Cevaplar.Org 1xbet para cekmeimplant dis fiyatlari

MEKTUBAT ve Sualler-3

On Altıncı Mektup Beş Noktadır. Sual: Said Nursi’ye: "Niçin siyasetten çekildin, hiç yanaşmıyorsun?" /On Altıncı Mektup /Birinci Nokta.


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-10-22 05:35:14

On Altıncı Mektup

Beş Noktadır.

Sual: Said Nursi'ye: "Niçin siyasetten çekildin, hiç yanaşmıyorsun?" /On Altıncı Mektup /Birinci Nokta.

Sual: Yeni Said niçin bu kadar şiddetle siyasetten tecennüb ediyor [çekiniyor, uzak duruyor]? /On Altıncı Mektup /

Sual: "Şeyhler bazen işimize karışıyorlar. Sana da bazen şeyh derler." diyene Said Nursi ne cevap veriyor? /On Altıncı Mektup /İkinci Nokta /Eğer derseniz.

Sual: "Sana Said-i Kürdî derler. Belki sende unsuriyetperverlik fikri var, o işimize gelmiyor" diyenlere Said Nursi ne cevap veriyor? /On Altıncı Mektup /İkinci Nokta /Eğer derseniz.

Sual: [Said Nursî'nin, her musibete karşı sabırla sükûtunu garip bulan ve] "Sana gelen zahmetlere, sıkıntılara nasıl tahammül ediyorsun, halbuki eskiden çok hiddetli ve izzetli idin; ednâ bir tahkire tahammül edemezdin?" [diye sual eden dostlarına cevabı nedir?] /On Altıncı Mektup /Üçüncü Nokta.

Sual: Said Nursi, ehl-i dünyanın sorduğu "Neyle yaşıyorsun? Çalışmadan nasıl geçiniyorsun? Memleketimizde tembelce oturanları ve başkasının sa'yiyle [çalışmasıyla] geçinenleri istemiyoruz." sualine ne cevap veriyor? /On Altıncı Mektup /Dördüncü Nokta, Evhamlı birkaç sualin cevabıdır: Birincisi.

Sual: Said Nursi, ehl-i dünyanın: "Sana nasıl emniyet edeceğiz ki, sen dünyamıza karışmayacaksın? Seni serbest bıraksak belki dünyamıza karışırsın. Hem nasıl bileceğiz ki sen kurnazlık yapmıyorsun? Kendini târik-i dünya [dünyayı terk eden] gösterip, halkın malını zâhiren almaz, gizli alır bir kurnazlık olmadığını nasıl bileceğiz?" demelerine ne cevap veriyor? /On Altıncı Mektup /Dördüncü Nokta /İkinci vehimli sual.

Sual: Said Nursi, ehl-i dünyanın: "Sen bizi sever misin? Beğeniyor musun? Eğer seversen, neden bize küsüp karışmıyorsun? Eğer beğenmiyorsan bize muarızsın. Biz muarızlarımızı ezeriz." demelerine nasıl cevap veriyor? /On Altıncı Mektup /Dördüncü Nokta /Üçüncü vehimli sual.

Sual: Said Nursi, ehl-i dünyanın: "O kadar belâlar gördük ki, kimseye emniyetimiz kalmadı. Sana nasıl emin olabiliriz ki fırsat senin eline geçse, arzu ettiğin gibi karışmazsın?" demelerine ne cevap veriyor? /On Altıncı Mektup /Dördüncü Nokta /Dördüncü şüpheli sual.

Sual: Said Nursi, ehl-i dünyanın: "Bizim usul-ü medeniyetimizi, tarz-ı hayatımızı ve suret-i telebbüsümüzü [kılık - kıyafetimizi] niçin sen kendine tatbik etmiyorsun, demek bize muarızsın?" demelerine ne cevap veriyor? /On Altıncı Mektup /Beşinci Nokta /Beş Küçük Meseleye Dairdir: Birincisi.

 Sual: Said Nursi, ehl-i dünyanın: "Bize ahkâm-ı diniyeyi ve hakâik-i İslâmiyeyi talim edecek resmî bir dairemiz var. Sen ne salâhiyetle neşriyat-ı diniye yapıyorsun? Sen madem nefye mahkûmsun; bu işlere karışmaya hakkın yok." demelerine ne cevap veriyor? /On Altıncı Mektup /Beşinci Nokta /İkinci Mesele.

[Sual: Said Nursi; bazı dostlarının, ehl-i dünyaya hoş görünmek için kendisinden uzaklaşmalarına, belki tenkit etmelerine ne diyor?] /On Altıncı Mektup /Beşinci Nokta /Üçüncü Mesele

 

[Sual: Said Nursi, hodfüruş ve siyaset bataklığına düşmüş bazı insanların - guyâ onlar gibi dünya cereyanlarıyla alâkadar zannedip- kendisine tarafgirâne, rakîbâne bir nazarla bakmalarına ne diyor?] /On Altıncı Mektup/ Beşinci Nokta/ Dördüncü Mesele:

On Altıncı Mektup'un Zeyli

[Sual: "Said elli bin nefer kuvvetindedir; onun için serbest bırakmıyoruz." diyorlar, Said Nursî'nin buna cevabı nedir?] /On Altıncı Mektup/ On Altıncı Mektup'un Zeyli.

Sual: Said Nursi, kendisine nezaret eden bir kumandanın "Neden vesika için müracaat etmiyor, istida [dilekçe] vermiyor?" demesine ne cevap veriyor /On Altıncı Mektup/ On Altıncı Mektup'un Zeyli.

On Yedinci Mektup

Çocuk Taziyenamesi

 

[Sual: Hadd-i bülûğa ermeden çocukları vefat eden peder ve valideler nasıl teselli edilir ve onlara müjde nedir?] /On Yedinci Mektup, Çocuk Tâziyenâmesi .

On Sekizinci Mektup

 Üç Mesele-i mühimedir.

Sual: "Muhakkikîn-i evliyanın keşf ile hak gördüğü ve büyük mikyasta müşahede ettikleri hâdiseler, âlem-i şehâdette bazen hilâf-ı vâki ve bazen küçük bir mikyasta tezahür etmesinin sırrı" [nedir?] /On Sekizinci Mektup/ Birinci Mesele-i Mühimme.

Sual: Vahdetü'l-Vücud meselesi[nin mahiyeti nedir?] /On Sekizinci Mektup/ İkinci Mesele-i Mühimme.

Sual: Vahdetü'l-vücud meselesi, çoklar tarafından en yüksek makam telâkki ediliyor. Halbuki, velâyet-i kübrâda bulunan, başta Hulefâ-i Erbaa olmak üzere Sahabeler ve hem başta Hamse-i Âl-i Abâ olarak Eimme-i Ehl-i Beyt ve hem başta Eimme-i Erbaa olarak Müçtehidîn ve Tâbiînden, bu çeşit vahdetü'l-vücud meşrebi sarihan görülmemiş. Acaba onlardan sonra çıkanlar daha ileri mi gitmişler, daha mükemmel bir cadde-i kübrâ mı bulmuşlar? /On Sekizinci Mektup/ İkinci Mesele-i Mühimme.

Sual: Kâinattaki mütemadiyen şu hayret-engiz faaliyetin sırrı ve hikmeti nedir? Neden şu durmayanlar durmuyor, daima dönüp tazeleniyorlar? /On Sekizinci Mektup/ Üçüncü Mesele.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Said Nursi, Risâle-i Nurlara tam serbestiyet verilmemesinin sebep ve hikmeti için ne diyor?

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-4

[Sual: Said Nursi, neden: “Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Said Nursî, neden ve kimler için: “Risale-i Nur yalvarmaz, onlar yalvarmalı.”, diyor?]

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Çocukların Risale-i Nur'dan ders almaları ve yazmaları, onların bu zamanda bu ciddî ça

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

EMİRDAĞ LAHİKASI-Sualler-1

Sual: Said Nursî, hakkında evham edenlere ne diyor? / Emirdağ Lâhikası, Emirdağındaki Kardeş

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-7

[Sual: “Risale-i Nur bir daire değil, mütedâhil daireler gibi tabakatı var.” bu tabakaları

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-6

[Sual: “Âlem-i İslâm'ın, bu asrın en büyük hasâreti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umum

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-5

[Sual: Ehl-i dalâlet, ekser halkı neyle avlıyor, Risale-i Nur şakirtleri bu mânevî hastalığa

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-4

Sual: Neden, ‘hakaik-i îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda: en birinci maksad olmak ve sâir şe

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-3

[Sual: Risalet-in-Nur; hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

KASTAMONU LAHİKASI-Sualler-2

[Sual: Tahribat-ı mâneviye karşısında gittikçe Risale-i Nur'un mu'cizâne mukavemeti ve satvet

Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.

Ankebut:45

GÜNÜN HADİSİ

Allahu Teala, kulunu helal (kazanç) talebinde yorgun görmeyi sever.

250 Hadis, s.197

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI