Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-125

Ders: Beşinci Mektup İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Müslümanın dünyasında asli değer, vazgeçilmeyen değer, esas değer; erkân-ı imaniyedir. Tabiri caizse,


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-07-22 15:31:38

Ders: Beşinci Mektup

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

*Müslümanın dünyasında asli değer, vazgeçilmeyen değer, esas değer; erkân-ı imaniyedir. Tabiri caizse, maneviyat bir mimari ise, erkân-ı imaniye onu temelidir. İnsanı bir ağaca teşbih edersek, iman hakikatları o ağacın köküdür. Kök olmadan ağaç filiz verebilir mi? Veremez. Meyve kemalat noktasında köke muhtaçtır. Kök olmadan ağaç devam edemez. Kök olmadan ağaç meyvesini veremez. Bu bir sünnetullah kanunudur.

*Deprem bölgesinde radyan temel yapacaksın ki bina kendisini muhafaza etsin. Şimdi ahirzamandayız. Her yerde sallantı var. Cemiyete bakın;

1-Küfr-ü Mutlak

2-Dalalet-i Mutlaka

3-Cehalet-i Mutlaka

4-Sefahat-i Mutlaka

İle bütün değerler manzumesi alt üst olmuş.

Hakikat noktasından bakıldığında ahirzaman dalgaları Nuh tufanının dalgalarından daha dehşetli. İmanı boğuyor, ahlakı boğuyor, aileyi parçalıyor. Bir tsunami insanları önüne katmış, götürüyor.

Böyle dehşetli bir zamanda, böyle dehşetli bir asırda insanın en önce bütün himmet ve gayretini temele vermesi lazım. Temel sağlam olacak. Temel sağlam olmazsa, kayar. Ahirzamanda fay tabakaları çok. İnsanı manen kaydıracak saikler çok. Hakkı, hakikatı tebliğ eden insanların sayısı azalmış. İslamiyeti temsil manasında hayatında sergileyen insanlar da mahdut. ,

Öyleyse, bu ahirzamanın dehşet ve şiddetleri içerisinde esas mesele; imanı tahkim etmek, imanı kuvvetlendirmek..

Not: Merhum Mehmed Kırkıncı Hocamızın da bu konuda şöyle bir misali vardır; "Temeli sağlam, fakat duvarları çatlamış bir binanın üzerine yeni katlar inşa edilmez. En sağlam yol, temele kadar olan kısmı bir tarafa bırakarak, o temeller üzerine yeniden bir bina kurmak olacaktır.

İşte asrın müceddidi, tarikat berzahına bu sebeple uğramamış ve İslâmiyet'in temeli olan âyet, hadîs, icma-ı ümmet ve kıyas-ı fukaha üzerine yepyeni bir hizmet metodu inşa etmiştir. Bedenin ruha göre adım atması gibi, insanın da hareketlerini iman kuvveti nisbetinde İslâm'a uydurduğu hakikatını esas alarak, bu asırdaki İslâm'dan uzaklaşmanın, iman zaafiyetinden ileri geldiği teşhisini koyup, bütün kuvvetiyle bu dâvaya teveccüh etmiş ve bereketli ömrünü bu sahada feda etmiştir.(Mehmed Kırkıncı, Hikmet Pırıltıları, s: 195-196, Cihan Yayınları, İst. 1983)

 

*Bu asırda, gelenekten gelen bir iman-Allah korusun- kuruyabilir. Anasından babasından duymuş, tahkik yok, tetebbuat yok, okumak yok, ilgi yok, alaka yok. Böyle bir iman kuruyabilir.

Anadolu'daki bir aileyi düşünün. Dede var, baba var, torun var. Dedenin elinde baston, sabah namazına giderken kapıya vuruyor; "kalkın namaza" diyor. Erkeksen kalkma. Çocuk namaza kalkıyor ama dedesinin korkusundan dolayı kalkıyor. Namaz nedir, ibadet, nedir, secde nedir, kulluk nedir, Allah kimdir, insanın görev ve mesuliyetleri nelerdir?.. Bu gibi alt yapıları bugünkü cemiyet verebiliyor mu? Veremiyor. Baba lakayt, anne lakayt, cemiyet perişan..

Şimdi bakın, kâinatta bir kanun vardır. Hiçbir kimse kendinde olmayanı veremez. Anne lakayt, baba lakayt, okul şöyle, sokak böyle, kötü arkadaşlar, kötü insanlar, felsefi rüzgârlar, batıl zihniyetler derken iman eriyor. İman paramparça oluyor.

Onun için bugün İslam âleminin en büyük meselesi; irşad, erkân-ı imaniyeyi, esasat-ı İslamiyeyi akla, gönle nakşetmek. Aklı ikna etmek ve kalbi işba etmek, doyurmak.

*İman inkişaf ettikçe hakikat ve marifet âlemi netleşiyor. Hakkalyakine yakın bir ilmel yakin ile iman inkişaf ediyor.

*Hayat-ı Bakiyenin kayyum değeri imandır. Onun için imanı tahkik etmek, imanı kuvvetlendirmek çok önemlidir.

*İman ışığa benzetilebilir. Zifiri karanlıkta bir mum yakarsın, o da bir nebze etrafı aydınlatır. Ama bu mum ışığının rusuhiyeti yoktur. Bir rüzgâr eser, bir kapı çarpar ve söner gider. Şimdi bir Müslümanın imanı mum gibi olsa, Avrupa'dan esen bir rüzgâr onu söndürebilir. Veya bir el lambası olsa, onun da camı kırılabilir, pili bitebilir. Elektrik olsa sigorta atabilir. Bir de güneş.. Hadi söndür bakalım. Ateş kemal derecesine geldiği zaman zıddı ona müdahale edemiyor. İman da kemal mertebesine gediği zaman bütün dünya şüphe ordusu olsalar, onu zerre kadar yerinden oynatamazlar.

*İman kuvvetli olduğu zaman imanın kuvvet ve dirayeti hayata hükmediyor. Mesela ibadetle iman arasında çok yakın bir ilişki var; İbadet imanın meyvesi. İman ne kadar inkişaf ederse, ibadet de o noktada kemale erer. Riyadan, gösterişten kurtulur.

*İmanla güzel ahlak arasında da ilişki var. Kâmil bir mümin başkasını rahatsız eder mi? Etmez. Gül gibi kokar.

*İman inkişaf edince muamelata yansıyor. İnsanın ticareti, muamelatı dürüst oluyor.

*Bir Müslüman olarak hayatımızda ebedi, vazgeçilmez dersimiz budur; Allah'ı tanımak ve bilmek. Eh tabii, tanımada sonsuz mertebeler var.

*Risale-i Nur 6000 küsur sayfa. Nereden baksanız yüzde altmışı hep Allah'a anlatıyor. Ben bazen söylüyorum; "Üstad evirmiş Allah demiş, çevirmiş Allah demiş." Hep imana tahşidat yapmış; iman..iman..iman..

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

Ders: 3. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah ya..Allah’tan gelen şey nasıl olur,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre’nin Hatimesi İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Üstad, İslam âl

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

Ders: Asa-yı Musa(s. 106) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah Edilen Kısım: Sonra o mütefekkir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre risalesi, s. 69 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım:

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

Ders: 11. Söz İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Sanattaki letafeti, ilimdeki derinliği, tezyinattak

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

Ders: Hutbe-i Şamiye(s. 19) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “İstikbal yaln

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

Ders: 33. Söz, 23. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Bu ders, İstanbul Yüzevler’de,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

Ders: 14. Lem’a, İkinci Makam İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Kâinat sîmasında, arz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, bü

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

Ders: 14. Lem'anın İkinci Makamı İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *“Besmelenin rahmet noktas

Ne yerde ne gökte zere ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz.

Yûnus,61

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Fazıl Mustafa Paşa'nın Belgrad'ı Fethi(9 Ekim 1960) *HAZRETİ HÜSEYİN (r.a.) Şehid Edildi-Kerbela Vak'ası(10 Ekim 680) *Ömer Nasuhi Bilmen Vefat Etti(12 Ekim 1971) *Ankara Başkent Oldu(13 Ekim 1923)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI