Cevaplar.Org

Ç HARFİ

Çakıl taşları: Sebeb-i adâvet olan şeyler, çakıl taşları gibidir (HŞ:144). Çam ağacı: Kudret eseri olan mücessem çam ağacı (L:173). Çamlıca: Mevkice İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca (L:225). Çamular: Âzam-ı cibâl-i dünya olan Çamular


İsmail Aksaraylı

i.aksarayli@mynet.com

2015-07-01 10:14:15

Çakıl taşları: Sebeb-i adâvet olan şeyler, çakıl taşları gibidir (HŞ:144).

Çam ağacı: Kudret eseri olan mücessem çam ağacı (L:173).

Çamlıca: Mevkice İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca (L:225).

Çamular: Âzam-ı cibâl-i dünya olan Çamular

Çekirdek: 1. Hayat-ı nebatın en birinci derecesi olan çekirdekteki ukde-i hayatiye (S:536); 2. Ağacın menşei olan bir çekirdek (Ş:212); 3.Ağacın bir enmuzeci ve fihristesi olan bir tek çekirdek (L:181); 4. Bir harf hükmünde olan bir meyvede bulunan bir çekirdek noktası (L:293); 5.Bütün ağacın mukadderat-ı hayatı onun kalbi hükmünde olan çekirdeğinde yazılıyor (S:495); 6.Her meyvenin kalbi hükmünde olan her bir çekirdek (S:651); 7.Her bir meyvedar ağacın menşe-i aslisi olan çekirdek (Ş:33); 8.Kuvve-i hâfıza hükmünde olan bir çekirdek (Ş:540); 9.Mebde-i evvel olan çekirdek (S:608); 10.Bir şecere-i bâkiyenin cihazatını câmi olan mucize-i kudret bir çekirdek (NİK:57); 11.Mucize-i Kudret olan her bir çekirdek (S:90); 12.Baharın mebdeleri olan hadsiz tohumcuklar(...), çekirdekler(...), kökler(...) (Ş:36); 13.Birer mucize-i kudret olan tohumlar ve çekirdekler (S:711); 14.Bütün zihayatın mukadderat ve programlarının kutucukları olan tohum ve çekirdekler (Ş:518); 15. Meyvelerin kalbleri olan çekirdekleri (Ş:20); 16.Nazari kaderin reşhaları, katreleri, senedleri, cüzdanları hükmünde olan meyveler, nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller (S:496); 17.Yeryüzündeki ağaç ve nebâtat cihazatının sandukçaları ve programları ve tarihçe-i hayatlarının kutucukları hükmünde olan (...) tohumlar (...) çekirdekler (S:708).

Çiçek: 1.Kelime-i Hikmet olan her bir çiçek (S: 90); 2.Kudret kelimelerinden olan şu çiçek (S: 78); 3.Birer kelime olan çiçekler (...) ve meyveler (S:710); 4.Nazik ve nazenin ve zihayat olan eşcar ve nebatat envâları ve çiçekler (M: 303).

Çocuklar: Sünnet-i seniyyenin [izdivaç sünnetinin] meyvesi olan çocuklar (HR:27).

Çocuklara şefkat: Gayet zevkli olan çocuklara şefkat meziyeti (EL:560).

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Ey İman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sizlere de farz kılındı. Ta ki, korunasınız"

Bakara, 183

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ı cebren (açıktan) okuyan, sadakayı açıktan veren gibidir. Kur'an'ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir."

Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 20, 2920; Ebu Davud, Salat 315, 1333; Nesai, Zekat 68

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI