mektup, s.134. 

[Sual: Said Nursi, hangi mevzu için: "Havada uçmak, su üzerinde yürümeğe benzemiyor.", diyor?] / Barla Lâhikası, Kardeşim Husrev, Lütfi, Rüştü, Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim, diye başlayan mektup, s.134. 

[Sual: Kuleönlü Sarıbıçak Mustafa Hulûsi, Said Nursi'ye yazdığı mektubunda risalelerin Türkçe olarak telifi için ne diyor?] Barla Lâhikası, Ey benim muhterem Üstadım, Âciz talebeniz, küre-i arz içerisinde ruhum, diye başlayan mektup, s. 135. 

[Sual: Kuleönlü Sarıbıçak Mustafa Hulûsi, Said Nursi'ye yazdığı mektubunda; Said Nursi için: "Risale-i Nur'u müceddid hükmündedir. Hem aktabdır, hem Zülkarneyn'dir, hem âhirzamanda gelecek İsâ Aleyhisselâmın vekilidir; yani müjdecisidir." ifadelerini niçin kullanıyor?] Barla Lâhikası, Ey benim muhterem Üstadım, Âciz talebeniz, küre-i arz içerisinde ruhum, diye başlayan mektup, s. 135. 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur.

Tâ Hâ, 8

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Bir grup, Kitabullah'ı okuyup ondan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür. Melekler de kanatlarıyla sararlar. Allah, onları, yanında bulunan yüce cemaatte

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI