Cevaplar.Org

ASR-I SAADET HATIRALARI-61

HZ. ALİ’NİN ECELE BAKIŞI Hz. Ali(k.v)'nin güzel bir sözü var, "ecelim benim ne güzel muhafızımdır.” Böyle düşünen bir insan elbette “kâinata meydan okuyabilir.” Çünkü bilir ki “ecel birdir tagayyür etmez.”


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-06-23 17:50:42

HZ. ALİ'NİN ECELE BAKIŞI

Hz. Ali(k.v)'nin güzel bir sözü var, "ecelim benim ne güzel muhafızımdır." Böyle düşünen bir insan elbette "kâinata meydan okuyabilir." Çünkü bilir ki "ecel birdir tagayyür etmez."

Rivayetlere göre, Allah'ın arslanı, Şah-ı Merdan, Haydar-ı Kerrar olan İmam Ali(r.a) harp meydanlarında canını hiçe sayarcasına, pervasızca düşman saflarına dalar, cihad ederdi. Bir gün oğlu Hasan(r.a) kendisine sordu;

-Biz muhariplerin kendilerini böyle pervasızca tehlikeye attıklarını göremiyoruz. Siz neden bu kadar atılıyorsunuz?

Hz. Ali oğluna şöyle cevap verdi;

-Oğlum, ister baban ölüm üzerine düşsün, ister ölüm baban üzerine düşsün, baban bunu ayırmaz.

Allah'ın rahmet ve bereketi o kahraman-ı İslam'ın üzerine olsun..

EMANETLERİ EHLİNE VERİNİZ

Rivayete nazaran, Mekke fethi günü Kâbe-i Muazzama'nın anahtarcısı Osman bin Talha, Kâbe'nin anahtarlarını Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a vermekten kaçınmış, "ben onun peygamber olduğunu bilseydim anahtarı vermekten çekinmezdim" demişti.

Hz. Ali(r.a) onun elini sıkarak zorla anahtarı elinden almış ve Peygamber efendimize teslim etmişti. Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) Kâbe'nin kilidini açarak içeri girdi ve iki rekât namaz kıldı. Hâlbuki Ebu Talha ve oğulları kendilerinden başka kimse Kâbe'yi açamaz zannediyorlardı.

Rasulullah'ın amcası Hz. Abbas uzun zamandır Kâbe'ye gelen Hacılara su dağıtma vazifesini uhdesinde bulunduruyordu. Bu şerefin yanında Kâbe anahtarlarını taşıma vazifesinin de kendisi ve evlatlarına verilmesini arzu ediyordu. Hz. Ali' de bu şerefin Ehl-i Beyte bırakılmasını istiyordu.

Osman bin Talha ise aba ve ecdadına ait bu hizmet-i şerifenin başkalarına verileceği endişesi ile müteellim ve dilgirdi.

O sırada şu ayet-i kerime nazil oldu;

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

"Haberiniz olsun ki Allah size şunları emrediyor: Emanetleri ehline veresiniz"(Nisa: 4/58)

Bu ayet-i kerimenin nüzulü üzerine Hz. Peygamber Hz. Ali'yi çağırarak Kâbe anahtarlarını Osman bin Talha'ya teslim etmesini emretti. Hz. Ali anahtarları kendisine teslim etti ve özür diledi. Osman ise;

-Ya Ali, sen bana eziyet edip anahtarları zorla aldın. Şimdi ise yumuşaklıkla muamele ediyorsun" dedi.

Hz. Ali(r.a):

-Cenab-ı Hak senin hakkında bu ayetleri indirdi' dedi ve inen ayetleri okudu. Bunun üzerine düşünceye dalan Osman'ın ağzından kelime-i şehadet döküldü. İslam'ın ulviyetine hayran kalmıştı. Biraz sonra gelen Cebrail(a.s)Kâbe-i Muazzama'nın anahtarlarının ebediyyen Osman ve ailesinin uhdesine bırakıldığını bildirdi. Halen de bu vazife o aileye aittir. 

Kaynaklar

1-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meal-i Âlisi Ve Tefsiri, Cilt:1, 2, Bilmen Basım ve Yayınevi, İst. Tarihsiz

2-Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt; 1, Bedir Yayınevi, İst. 1966

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASR-I SAADET HATIRALARI-70

ASR-I SAADET HATIRALARI-70

O fukara muhacirler için ki yurtlarından ve mallarından çıkarıldılar, Allah’dan bir fadıl

ASR-I SAADET HATIRALARI-69

ASR-I SAADET HATIRALARI-69

ASHABI AĞLATAN BİR ELİM HADİSE Kurtubî, tefsirinde şöyle anlatır: “Rasulullah (sallallah

ASR-I SAADET HATIRALARI-68

ASR-I SAADET HATIRALARI-68

HZ.ÖMER(R.A)’İN GÜNAHA DÜŞMÜŞ ARKADAŞINA MEKTUBU Hz. Ömer(radıyallahu anh)’in ahiret

ASR-I SAADET HATIRALARI-67

ASR-I SAADET HATIRALARI-67

ENSARIN HURMAYA OLAN SEVGİSİNE BAKINIZ” Enes bin Malik(r.a) Rasulullah’ın (aleyhissalatu ves

ASR-I SAADET HATIRALARI-66

ASR-I SAADET HATIRALARI-66

Kayravan şehri, Tunus’un ortasında bulunan tarihi bir şehirdir. Hz. Muaviye(r.a) zamanında Ukb

ASR-I SAADET HATIRALARI-65

ASR-I SAADET HATIRALARI-65

HZ. EBUBEKİR(R.A)’İN SON ANLARI Musa el-Cühenî, Ebu Bekr b. Hafs b. Ömer’den nakleder: -

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

HZ. ÖMER(R.A)’İN İSTEDİĞİ HUSUS Merhum Ali Himmet Berki diyor ki; “Bir gün Hazret-i Öme

ASR-I SAADET HATIRALARI-63

ASR-I SAADET HATIRALARI-63

“BÖYLE YAPANLARA MÜNAFIK DERLERDİ” Merhum Zahid Kotku hazretleri naklediyor; Bir gün, -ma

ASR-I SAADET HATIRALARI-62

ASR-I SAADET HATIRALARI-62

ABDULLAH BİN CAFER’İN(R.A) BİR CİVANMERTLİĞİ Abdullah bin Cafer(r.a) Mute savaşının bü

ASR-I SAADET HATIRALARI-61

ASR-I SAADET HATIRALARI-61

HZ. ALİ’NİN ECELE BAKIŞI Hz. Ali(k.v)'nin güzel bir sözü var, "ecelim benim ne güzel muhaf

ASR-I SAADET HATIRALARI-60

ASR-I SAADET HATIRALARI-60

DEVİR DEĞİŞTİĞİNDE İSLAM’IN CEMİLESİNİ GÖSTERMEK Vail bin Haceri’l- Hadrami bir pad

Artık Allah'a, Peygamberine ve indirdiğimiz o nûra (Kur'an'a) inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Teğabün, 8

GÜNÜN HADİSİ

Gece içinde öyle bir saat vardır ki, müslüman olan herhangi bir kimse, dünya ve ahiret hususlarında Allah'dan bir hayır isterken duasını ona denk düşürürse, Allah; muhakkak istediğini kendisine verir.

Müslim, Ravi[Cabir (r.a.)]

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI