Cevaplar.Org casino maxi

L HARFİ

Lâ ilâhe illâllah: 1. (Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm)ın bütün (...) davalarının esası olan Lâ ilâhe illâllah kelime-i kudsiyesi (NİK:127); 2. Kelime-i tevhid olan “Lâ ilâhe illâllah” (Ş:9).


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-08-31 03:38:14

Lâ ilâhe illâllah: 1. (Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm)ın bütün (...) davalarının esası olan Lâ ilâhe illâllah kelime-i kudsiyesi (NİK:127); 2. Kelime-i tevhid olan "Lâ ilâhe illâllah" (Ş:9).

Lâ ilâhe illâ Hu: Kelime-i tevhid olan "Lâ ilahe illâ Hu" (L:308).

Lafzullah: Zât-ı akdes'in alem-i zâtisi ve en âzami ismi olan lafzullah (M:383).

Lamba: Güneş olan lamba (M:213).

Lâsiyyemalar: 1. İman-ı haşre dair olan bu risale (Lâsiyyemalar) Risâle-i Nur'daki Onuncu Söz'ün esası (MN:238); 2. Risâle-i Nur'un Yirmi Sekizinci Söz'ünün İkinci Makamı olan bu risale (Lâsiyyemalar) (MN:238).

Latîfe-i Rabbâniye: 1. Kalb denilen, avâlim-i gayba karşı olan penceresinde kurulmuş olan latîfe-i Rabbaniye (Muh.: 116); 2. Avâlim-i gaybiyenin enmuzeci olan latîfe-i Rabbaniye (MN: 225, Muh.: 118); 3. Vicdanın anâsır-ı erbaası ve ruhun dört havassı olan irâde, zihin, his, latîfe-i Rabbaniye (HŞ: 108); 4.Fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için halkolunan ve ezeli ve ebedi bir Zâtın âyinesi olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letâfetli bulunan zişuur bir sırr-ı insani, zinur bir latîfe-i Rabbâniye (S: 280).

Lenin: (Komünist komitesinin) terbiyegerdeleri olan meşhur Lenin (Ş:463).

Letâif-i beşer: Nihayetsiz semerat-ı rahmete aç olan ruh ve letâif-i beşer (NİK: 145).

 Letâif-i mâneviye: 1.Gayet geniş ve yüksek olan ruh, kalb, akıl gibi letâif-i mâneviye (S:631); 2.Kemâlâta meftun ve güzelliklere mübtela ve kıymetdar şeylere âşık olan bütün latîfeler(im) ve duygular(ım) (Ş:13).

Levh-i mahfuz: 1. İmam-ı mübin, denilen ilm-i İlâhinin bir divanı olan levh-i mahfuz (S: 496); 2. Kader kaleminin sahifesi olan levh-i mahfuz (S: 171); 3. Sâbit ve dâim olan levh-i mahfuz-u Âzam (S: 581).

Levh-i mahv, ispat: 1. Levh-i ezelinin bir nevi defteri hükmünde olan levh-i mahv, isbat (L: 95); 2. Seyyal zamanın hakikatı ve sahife-i misâliyyesi olan levh-i mahv, isbat (S: 582).

Leyâli-i aşr (on geceler): Kur'ân'ın medh ü senasına mazhar olan bu leyâli-i aşr olan on geceler (KL: 120).

Leyl (sahâif-i leyl): Kalem-i kudretin birer menşûru olan sahâif-i leyl ve nehar (S: 306).

Leyle-i Regaib ve Leyle-i Mirac: İbtida ve intiha-i terakkiyât-ı hayat-ı Ahmediye'nin ünvanları olan Leyle-i Regaib ve Leyle-i Mirac (STG: 198).

Likâ: Bütün hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin, maslahatların membaı ve gayesi olan beka ve likâ ve saadet-i ebediye (S: 88).

Lisan: 1. İmanın mübelliğ-i beliği olan lisan (Muh.: 116); 2. İmanın tercümânı olan lisan (L: 7); 3. Zikir ve mârifet-i İlâhiyenin mahalleri olan kalb ve lisan (L:6). Kitap lisanı: Sabit ve bir derece dâim olan kitap lisanı (L: 119).

Lisan-ı Arabi: Lisan-ı nahvi olan lisan-ı Arabi (Ş:248).

Lümme-i şeytani: Kalbe yakın olan lümme-i şeytani (MN:87, NİK: 154).

Lütuf: 1. İlmin şanında olan teşvik ve irşad ve nasihat ve lütuf (Muh.: 53). 2. Hidâyet-i Kur'ân'ın bir nuru olan lütf u irşad (S: 257).

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Ey inananlar! Rabbinizden korkun.Çünkü kıyametin saatinin depremi cidden korkunç bir şeydir.”

Hac:1

GÜNÜN HADİSİ

Allah ister ki,biriniz bir iş yaptığı zaman onu en güzel ve en sağlam bir şekilde yapsın.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Süleyman Hilmi Tunahan Hz.lerinin Vefatı(16 Eylül 1959) *Adnan Menderes'in İdamı(17 Eylül 1961) *Ertuğrul Fırkateyni Japon Sularında Battı(18 Eylül 1890) *Efendimiz (s.a.v.) Hicret Ederken KUBA'yı Teşrif Ettiler(20 Eylül 622) *Yavuz Sultan Selim Han

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI