Cevaplar.Org

KUR’AN’IN TESİRİ

KUR’AN’IN TESİRİ Merhum allame Manastırlı İsmail Hakkı Efendi, terceme ettiği Hüseyin Cisri’nin Risale-i Hamidiyye adlı eserinin bir haşiyesinde şöyle yazmaktadır; “Nurullah Şüsteri, tefsirinde şöyle anlatır; Büyük bilginlerden, Tecrid şârihi merhum Ali Kuşçu, Maveraünnehir’den Anadolu’ya geldiği sırada, Yahudi


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-10-22 06:00:09

KUR'AN'IN TESİRİ

Merhum allame Manastırlı İsmail Hakkı Efendi, terceme ettiği Hüseyin Cisri'nin Risale-i Hamidiyye adlı eserinin bir haşiyesinde şöyle yazmaktadır; "Nurullah Şüsteri, tefsirinde şöyle anlatır; Büyük bilginlerden, Tecrid şârihi merhum Ali Kuşçu, Maveraünnehir'den Anadolu'ya geldiği sırada, Yahudi âlimlerinden biri İslam'ın esaslarını öğrenmek arzusu ile kendisiyle görüşmüş ve aralarında bir ay kadar münazara devam etmişse de, Ali Kuşçu'nun getirdiği deliller ona bir kanaat vermemişti.

Sonra bir sabah Ali Kuşçu'nun evine geldiğinde, Üstad, Kur'an okuyordu. Eve girer girmez, işittiği Kur'an'ın tesirine dayanamayarak, hemen üstadın bulunduğu odaya girdi. Artık şüphesi kalmamıştı ki, hemen Müslümanlığı telkin etmesini istedi. Ali Kuşçu telkin edince, bunca akli delilleri işittiği halde kanaat getirmemişken, şimdi böyle kolayca Müslüman olmasının sebebini sordu.

Yahudi; "Evet şimdi Kur'an'ın Allah sözü olduğunu kesin olarak anladım. Çünkü ömrümde sizin gibi çirkin sesli bir kişi işitmiş değildim. Öyle olduğu halde, okuduğunuz Kur'an gönlümde öyle bir korku ve alâka meydana getirdi ki, anlatamam. Bu sesle beraber, ta kalbimin ortasına tesir eden şu Kur'an'ın Allah kelamı olduğunda şüphe etmek yersizdir" demiş ve hakikaten bu sayede iki cihan saadetine kavuşmuştur.

BUHTUNNASR'IN RÜYASI

Manastırlı merhum, aynı eserde meşhur Asur hükümdarı Buhtunnasr (Nabukednezar)'ın gördüğü acayip bir rüyaya yer vermiş. Kısaca onu da nakledelim; Buhtunnasr acayip bir rüya görüp onun vermiş olduğu fevkalade korkudan dolayı rüyasında sıçrayıp uyanmışsa da rüyayı hatırlayamadı. Ama rüyanın verdiği sarsıntı ve korku onu çok meraklandırmıştı. Derhal bütün kâhin ve müneccimlerini topladı. Dedi ki; "gördüğüm korkunç rüyayı tabir edip bana bildirmezseniz hepinizi öldürtürüm."

Hepsini bir şaşkınlık ve korku bürümüş, kimse işin içinden çıkamamıştı. O sırada bu zalim hükümdarın zindanında bulunan Danyal Peygamber(a.s) durumdan haberdar olunca" o rüyayı benden başka tabir edip, bilecek kimse yoktur" diye haber saldı. Bunun üzerine hazreti zindandan çıkartıp kralın huzuruna getirdiler.

Danyal(a.s) krala hitaben dedi ki; "Sen rüyanda büyük bir heykel gördün. Onun başı altından, göğüs ile kolları gümüşten, karnı ile uylukları bakırdan, bacakları demirden, ayakları ile parmaklarının bir kısmı demirden, bir kısmı topraktandı.

Son derece şaşkınlık içinde sen bu heykele bakıp dururken, havadan bir taş düşüp onun ayaklarına vurdu ve hemen yıkılarak her tarafa dağıldı. Hatta toz gibi olup uçtu da, bir parçası bile yerde kalmadı.

İnen taş hemen büyüyerek bütün âlemi doldurdu ve dağ gibi yerine oturdu. İşte sana gördüğünü unutturan da, ansızın görünen bu acayip şeydir."

Padişah onu tasdik ederek; "evet, gördüğüm rüya gerçekten bundan ibarettir. Şimdi de tabirini söyleyiver" dedi.

Danyal(as.) buyurdu ki; "O heykel, dünya saltanatıdır. Sen onun başı durumundasın. Senden sonra başka bir hükümet gelecektir ki, senin hükümetine nispeten küçük olduğu için gümüşle temsil edilmiştir. Ondan sonra iki hükümet daha gelip çok genişleyecek ve demirden gelen bir başka saltanat da onu yok edecektir. Daha sonra da o yıkılıp, onun yerine kimi kuvvetli, kimi zayıf pek çok hükümet geçecektir ki, bunlar demirle toprağın birleşemediği gibi, birbirlerine yaklaşıp birleşemeyeceklerdir.

Bundan sonra Allah kısa zamanda bu hükümetleri ortadan kaldıracak gerçek bir saltanat sahibini gönderecektir ki, onun saltanatı kıyamete kadar ayakta, mübarek zatı da dünya ve ahiretine sebeb olacaktır. İşte düşüp de o gördüğün putu kırarak yok eden taşın büyümesi, bu gerçeğe işarettir."

Hz. Danyal'ın tabir ettiği rüyanın gerçeği tam olarak gerçekleşmiştir. Çünkü Buhtunnasr'ın saltanatı yıkıldıktan sonra Medler hâkimiyeti ele aldılar. Devletleri onun devletine göre küçüktü. Sonra Persler duruma vaziyet ettiler. Onları ise Büyük İskender yıktı ki karşısında hiçbir kuvvet dayanamadığı için, hükümeti Buhtunnasr'ın rüyasında demirle temsil edilmişti. Onun ölümünden sonra imparatorluğu generalleri arasında parçalandı. Bunlar bir araya bir türlü gelemediler ve onların didişmeleri Sasanilerin ortaya çıkıp saltanatlarına son vermelerine kadar sürdü. Sasanoğulları da kâh güçlenip kâh kuvvetten düşerek hüküm sürdükten sonra, Hz. Peygamberin yüce halifesi Hz. Ömer'in(r.a) zamanında tuz buz olup tarihe karıştı.

Hz. Peygamberin saltanatı ise o zamandan bu zamana devam etti ki, Hz. Mevlana Mesnevi'de buna şöyle değinir;

"Ez diremhâ nâm-ı şâhân berkenend

Nâm-ı Ahmed tâ ebed ber mi zenend

"Paralardan padişahların adını kaldırırlar. Fakat Ahmed nâm-ı şerifini ebede kadar zikrederler."

Ve yine şöyle buyurur; ""Padişahların sikkeleri daima değişir. Hz. Ahmed'in (aleyhisselam) sikkesi ise kıyamete kadar bakidir."

Kaynaklar

1-Hüseyin Cisri, Risale-i Hamidiyye, tercüme ve şerh, Manastırlı İsmail Hakkı, sadeleştiren, Ahmed Gül, Bahar Yayınları, İst. 1973

2-Tahir'ül Mevlevi, Şerh-i Mesnevi, Şamil Neşriyat, İst.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

UNUTULMAYAN BORÇ

UNUTULMAYAN BORÇ

“Bütün Dünya” adlı ünlü derginin Temmuz 1948 tarihli 6. Sayısında, İzmir’den bir oku

SÖZ SÖYLEMEDİN Kİ

SÖZ SÖYLEMEDİN Kİ

Geveze bir şahıs, hikmet ehli bir insanın yanına gidip faydasız sözleriyle hikmet ehlini bir s

İLM-İ SİYASET NE DEMEKTİR?

İLM-İ SİYASET NE DEMEKTİR?

Bir zamanlar Şark’ta çok kuvvetli bir padişah varmış. Bu padişah bir gece rüyasında bütü

SEHL BİN TÜSTERİ’NİN BİR ÇOCUKLUK HATIRASI

SEHL BİN TÜSTERİ’NİN BİR ÇOCUKLUK HATIRASI

Büyük Allah dostu Sehl bin Tüsteri der ki; “Üç yaşındaydım. Geceleyin kalkar, dayım Muham

“ARDIMDA ÜÇ HEKİM BIRAKIYORUM”

“ARDIMDA ÜÇ HEKİM BIRAKIYORUM”

Meşhur tıp üstadı Falcon son demlerindeyken, etrafına toplanan meslektaşlarına; -Ölümüme

YÜZDE YÜZ ÇIKAN BİR RÜYA

YÜZDE YÜZ ÇIKAN BİR RÜYA

Kıymetli ziyaretçilerimiz, geçen hafta Yavuz Bülent Bakiler beyefendinin merhum babası Cezmi Ba

“SENİ SEVİYORUM BABA”

“SENİ SEVİYORUM BABA”

Adam yeni aldığı arabasını yıkarken küçük oğlu yerden aldığı bir tebeşirle arabaya bir

SEVGİMİZ ZARAR VERİCİ OLMASIN

SEVGİMİZ ZARAR VERİCİ OLMASIN

Bir gün bir kozada küçük bir delik açıldı ve bir adam bedenini bu küçücük delikten çıka

HAYATIMDA TANIDIĞIM EN CÖMERT ADAM

HAYATIMDA TANIDIĞIM EN CÖMERT ADAM

Merhum Ergun Göze beyefendi’nin 1970 senesinde kaleme aldığı bir yazısından; “Hatıram otu

BİR SAHUR HATIRASI; UYANDIRAN SES

BİR SAHUR HATIRASI; UYANDIRAN SES

Yavuz Bülent Bakiler beyefendi anlatıyor; “1977 yılının Ramazan ayında sahura kalkmak için

HIRSIN SONU

HIRSIN SONU

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan vefat edince, iki oğlundan biri olan Yakup hükümdar olmuştu. A

Maide-7

"Allah'ın, üzerinizdeki nimetini ve "İşittik, itaat ettik" dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir."

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Riyazü's-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI