Cevaplar.Org

MEKTUBAT ve Sualler-3

On Altıncı Mektup Beş Noktadır. Sual: Said Nursi’ye: "Niçin siyasetten çekildin, hiç yanaşmıyorsun?" /On Altıncı Mektup /Birinci Nokta.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-10-22 05:35:14

On Altıncı Mektup

Beş Noktadır.

Sual: Said Nursi'ye: "Niçin siyasetten çekildin, hiç yanaşmıyorsun?" /On Altıncı Mektup /Birinci Nokta.

Sual: Yeni Said niçin bu kadar şiddetle siyasetten tecennüb ediyor [çekiniyor, uzak duruyor]? /On Altıncı Mektup /

Sual: "Şeyhler bazen işimize karışıyorlar. Sana da bazen şeyh derler." diyene Said Nursi ne cevap veriyor? /On Altıncı Mektup /İkinci Nokta /Eğer derseniz.

Sual: "Sana Said-i Kürdî derler. Belki sende unsuriyetperverlik fikri var, o işimize gelmiyor" diyenlere Said Nursi ne cevap veriyor? /On Altıncı Mektup /İkinci Nokta /Eğer derseniz.

Sual: [Said Nursî'nin, her musibete karşı sabırla sükûtunu garip bulan ve] "Sana gelen zahmetlere, sıkıntılara nasıl tahammül ediyorsun, halbuki eskiden çok hiddetli ve izzetli idin; ednâ bir tahkire tahammül edemezdin?" [diye sual eden dostlarına cevabı nedir?] /On Altıncı Mektup /Üçüncü Nokta.

Sual: Said Nursi, ehl-i dünyanın sorduğu "Neyle yaşıyorsun? Çalışmadan nasıl geçiniyorsun? Memleketimizde tembelce oturanları ve başkasının sa'yiyle [çalışmasıyla] geçinenleri istemiyoruz." sualine ne cevap veriyor? /On Altıncı Mektup /Dördüncü Nokta, Evhamlı birkaç sualin cevabıdır: Birincisi.

Sual: Said Nursi, ehl-i dünyanın: "Sana nasıl emniyet edeceğiz ki, sen dünyamıza karışmayacaksın? Seni serbest bıraksak belki dünyamıza karışırsın. Hem nasıl bileceğiz ki sen kurnazlık yapmıyorsun? Kendini târik-i dünya [dünyayı terk eden] gösterip, halkın malını zâhiren almaz, gizli alır bir kurnazlık olmadığını nasıl bileceğiz?" demelerine ne cevap veriyor? /On Altıncı Mektup /Dördüncü Nokta /İkinci vehimli sual.

Sual: Said Nursi, ehl-i dünyanın: "Sen bizi sever misin? Beğeniyor musun? Eğer seversen, neden bize küsüp karışmıyorsun? Eğer beğenmiyorsan bize muarızsın. Biz muarızlarımızı ezeriz." demelerine nasıl cevap veriyor? /On Altıncı Mektup /Dördüncü Nokta /Üçüncü vehimli sual.

Sual: Said Nursi, ehl-i dünyanın: "O kadar belâlar gördük ki, kimseye emniyetimiz kalmadı. Sana nasıl emin olabiliriz ki fırsat senin eline geçse, arzu ettiğin gibi karışmazsın?" demelerine ne cevap veriyor? /On Altıncı Mektup /Dördüncü Nokta /Dördüncü şüpheli sual.

Sual: Said Nursi, ehl-i dünyanın: "Bizim usul-ü medeniyetimizi, tarz-ı hayatımızı ve suret-i telebbüsümüzü [kılık - kıyafetimizi] niçin sen kendine tatbik etmiyorsun, demek bize muarızsın?" demelerine ne cevap veriyor? /On Altıncı Mektup /Beşinci Nokta /Beş Küçük Meseleye Dairdir: Birincisi.

 Sual: Said Nursi, ehl-i dünyanın: "Bize ahkâm-ı diniyeyi ve hakâik-i İslâmiyeyi talim edecek resmî bir dairemiz var. Sen ne salâhiyetle neşriyat-ı diniye yapıyorsun? Sen madem nefye mahkûmsun; bu işlere karışmaya hakkın yok." demelerine ne cevap veriyor? /On Altıncı Mektup /Beşinci Nokta /İkinci Mesele.

[Sual: Said Nursi; bazı dostlarının, ehl-i dünyaya hoş görünmek için kendisinden uzaklaşmalarına, belki tenkit etmelerine ne diyor?] /On Altıncı Mektup /Beşinci Nokta /Üçüncü Mesele

 

[Sual: Said Nursi, hodfüruş ve siyaset bataklığına düşmüş bazı insanların - guyâ onlar gibi dünya cereyanlarıyla alâkadar zannedip- kendisine tarafgirâne, rakîbâne bir nazarla bakmalarına ne diyor?] /On Altıncı Mektup/ Beşinci Nokta/ Dördüncü Mesele:

On Altıncı Mektup'un Zeyli

[Sual: "Said elli bin nefer kuvvetindedir; onun için serbest bırakmıyoruz." diyorlar, Said Nursî'nin buna cevabı nedir?] /On Altıncı Mektup/ On Altıncı Mektup'un Zeyli.

Sual: Said Nursi, kendisine nezaret eden bir kumandanın "Neden vesika için müracaat etmiyor, istida [dilekçe] vermiyor?" demesine ne cevap veriyor /On Altıncı Mektup/ On Altıncı Mektup'un Zeyli.

On Yedinci Mektup

Çocuk Taziyenamesi

 

[Sual: Hadd-i bülûğa ermeden çocukları vefat eden peder ve valideler nasıl teselli edilir ve onlara müjde nedir?] /On Yedinci Mektup, Çocuk Tâziyenâmesi .

On Sekizinci Mektup

 Üç Mesele-i mühimedir.

Sual: "Muhakkikîn-i evliyanın keşf ile hak gördüğü ve büyük mikyasta müşahede ettikleri hâdiseler, âlem-i şehâdette bazen hilâf-ı vâki ve bazen küçük bir mikyasta tezahür etmesinin sırrı" [nedir?] /On Sekizinci Mektup/ Birinci Mesele-i Mühimme.

Sual: Vahdetü'l-Vücud meselesi[nin mahiyeti nedir?] /On Sekizinci Mektup/ İkinci Mesele-i Mühimme.

Sual: Vahdetü'l-vücud meselesi, çoklar tarafından en yüksek makam telâkki ediliyor. Halbuki, velâyet-i kübrâda bulunan, başta Hulefâ-i Erbaa olmak üzere Sahabeler ve hem başta Hamse-i Âl-i Abâ olarak Eimme-i Ehl-i Beyt ve hem başta Eimme-i Erbaa olarak Müçtehidîn ve Tâbiînden, bu çeşit vahdetü'l-vücud meşrebi sarihan görülmemiş. Acaba onlardan sonra çıkanlar daha ileri mi gitmişler, daha mükemmel bir cadde-i kübrâ mı bulmuşlar? /On Sekizinci Mektup/ İkinci Mesele-i Mühimme.

Sual: Kâinattaki mütemadiyen şu hayret-engiz faaliyetin sırrı ve hikmeti nedir? Neden şu durmayanlar durmuyor, daima dönüp tazeleniyorlar? /On Sekizinci Mektup/ Üçüncü Mesele.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.

TAHRÎM,6

GÜNÜN HADİSİ

Her kim, inanarak ve karşılığını yalnız Allahtan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI