Cevaplar.Org

Sokrat’a peygamber diyebilir miyiz?


2003-07-05 16:37:43

Malûm, peygamberlik meselesi çok mühim bir meseledir. İki noktada bu meseleyi kapalı ve bulanık ifade ediyoruz. Bazı kimseler var ki, bunların peygamberlikleri hakkında kati birşey bilmiyoruz. Olmadıkları hakkında da kati birşey bilmiyoruz. İhtimali bir hüküm veriyoruz. Öyle ise, Sokrat hakkında da ancak böyle bir hüküm verilir. Sokrat’ın lehinde hususiyle Eflatun'un ağzıyla değişik şeyler okuduk ve aynı zamanda Sokrat'ın Yahudi aleti olması yönüyle de ayrı şeyler okuduk. Eflatun'un ağzıyla okuduğumuz tanıdığımız, hususiyle idama tekaddüm eden günlerde, aylarda Sokrat ilhama mazhar, Cenab-ı Hakk'tan gelen esintilerle müteessir, halkı tek,vahit, yekta Allah'a imana davet eden bir mücahidtir. İsterse kendisi bir peygamberin neziri olsun. Hz.Musa'dan müteessir olsun, Hz.İbrahim'den müteessir olsun, isterse doğrudan doğruya Allah'ın ilhamına mazhar olsun. Eflatun'un ifadeleri içinde “çocukluğumdan beri benim gözüme bazı şeyler görünüyordu” diyor ve konuştuğu bazı sözlerden bir yüksek ruha sahip olduğu anlaşılıyor. Atina mahkemesinin kendisi mahkum etmesi de biraz Atina daki putperestliğe, Afroditlere, Zeuslara filan karşı çıkmasına mukabildir. Gençleri tek Allah'a inanmada baştan çıkarıyor diyedir. Bütün bunlara bakınca öyle anlaşılıyor ki Sokrates peygamber olmasa bile herhalde Allah katında yüce, ulu kimselerden birisi Allahu alem. Ama ırkçılık mülahazası ile ele alınıp, hususiyle yahudiliği yerilen yere vuran bir kısım kalemler tarafındanda ele aldığımız zaman onu ahlaksız, cinsi sapık, serseri gençlerle bu maksatla münasebet kuran bir insan olarak görüyoruz. Ben biraz da bunu garezli, maksatlı buluyorum. Şayet işin bu ikinci şıkkı yoksa, olabilir de olmayabilir de deriz.İhtimalden ötürü inşallah Allah bizi muaheze etmez. Sokrates'in emsali de vardır. Sadece bu vadide o değildir daha evvel söylemiştim, Buda da olabilir, Konfiçyüs de olabilir. Konfiçyüs'te vakıa Allah inancı yok gibi görülüyor da, Hıristiyanlığın bugünkü haline bakınca, onun öğretilerinin de tahrif edilmediği mevzuunda bir şey söyleyemeyiz...

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

, 2006-03-29 16:54:04

Bir insan doğru davranıyorsa onu alkışlamamak ve takdir etmemek için önyargılı olmak gerekir, Sokrates'in insanları ahlaka çağırmasını takdir etmek görevimizdir, ki bu onun felsefesinin de bu yönde geliştiğini gösterir, 'felsefeci' kötüdür diye genel bir tanım yapılamaz, sözlerini savunmaya çalıştığınız insanın görüşlerinin tam aksini söylediğinizin farkında değilsiniz, emin olun Allah bilincinde olarak sorgulayarak,inanmanızdan yanadır, bu anlamda felsefeci diye kestirip atamazsınız doğruya hakkkını vermek lazımdır... Sokrates ahlak uğrunda canını vermiştir.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Hakan Avcı, 2006-03-14 21:44:06

Sokrates'in Allahu Teala(Celle Celaluh) katında mübarek bir kişi olduğunu söylemeniz çok çirkindir.Bunu hiç beğenmedim. Gavsül Azam Abdülkadir-i Geylani Hazretleri felsefecilerden uzak durmayı buyurmuştur.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

İnfitar Suresi/6-8

Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

GÜNÜN HADİSİ

Zalim sultanın yanında gerçeği söylemek en büyük cihaddandır.

Tirmizi 13, (2175)

TARİHTE BU HAFTA

*Hac'da Tünel Faciası 1426 Ölü(2 Temmuz 1990) *Cezayir İstiklale Kavuştu(3 Temmuz 1962) *Barbaros Hayreddin Paşa Vefat Etti(4 Temmuz 1546) *İstanbul'da Matbaa Açılmasına Padişah İradesi(5 Temmuz 1727) *Mukaddes Emanetler Sultan Selim'e Teslim Edildi.

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI