Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-79

Ders: 13. Şua(s: 344) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Evet, gerçi inkisar-ı hayal, ehl-i dünyada kuvve-i maneviyelerini ve şevklerini kırar; fakat meşakkat ve mücahede ve sıkıntıların altında


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-08-08 15:52:47

Ders: 13. Şua(s: 344)

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

*Evet, gerçi inkisar-ı hayal, ehl-i dünyada kuvve-i maneviyelerini ve şevklerini kırar; fakat meşakkat ve mücahede ve sıkıntıların altında inayet ve rahmetin iltifatlarını gören Risale-i Nur şakirtlerine inkisar-ı hayal, gayretlerini ve ileri atılmasını ve ciddiyetlerini takviye etmek lâzım geliyor." Şualar (s: 344 - 345) Bu ölçü çok önemli. Tarih boyunca İslamiyetin tebliğ ve temsilinde en dehşetli meşakkatler, sıkıntı ve sancıları Peygamberler yaşamış.

*Meşakkatler mümini pişirir, tekmil eder. Rusuhiyete vesile olur. İslamiyet'te bir Müslüman meşakkat ateşinde pişmemiş ise, onun sebatında, onun sadakatinde kırılma olabilir, çökme olabilir, yıkılma olabilir.

Balçıktan yapılma kap ateşte pişmezse ufak bir darbede kırılır mı? Kırılır. İşte bu bir sünnetullah kanunudur. Dava adamının dünyasında alaküllihal meşakkat olacak. Meşakkatsiz hayat, fırına girmeyen çömlek gibidir. Kırılır, dökülür, elde kalır.

Not: Bu konuda Şener beyin 1980'lerde tuttuğu özel notlarında şu ifadelerine rastlıyoruz:

"İnsanın kemalatı meşakkat iledir. Çilesi olmayanın davası da olmaz. Dava adamı niteliğini taşıyan insanlara dikkat ettiğimizde, gırtlağına kadar refaha gömülmüş toplumlarda dava adamı yetişmediğini görüyoruz. "Bir musibet bana isabet ettiği zaman ferahlanıyorum. Ve diyorum ya Rabbi bunun daha ilerisi yok mu?" (İmam-ı Rabbani). Demek ruh meşakkatle teneffüs ediyor. Eskiden musibet dalaletten geliyordu, şimdi tehacüm sefahatten geliyor."

"Bir hamur ne kadar yumruk yerse o kadar kıvam tutar. Çile olmadan, meşakkat olmadan dava olmaz."

"Çile çıra gibidir. Çile, ızdırap ve meşakkat bir alamet-i makbuliyettir. Çile iklimine giren bir insanın toleransı artar. Eskiden çile afakî idi. Şimdi kardeşinin nazını çekeceksin. Bıktık nazdan da tahakkümden de..

Not: 2: Merhum İsmail Hakkı Bursevi bir şiirinde der ki;

"Allah dostunun başından bela eksik olmaz,

 Uzaktır uzak Hak aşığına kedersizlik,

 Adn cenneti meşakkatli ve hoşa gitmeyen şeylerle çevrilmiştir."

Hz. Mevlana ise şöyle buyuruyor;

"Porsuk denen hayvan dövülünce semirir. Müminin canı da porsuk gibidir. Hastalık ve musibetlerle can bulur."

"Gam ve keder bir hazinedir. Senin hastalık ve meşakkatin de bir hazinedir. Lakin bu fikir çocuklara nasıl tesir eder, bunun böyle olduğunu nasıl anlarlar?"(Salih Okur)

*Düşmanın kurşunu bir Müslümanı vursa, onu şehadet mertebesine ulaştırır. Ama nefsin kurşunu bizi vursa, bizi Cehenneme götürüyor.

Not: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi, bu konuyu şöyle açıklıyor; "İnsanın kendi nefsiyle mücadelesine büyük cihad (cihad-ı ekber), düş­manla çarpışmasına ise küçük cihad (cihad-ı asgar) deniliyor. Bunun bir sebepi şudur: İnsan haricî düşmanla çarpışırken ölürse, şehit olup, Cennete gidiyor. Nefsiyle çarpışırken mağlûp olduğunda ise, ebedî hayatını kaybedi­yor. İnsanın bu ikinci cihadı mutlaka kazanması lâzım geliyor.

Diğer taraftan, haricî düşmanla yapılacak cihadda muzaffer olmak için de, önce dâhildeki harbi kazanmak icab ediyor. Yani, ancak nefsiyle yap­tıkları cihaddan muzaffer çıkan kimseler, düşman karşısında arslanlar gibi çarpışmaya muvaffak oluyorlar.(M. Kırkıncı, Nükteler, s: 33-Cihan Yayınları, İst. 1987)

*Üstad; "Risale-i Nur şakirdlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir.(Kastamonu Lahikası (s: 148)

* Aslında sıkıntılar, meşakkatler, hastalıklar, ortaya çıkan problemler hakikat noktasında ve bir de kader canibinden bakınca, insanı helak etmek için gelmez, arındırmak için gönderilir. O meşakkatler, insanı safileştirir. Allah'a yaklaştırır. İnsana aczini anlatır. Nakısa ve noksanlarını gösterir. Enaniyet kırılır, varlık dağı erir. İnsan bu vesileyle meziyet ve kemalatı nefsine ve zatına nispet etmez. "benim ilmim, benim maharetim, benim kabiliyetim, benim hizmetim" gibi bütün "benimler" erir. Ene gider, "eneyi yırt, hüveyi göster" manası zahir olur.

Not: Bu manayı Hz. Mevlana ne güzel özetlemiş; "İlahi takdir icabı olarak sana belalar gelince, eseflenme. Bu kahırlar yüzünden, elindeki sermayeyi sevgiliye bağışlarsın."(Salih Okur)

*Bıçak paslanınca bileyciye götürülür. Bıçak, çarkta bileylenirken meşakkat çeker, başında kıvılcımlar çıkar. Ama bu zahmetlerin neticesinde bıçak keskinleşir. İşte o bıçak Müslüman'a misal. Bazen rehavet, bazen tembellik, bazen gabavet, bazen ülfet, bazen enaniyet, bazen varlık dağı, bazen hizmeti kendine nispet etmek, 'bu iş bizim işimiz, biz varsak bu iş olur, biz yoksak olmaz' manasındaki izafetler, nispetler, rehavetler, gabavetler, enaniyetlikler, ekâbirlikler senin dünyana girince, kader-i ilahi seni neye tutuyor, çarka tutuyor. 

Not: Söz sultanı Hz. Mevlana ne müthiş bir ölçü veriyor; "Uğradığın bir bela, nükteleri ve işaretleri ahmaklığından anlamadığın içindir." (Salih Okur)

*Hakikat noktasında, bizi Allah'a yaklaştıran her musibet güzeldir. Bizim kurbiyetimize kuvvet veren her sıkıntı rahmettir. Bizim vechimizi Allah'a çeviren, hayat-ı bakiyeye yönlendiren saikler, sıkıntılı, sancılı, meşakkatli olsa bile, hayat-ı bakiye noktasında Allah'ın bize hususi bir ikramı, hususi bir iltifatı ve has bir inayeti olarak düşünüp, hamden lillah diye hizmete daha ziyade çalışmak gerektir.

Burada nefis geri adım atabilir "Yahu bu musibetler, bu belalar hep beni mi bulacak, bana mı isabet edecek?" tarzında, nefis zahiren kendisini müdafaa içerisinde geri durabilir. Burada nefis ve şeytanın da böyle bir desisesi olabilir. Ama ölçü nedir; "olur ki siz bir şey'i hoşlanmazsınız hâlbuki hakkınızda o bir hayırdır ve olur ki bir şey'i severseniz, hâlbuki hakkınızda o bir şerdir siz bilmezken Allah bilir"(Bakara: 2: 216) ayetinin hakikatına teslim olmak lazım ve elzemdir.

Not: Hz. Mevlana'nın şu inci sözünü de hatırda tutmak gerekir diye düşünüyorum; "Öbür cihanın yani ahiretin azabındaki şiddet tarif ve tavsif edilemez. Ona karşı dünya zahmet ve meşakkatleri hafif kalır."(Salih Okur)

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

Ders: 3. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah ya..Allah’tan gelen şey nasıl olur,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre’nin Hatimesi İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Üstad, İslam âl

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

Ders: Asa-yı Musa(s. 106) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah Edilen Kısım: Sonra o mütefekkir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre risalesi, s. 69 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım:

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

Ders: 11. Söz İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Sanattaki letafeti, ilimdeki derinliği, tezyinattak

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

Ders: Hutbe-i Şamiye(s. 19) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “İstikbal yaln

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

Ders: 33. Söz, 23. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Bu ders, İstanbul Yüzevler’de,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

Ders: 14. Lem’a, İkinci Makam İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Kâinat sîmasında, arz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, bü

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

Ders: 14. Lem'anın İkinci Makamı İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *“Besmelenin rahmet noktas

Ey Rabbim! Beni yalnız bırakma! Sen Vârislerin en hayırlısısın.

Enbiya,89

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

*Yavuz Sultan Selim'in Ridaniyye Zaferi(22 Ocak) *Hz.Ali (r.a.) Efendimiz'in Şehit Edilmesi(24 Ocak) *I.Murad Hân'ın Haçlı Ordusuna Karşı Sırpsındığı Zaferi(25 Ocak) *Büyük Muhaddis ve Tarihçi İbn-ü Asâkir'in Vefâtı(26 Ocak) *OSMANLI DEVLETİ'NİN KURU

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI