Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-58

*Ashab’tan bazılarının şöyle dediğini; “Allah’ın bize en büyük lutfu sayılabilecek nimeti, Kur’an’ı hep birden indirmemesidir. Çünkü biz hepimiz müşrik idik. Eğer ilahi hükümlerin hepsi birden bize teklif edilseydi, pek ağır gelirdi. Bu yüzden Müslümanlığı kabul etmemeye bütün yanaşmazdık. Fakat Hz. Peygamber önce yalnız şehadet kelimesine davet ederek, onu kabul edip imanın zevkini tattığımız zaman, yavaş yavaş gelen Kur’an ayetleriyle, emredilen hükümleri Allah’ın lütuf ve yardımıyla birer birer kabul etmek bize pek kolay geldi. Böylece Müslümanlığa tamamen bağlanabildik.”


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-09-22 08:45:07

*Ashab'tan bazılarının şöyle dediğini; "Allah'ın bize en büyük lutfu sayılabilecek nimeti, Kur'an'ı hep birden indirmemesidir. Çünkü biz hepimiz müşrik idik. Eğer ilahi hükümlerin hepsi birden bize teklif edilseydi, pek ağır gelirdi. Bu yüzden Müslümanlığı kabul etmemeye bütün yanaşmazdık. Fakat Hz. Peygamber önce yalnız şehadet kelimesine davet ederek, onu kabul edip imanın zevkini tattığımız zaman, yavaş yavaş gelen Kur'an ayetleriyle, emredilen hükümleri Allah'ın lütuf ve yardımıyla birer birer kabul etmek bize pek kolay geldi. Böylece Müslümanlığa tamamen bağlanabildik."

*Abdullah bin Mesud'un(r.a) künyesinin Abdurrahman olduğunu.

*Bir şairin dört halifenin en mümeyyiz vasıflarını bir mısrada şöyle birleştirdiğini;

"Be sıdk Ebubekir ve adl-i Ömer

Be âzerm-i Osman ve ilm-i Ali"

"Ebubekir'in sadakati, Ömer'in adaleti, Osman'ın hayâsı ve Ali'nin ilmi"

*Hz. Ebubekir'e(r.a) "sen hiç cahiliye devrinde içki içtin mi" diye sorduklarında onun şöyle cevap verdiğini; "Hâşâ. Ben namusunu korumasını bilen, insanlığın şerefini tanıyan bir adamım. İçki içen bunları zâyi eder."

*Tarihçilerimizin, İslam tarihinde iki şahsın ezici ve nazik durumlarda kaldıklarını fakat Allah'ın inayetiyle bu çetin imtihanları aştıklarını kaydettiklerini; İrtidat(dinden dönme) hadiseleri karşısında Hz. Ebubekir ve Halk-ı Kur'an meselesinde İmam Ahmed bin Hanbel.

*Hz. Ömer(r.a)'in hilafeti devrinde bir yere bir vali gönderirken o zattan maş beyannamesini istediğini, vazifeden ayrılırken mal varlığında artışta bulunanlara; "sizi ticaret yapmaya değil millete hizmete gönderdik" diyerek, fazla malların müsadere ettiğini.

*İbn-i Sad'ın rivayetine göre Hz. Ali(r.a)'nin şöyle dediğini; "bir ayetin nerede, ne hakkında ve ne zaman indiğini bilirim. Rabbim bana belleyen bir kalb ve söyleyen bir lisan nasip etti."

*Tabiinden Atâ hazretlerine "Ashab arasında Ali'den daha bilgili bir kimse var mıydı" diye sorduklarında, müşarunileyhin; "Hayır öyle birini bilmiyorum" cevabı verdiğini. Hz. Aişe'nin(r.a) de Hz. Ali'nin(r.a) "sünneti en iyi bilen" olduğunu söylediğini..

Kaynaklar

1-Hüseyin Cisri, Risale-i Hamîdiyye, terc. Manastırlı İsmail Hakkı, sad. Ahmet Gül, Bahar Neşriyat, İst. 1973

2-Hilmizade İbrahim Rıfat, Meşhur Ashab Ve Fukaha, haz: Ramazan Yıldız, Beyhan Yayınları, İst. 1968

3-Osman Keskioğlu, Hulefâ-i Raşidin, Kılıç Kitabevi, Ankara, 1976

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-89

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-89

*Ebu Rafii(r.a)’nin isminin Eslem olduğunu, kendisinin Mısırlı olup, Peygamberimizin amcası H

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-88

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-88

*İmam Zehebi’nin Tezkiretü’l Huffaz adl eserinde Hz. Ali(r.a)’nin Hz. Fatıma(r.a) ile evlen

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-87

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-87

İbn-i İshak’ın rivayetine göre Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) Hz. Hamza ile Zeyd bin

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-86

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-86

Fadl bin Abbas(r.a)’ın Hz. Abbas bin Abdulmuttalib’in en büyük oğlu olup, Hz. Ömer’in hal

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-85

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-85

*Enes bin Malik’in (r.a); “Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Bi’r-i Maûne’de yetmiş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-84

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-84

Abdurrahman bin Afv hazretlerinin oğlu Ebu Seleme Abdullah bin Abdurrahman’ın Medine’nin en na

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-83

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-83

Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Selman-ı Farisi(r.a) hakkında; “Selman’a doyası

Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam! demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın

Münafikün, 10

GÜNÜN HADİSİ

Hayâ îmândandır.

Abdullâh b. Ömer (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Misâk-ı Milli'nin Kabûlü(28 Ocak) *İlk Türkçe Ezan Okutturuldu(29 Ocak) *Yavuz Selim'in Kahire'yi Fethi(30 Ocak) *İbrahim Müteferrika Osmanlı'da İlk Matbaayı Kurdu(31 Ocak) *482 Senedir Camii Olan AYASOFYA Müzeye Çevrildi(1 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI