Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-64

*Abdullah bin Abbas’ın(r.a) "İmkânım olsa, tek bir meseleyi otuz sahâ¬bîye sorar, araştırırdım”


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-05-01 18:51:22

*Abdullah bin Abbas'ın(r.a) "İmkânım olsa, tek bir meseleyi otuz sahâ­bîye sorar, araştırırdım" dediğini..

*Dostlarından birisinin İbn-i Abbas'ın(r.a) ilmi şahsiyetini şöyle özetlediğini: "İbn Abbas'ın öyle meclisleri olurdu ki, bütün Kureyş halkı "orada ben de bulundum" diye övünmek istese, mutlaka bir gerçeklik payı vardı."

* İmrân b. Husayn(r.a)'ın şiddetli bir hastalığa ya­kalanıp bu derdi tam otuz yıl çektiğini. Bitmez tükenmez acılar içinde kıvrandığı hâlde bir kez olsun "of" demediğini..

* Seleme b. Akvâ(r.a)'nın oğlu İyâs'ın babasının faziletini tek cümleyle şöyle özetlediğini: "Babam asla yalan söylememiştir!.."

* Yezid halife olunca, Abdullah İbn Zübeyr'e(r.a) temsilcisini gönderdiğini, tehditler savurarak on­dan kendisine biat almak istediğini. O kahraman-ı âlişanın bu temsilciye cevabının şöyle olduğunu: "Şunu iyice kafana yerleştir ki, ben bir sarhoşa asla biat etmem!"

*Oğlu Abdullah bin Zübeyr(r.a) Haccac-ı Zalim tarafından şehit edildiğinde annesi, Hz. Esma bint-i Ebubekir(r.a)'e taziyeye gelip sabır dileyen Abdullah bin Ömer(ra)'e 97 yaşındaki o şehid anasının şöyle cevap verdiğini; "Hiç sabretmez miyim? Bu olay sadece be­nim başıma gelmedi ki, Yahya b. Zekeriya'nın mübarek başı da Benî İsrail'in bir azgınına he­diye edilmemiş miydi?"

* Aynı asırda yaşayanların Abdullah bin Ömer(r.a)'in hadis nakletmedeki titizliğini şöyle anlattıklarını; "Bir hadise ilave yapmak ya da onu eksiltmekten Abdullah b. Ömer'den daha fazla korkan, kaçınan başka bir sahabî yoktur."

*Çağdaşlarının Abdullah bin Ömer(r.a)'in faziletlerini şu ifadelerle dile getirdiklerini: "Ömer'in oğlu öldü, o erdemde tıpkı Ömer gibiydi." "Ömer (r.a.) öyle bir zamanda yaşadı ki, etrafında kendi gibi insanlar vardı. İbn Ömer öyle bir zamanda yaşadı ki, çevresinde kendi gibi kimse yoktu."

* Ensarın ileri gelenlerinden Sad bin Ubade hazretlerinin cömertliğini anlatma babında Allah Rasulünün(aleyhissalatu vesselam); "Muhakkak ki cömertlik, bu ev halkının en belirgin ahlâkıdır" buyurduğunu..

*Merhum Ahmed Cevdet Paşa'nın, Hz. Ömer'in(r.a) Hz. Hamza'dan üç gün sonra Müslüman olduğunu yazdığını..

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Medine'ye teşriflerinde, Ensarın en ulusu olan Esad bin Zürare(r.a)'nin Hz. Peygamberin devesini teberrüken kendi ahırına götürdüğünü..

*Hz. Ömer'in(r.a) devamlı ettiği dualardan birinin şu olduğunu; "Ya Rabbi, bana senin yolunda şehadet müyesser et ve Rasulünün beldesinde ölmek mukadder et."

Kaynaklar

1-Halid Muhammed Halid, Yeryüzü Yıldızları, Terc. Abdülkerim Akbaba, Beka Yayınları, İst. 2006

2-Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1, Bedir Yayınevi, İst. 1966

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Ne yerde ne gökte zere ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz.

Yûnus,61

GÜNÜN HADİSİ

"Allah katında, duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur."

Tirmizî

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI