Cevaplar.Org

LEM'ALAR ve Sualler-6

Yirmi Altıncı Lem'a İhtiyarlar Lem'ası [Sual: Said Nursi, ihtiyarlığa girdiği zaman; güz mevsiminde, bir ikindi vaktinde, yüksek bir dağda dünyaya baktığında neler görüyor?] /Yirmi Altıncı Lem'a /İkinci Rica.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2016-01-15 10:14:44

Yirmi Altıncı Lem'a

İhtiyarlar Lem'ası

[Sual: Said Nursi, ihtiyarlığa girdiği zaman; güz mevsiminde, bir ikindi vaktinde, yüksek bir dağda dünyaya baktığında neler görüyor?] /Yirmi Altıncı Lem'a /İkinci Rica.

[Sual: Said Nursi, bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığı vakit kendine bakıyor, neler görüyor?] /Yirmi Altıncı Lem'a /Üçüncü Rica.

[Sual: Said Nursi, bir zaman ihtiyarlığa ayak bastığında, ihtiyarlık ve hastalık ona hücum ettiğinde sermaye-i ömrünün meyvelerini neler görüyor?] /Yirmi Altıncı Lem'a /Dördüncü Rica.

[Sual: Said Nursi, ihtiyarlığının başlangıcında, inziva arzusuyla, İstanbul'un boğaz tarafındaki Yuşa Tepesi'nde, yalnızlıkla ruhunun istirahat aradığı bir günde, o yüksek tepede daire-i ufka bakınca neler görüyor?] /Yirmi Altıncı Lem'a /Beşinci Rica.

[Sual: Niçin; sübûti bir emri ihbar etmek kolay, inkâr ve nefyetmek gayet müşküldür?] /Yirmi Altıncı Lem'a /Dördüncü Rica.

[Sual: Said Nursi, esaretinde, insanlardan tevahhuş edip Barla Yaylası'nda Çam Dağı'nın tepesinde yalnız kaldığında, çam ağacının üstündeki üstü açık odacık içinde ihtiyarlık, ona neler ihtar ediyor?] /Yirmi Altıncı Lem'a /Altıncı Rica.

[Sual: Said Nursi, ihtiyarlığın başlangıcında, ehl-i dünyanın onu Eski Said zannedip Ankara'ya istediklerinde Ankara'ya gidip, Ankara'nın çok ziyade ihtiyarlanmış, yıpranmış, eskimiş kalesinin başına çıktığında neler görüyor?] /Yirmi Altıncı Lem'a /Yedinci Rica.

[Sual: Said Nursi, ihtiyarlığın alâmeti olan beyaz kıllar saçına düştüğü bir zamanda, Harb-i Umumî'deki esaretinden sonra İstanbul'a geldiğinde kendisine gösterilen çok ziyade bir hüsn-ü teveccüh ve iltifat karşısında neler görüyordu?] /Yirmi Altıncı Lem'a /Sekizinci Rica.

[Sual: Rusya'da Harb-i Umumî'de esirken, Kosturma vilayetinde bulunduğu sırada, Volga Nehri'nin kenarında uzun karanlık gecelerde ve karanlıklı gurbette neler hissediyor, kendini nasıl buluyor?] /Yirmi Altıncı Lem'a /Dokuzuncu Rica.

[Sual: Said Nursi, esaretten geldikten sonra, İstanbul'da Eyüb Sultan kabristanının dereye bakan yüksek bir yerinde oturduğunda âfâka baktığı zaman hangi halet-i hayaliye içindedir ve kalbine neler ihtar ediliyor?] /Yirmi Altıncı Lem'a /Onuncu Rica.

[Sual: Said Nursi, İstanbul'da Çamlıca tepesinde bir köşkte, biraderzadesi Abdurrahmân ile oturken, ona göre; hayatları, hayat-ı dünyeviye cihetiyle mesudane bir hayat sayılabilirken hakikat noktasında acınacak hallerine gıpta ile bakanlar için ne diyor, kendi halini nasıl görüyor?] /Yirmi Altıncı Lem'a /On Birini Rica.

[Sual: Ankara'da kalmayıp Van'a giden Said Nursi, Van'da Ermenilerin yaktığı Horhor medresesini ziyaretinde neler düşünüyor?] /Yirmi Altıncı Lem'a /On Üçüncü Rica.

[Sual: Said Nursi'nin; ehl-i dünyanın, kendisini herşeyden tecrit ettiğinde içine düştüğü beş çeşit gurbet nelerdir; Said Nursi, teselli ve medet için kalbine ve ruhuna baktığında neler görmüş?] /Yirmi Altıncı Lem'a /On Dördüncü Rica.

[Sual: Said Nursi, Emirdağı'nda niçin ruh u canıyla Denizli Hapsi'ni arzuluyor ve kabre girmeyi istiyor?] /Yirmi Altıncı Lem'a /On Beşinci Rica.

[Sual: Said Nursi, Eskişehir hapsinden Kastamonu'ya nefyedilince, polis karakolunda iki-üç ay misafir edilir, burada sıkıntı ve meyusiyet içindeyken ihtiyarlığında inayet-i İlahiye imdadına nasıl yetişmiştir?] /Yirmi Altıncı Lem'a /On Altıncı Rica.

Yirmi Altıncı Lem'anın Zeyli

Mektubat Mecmûası'nda Yirmi Birinci Mektup'tur.

Yirmi Yedinci Lem'a

Eskişehir Mahkeme Müdafaası'dır.

Yirmi Sekizinci Lem'a

[Bu Risalenin tamamı, teksir Lem'alar mecmûasında neşredilmiştir.]

[Sual: [Zâriyat Suresi: 51/ 56-58] âyetlerin, zâhir mânâsının dışında çok tefsirin göstermediği güzel ve yüksek mânâları nedir?] /Yirmi Sekizinci Lem'a/ İkinci Nükte.

[Sual: Cenab-ı Hak, niçin Resulüne [Muhammed Aleyhissalatü Vesselâm'a] ait olabilecek bazı halleri, Resulünü tekrim ve teşrif noktasında bazen kendine isnat eder?] /Yirmi Sekizinci Lem'a /İkinci Nükte /Birincisi.

[Sual: Kaç nevi uyku vardır?] /Yirmi Sekizinci Lem'a /Re'fet (Bey'in sorusu).

[Sual: Zât-ı Ahmediye (A.S.M.) neden salât ve selâm ister?] /Yirmi Sekizinci Lem'a/ "Bu da güzeldir.".

[Sual: Vahdetü'l-vücud meşrebi nedir, mesele-i Vahdet-i Vücudu şimdiki insanlara telkin etmek neden ciddi zarar verir?] /Yirmi Sekizinci Lem'a /Aziz Kardeşim, Vahdütü'l-vücûda dair bir parça izah istiyorsun.

[Sual: Mustafa Sabri ile Mûsa Bekûf'un, Muhiddin-i Arabî hakkındaki fikirlerinin hakikati nedir, Said Nursi niçin "Muhiddin Arabî'nin 'Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen kitaplarımızı okumasın, zarar görür." sözünü naklediyor?] /Yirmi Sekizinci Lem'a /Bir Suale Cevap.

[Sual: Said Nursi; "Nefis daima kötü şeylere sevk eder." [Yusuf Suresi: 12/ 53] ayetiyle "Senin en Zararlı düşmanın nefsindir.", hadisinin bir nüktesi nasıl açıklıyor?] /Yirmi Sekizinci Lem'a / Meâli: "Nefis daima kötü şeylere sevk eder.", ile başlayan parça.

Sual: Kısa bir zamandaki küfre mukabil, hadsiz bir zaman Cehennem'de hapis nasıl adâlet olur? /Yirmi Sekizinci Lem'a / 'Sual, Kısa bir zamandaki küfre...", ile başlayan parça.

Yirmi Sekizinci Lem'anın Yirmi Sekizinci Nüktesi

Sual: Âyetlerden anlaşılıyor ki, cüz'î ve bazen şahsî bir hâdise-i gaybiyeyi de haber almak için, gâyet uzak bir mesafe olan semavat memleketine casus şeytanların sokulması ve o çok geniş memleketin her tarafında o cüz'î hâdisenin bahsi varmış gibi; hangi şeytan olsa, hangi yere sokulsa, yarım yamalak o haberi işitecek, getirecek diye bir mânâyı akıl ve hikmet kabul etmiyor. Hem nass-ı âyetle, semavatın üstünde bulunan Cennet'in meyvelerini bazı ehl-i risalet ve ehl-i keramet, yakın bir yerden alır gibi alıyormuş. Bazen yakından Cennet'i temaşa ediyormuş, diye nihayet uzaklık nihayet yakınlık içinde bir meseledir ki bu asrın aklına sığmaz? Hem cüz'î bir şahsın cüz'î bir ahvali; küllî ve geniş olan semavat memleketindeki Mele-i A'lâ'nın medâr-ı bahsi olması, gâyet hakîmane olan tedvir-i kâinatın hikmetine muvafık gelmiyor? Halbuki bu üç mesele de hakaik-i İslâmiyeden sayılıyor? [bu suallere cevap nedir?] /Yirmi Sekizinci Lem'a/ Yirmi sekizinci Lem'anın Yirmi sekizinci Nüktesi.

Yirmi Dokuzuncu Lem'a

Arabî ibarelerle tefekkürnâmedir. "Yedi bab"tır. 29. Lem'a'da Arapça olarak 3. Bab'a yer verilmiş, diğer altı babı, teksir Lem'alar mecmûasında neşredilmiştir

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Onu(Kur’an’ı) Ruh-ul Emin(Cebrail), inzar edenlerden olasın diye, kalbine apaçık Arapça olarak indirmiştir.

Şuara:193-195

GÜNÜN HADİSİ

"iman bakımından müminlerin en mükemmeli, ahlâkça en güzel olanlar ve ailesine en güzel davrananlardır."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI