Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-63

Peygamber Efendimizin (Aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurduğunu : “Eğer ben istişare yapmadan bir kimseyi emir (vali) tayin etseydim, İbn-i Ümmü Abd'i(Abdullah bin Mesud’u) tayin ederdim.”


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-04-22 11:03:12

*Peygamber Efendimizin (Aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurduğunu: "Eğer ben istişare yapmadan bir kimseyi emir (vali) tayin etseydim, İbn-i Ümmü Abd'i(Abdullah bin Mesud'u) tayin ederdim."

*Neccar oğlu Malik kabilesinin bayrağının, Tebük savaşında Ammare b. Hazm'ın(r.a) elinde olduğunu. Hz. Pey­gamberin bayrağı ondan alıp Zeyd bin Sabit'e(r.a) teslim etti. Bunun üzerine Ammare'nin: "Ya Resûlallah, bir kusurum mu size ulaştı?" deyince Resûlullah'ın(sallallahu aleyhi ve sellem) "Hayır. Lâkin Kur'ân'a öncelik tanınmalıdır. Zeyd, Kur'ân'ı senden daha iyi bilir." diye cevap verdiğini..

*Peygamber efendimizin(Aleyhissalatu vesselam) Zeyd bin Sabit hazretleri hakkında asha­bına: "Feraiz ilmini en iyi bileniniz Zeyd'dir" buyurduğunu..

*Ata b. Ebî Rabbah'ın Hz. Aişe(r.a) hakkında : "Hz. Aişe en iyi fıkıh bilginlerinden idi, insanlar içerisinde en isabetli ve en güzel görüş sahiplerinden idi" dediğini..

*Urve bin Zübeyir'in; "Fıkıh ve şiir bilgileri hususunda Hz. Aişe'den daha üstün bir kim­se görmedim" dediğini..

*Ebu Hüreyre(r.a)'nin adının Abdurrahman ve babasının adı Sahr ed-Devsî olduğunu.. Kendisinin Hayber savaşından sonra hicrî yedinci yılda muhacir olarak Medine'ye gelip Müslü­man olduğunu..

* Hz. Aişe, İbn-i Ömer, Ebu Hureyre hazretlerinin Medine ehlinin ilim mercîleri olduğunu.. Medineli tabiînin ileri gelenlerinin bunlardan ilim aldığını..

*Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) ilk çocuğunun Kasım adlı erkek evladı olup iki yıl kadar yaşayıp vefat ettiğini. Hz. Hatice(r.a)'den olan diğer oğlunun "Tahir" ve "Tayyip" de denilen Abdullah ismindeki oğlu olup onun da Kasım'dan sonra çok yaşamayıp vefat ettiğini. İbn-i Hişam'ın ise Tayyip ve Tahir'in ayrı ayrı çocuklar olduğunu ifade ettiğini..

*Peygamberimizin kızlarının doğum sırasının şöyle olduğunu; Zeynep (Peygamberimiz 30 yaşında iken), Rukiyye(Peygamberimiz 33 yaşında iken) Ümmü Külsüm, Fatıma..

*Merhum Hacı Cemal Öğüt Efendi'nin "Ümm-ü Külsüm 'G' harfiyle değil 'K' harfiyledir. Biz Türkçemizde Ümmü Gülsüm, Ümmü Gül şeklinde telaffuz ederiz ki, yanlıştır" diye yazdığını..

*Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) kızı Ümmü Külsüm'ü(r.a) Hz. Osman(r.a)'a tezviç buyurdukları zaman; "Senin kocan, ceddin İbrahim'e(a.s) ve baban Muhammed'e(aleyhissalatu vesselam) herkesten ziyade benzer" diyerek Hz. Osman'ın yüksek ahlakına işaret ettiklerini..

Kaynaklar

1-Muhammed el Hudari, İslam Hukuk Tarihi, terc: Haydar Hatiboğlu, Kahraman Yayınları, İst. 1974

2-M. Cemal Öğüt, Fatımatü'z Zehra, Bahar Yayınları, İst. 1974

3-Ömer Nasuhi Bilmen, Ashab-ı Kiram Hakkında Müslümanların Nezih İtikatları, Bilmen Yayınevi, İst.

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-89

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-89

*Ebu Rafii(r.a)’nin isminin Eslem olduğunu, kendisinin Mısırlı olup, Peygamberimizin amcası H

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-88

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-88

*İmam Zehebi’nin Tezkiretü’l Huffaz adl eserinde Hz. Ali(r.a)’nin Hz. Fatıma(r.a) ile evlen

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-87

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-87

İbn-i İshak’ın rivayetine göre Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) Hz. Hamza ile Zeyd bin

Zulüm (ve haksızlık) edenlere de sakın meyletmeyin! Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur, sonra size yardım da edilmez.

Hûd, 113

GÜNÜN HADİSİ

İçinde Allah'ın anıldığı ev ile içinde Allah'ın anılmadığı ev diri ile ölüye benzer.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI