Cevaplar.Org

BARLA LAHİKASI-Sualler-1

[Sual: Hulûsi Bey ve Sabri Efendinin mektuplarında Risale-i Nur hakkındaki fıkralarının, bir mektub suretinde Risale-i Nur eczaları içinde idhal edilmesinin sebepleri nelerdir?] / Barla Lâhikası, Mu-kaddeme, s.7.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-08-08 12:03:14

[Sual: Hulûsi Bey ve Sabri Efendinin mektuplarında Risale-i Nur hakkındaki fıkralarının, bir mektub suretinde Risale-i Nur eczaları içinde idhal edilmesinin sebepleri nelerdir?] / Barla Lâhikası, Mukaddeme, s.7. 

[Sual: Said Nursi'nin biraderzâdesi Abdurrahman'ın vefatından önce amcasına yazdığı mektupta onu derece-i velâyete çıkaran Onuncu Söz'ün söylettiği kerâmetleri nelerdir?] / Barla Lâhikası, Hulûsi Bey'in selefi, Yirmi Altı Yaşında Vefat Eden Biraderzâdem, başlıklı mektup, s. 24. 

[Sual: Said Nursi, teksir makineleriyle Risale-i Nurların basılmasına ne diyor?] / Barla Lâhikası, Aziz Kardeşim, Evvelâ: Mektubun bana tesir etti, diye başlayan mektup, s.26. 

[Sual: Said Nursi, Yirmi Yedinci Mektup'u neden bir meclis-i nuraniye ve yüksek bir medrese salonuna benzetiyor?] / Barla Lâhikası, Bahtiyar Kardeşim Husrev, Şu Risale, diye başlayan mektup, s.53. 

[Sual: Said Nursi, doktor olan bir Risale-i Nur talebesine neden "kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor" diye sesleniyor?] / Barla Lâhikası, Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Zeyli, Said'in bir fıkrasıdır, başlıklı mektup, s. 54. 

[Sual: Neden, vazifeler içinde en kıymettar, hayata hizmettir?] Barla Lâhikası, Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Zeyli, Said'in bir fıkrasıdır, başlıklı mektup, s. 54. 

[Sual: Said Nursi, neden "Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan, maddî ve gâfil doktorlardır.", diyor?] / Barla Lâhikası, Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Zeyli, Said'in bir fıkrasıdır, başlıklı mektup, s. 54. 

[Sual: Fennî mâlûmâtı ve felsefî maârifi; faideli, nurlu, ruhlu yapmanın çaresi nedir?] / Barla Lâhikası, Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Zeyli, Said'in bir fıkrasıdır, başlıklı mektup, s.55. 

[Sual: Gaybûbet içinde hâzırâne bir musâhabe dairesi ne ile açılır?] / Barla Lâhikası, Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Zeyli, Said'in bir fıkrasıdır, başlıklı mektup, s.55. 

[Sual: Said Nursi, niçin: "Bu hizmet-i kudsiyedeki sevap ve şerefte benim gibi bîçârenin hissesi, tasavvur ettiğiniz miktardan binde bir düşse yine şükrederim.", diyor?] / Barla Lâhikası, Sabri'nin fıkrasıdır, Ey Üstad, Kur'ân'ın ma'kesi olan, diye başlayan mektup, Hâşiye 1, s.67. 

[Sual: Said Nursi'nin, "Bu hissine iştirak etmiyorum, Rıza-yı İlâhi kâfidir.", dediği Sabri'nin mektubunda Üstadı hakkındaki hissi ve Said Nursi'nin cevabı nedir?] / Barla Lâhikası, Sabri'nin fıkrasıdır, Ey Üstad, Kur'ân'ın ma'kesi olan, diye başlayan mektup, Hâşiye 2, s.67. 

[Sual: Said Nursi, Hacı Nuh Bey ve Molla Hamid'e niçin "Sıddık-ı vefiy bu zamanda yoktur.", diyenlere karşı sizi gösteriyorum, diyor?] / Barla Lâhikası, Aziz, sıddık, vefâdar âhiret kardeşlerim Hacı Nuh Bey, Molla Hamid, başlıklı mektup, s.116. 

[Sual: Said Nursi, Molla Hamid ve Nuh Bey'in hediyesini niçin kabul etmiyor?] / Barla Lâhikası, Aziz, sıddık, vefâdar âhiret kardeşlerim Hacı Nuh Bey, Molla Hamid, başlıklı mektup, s.117.

[Sual: Said Nursi'nin Re'fet Bey'e: "Senin vazifen yazıdan daha mühimdir." dediği vazife nedir?] / Barla Lâhikası, Aziz, sıddık, sâdık, çalışkan kardeşim, hizmet-i Kur'ân'da arkadaşım Re'fet Bey, başlıklı mektup, s.118.

[Sual: Said Nursi, Re'fet Bey'e mektubunda niçin: "Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizackârâne ittihat gittiği vakit, manevî hayat da gider." diyor?] / Barla Lâhikası, Said Nursî'nin bir fıkrasıdır, Senin gördüğün vazife-i Kur'âniyenin hepsi mübarektir, diye başlayan mektup, s.119. 

[Sual: Said Nursi, niçin: "Sizler koca Isparta'yı değil, belki büyük bir memleketi tenvir edecek elektriklerin makinistleri hükmündesiniz.", diyor?] / Barla Lâhikası, Said Nursî'nin bir fıkrasıdır, Senin gördüğün vazife-i Kur'âniyenin hepsi mübarektir, diye başlayan mektup, s.119.

[Sual: Said Nursi, niçin "Yoktan var etmiyorsunuz. Hakikî varı yok etmeyin." diyor] / Barla Lâhikası, Said Nursî'nin bir fıkrasıdır, Senin gördüğün vazife-i Kur'âniyenin hepsi mübarektir, diye başlayan mektup, s.120.

[Sual: Said Nursi, Risaleler hakkında talebelerine bazı müracaat ve istişare etmesi hususunda ne diyor?] / Barla Lâhikası, Kardeşim Husrev, Lütfi, Rüştü, Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim, diye başlayan mektup, s.133. 

[Sual: Said Nursi, talebeleri ;Husrev, Lütfi, Rüştü'ye yazdığı mektubunda niçin ne "Üstâdınız lâyuhtî değil." diyor?] / Barla Lâhikası, Kardeşim Husrev, Lütfi, Rüştü, Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim, diye başlayan mektup, s.133. 

[Sual: Said Nursi, Risalelerde hakâika dair mesâil için neden: "hemen umumiyetle şübhesizdir, kat'îdir" diyor?] / Barla Lâhikası, Kardeşim Husrev, Lütfi, Rüştü, Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim, diye başlayan mektup, s.133. 

[Sual: Said Nursi, yaz mevsiminde dünya gafletinin ziyâde hükmetmesine karşı talebelerine hangi meşguliyeti hatırlatıyor?] / Barla Lâhikası, Kardeşim Husrev, Lütfi, Rüştü, Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim, diye başlayan mektup, s.134. 

[Sual: Said Nursi'nin, "ehl-i dalâletin inadını kırmak ve insafa getirmek için", istimdat ettiği nedir?] / Barla Lâhikası, Kardeşim Husrev, Lütfi, Rüştü, Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim, diye başlayan mektup, s.134. 

[Sual: Said Nursi, hangi mevzu için: "Havada uçmak, su üzerinde yürümeğe benzemiyor.", diyor?] / Barla Lâhikası, Kardeşim Husrev, Lütfi, Rüştü, Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim, diye başlayan mektup, s.134. 

[Sual: Kuleönlü Sarıbıçak Mustafa Hulûsi, Said Nursi'ye yazdığı mektubunda risalelerin Türkçe olarak telifi için ne diyor?] Barla Lâhikası, Ey benim muhterem Üstadım, Âciz talebeniz, küre-i arz içerisinde ruhum, diye başlayan mektup, s. 135. 

[Sual: Kuleönlü Sarıbıçak Mustafa Hulûsi, Said Nursi'ye yazdığı mektubunda; Said Nursi için: "Risale-i Nur'u müceddid hükmündedir. Hem aktabdır, hem Zülkarneyn'dir, hem âhirzamanda gelecek İsâ Aleyhisselâmın vekilidir; yani müjdecisidir." ifadelerini niçin kullanıyor?] Barla Lâhikası, Ey benim muhterem Üstadım, Âciz talebeniz, küre-i arz içerisinde ruhum, diye başlayan mektup, s. 135. 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail, bana komşu hakkında o kadar ısrarlı tavsiyelerde bulundu ki, onu mirasçı yapacak sandım."

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*2.Balkan Savaşı Başladı(24 Haziran 1913) *Kore Savaşı Başladı(25 Haziran 1950) *Sokullu Mehmed Paşa Sadrazam Oldu(27 Haziran 1565) *Silistre Zaferi(29 Haziran 1773)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI