Cevaplar.Org

BEDİÜZZAMAN’IN ŞAM HUTBESİ VE MUHADDİS ŞEYH BEDREDDİN EL HASENİ

Merhum Ali Uçar Bey bir sohbetinde anlatıyor; “Ali Sert Hocamdan dinlediğim şu hatırayı, Konya’da Molla Fahreddin Hoca’ya sordum. Baktım o da aynı istikamette beyanda bulundular.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-06-14 02:49:08

Merhum Ali Uçar Bey bir sohbetinde anlatıyor; "Ali Sert Hocamdan dinlediğim şu hatırayı, Konya'da Molla Fahreddin Hoca'ya sordum. Baktım o da aynı istikamette beyanda bulundular.

Not: Ali Sert Hocamız Hatay- Kırıkhanlı olup halen hayattadır. Halep ve Şam'da medrese öğrenimi görmüş olan Hocaefendi, Bediüzzaman hazretlerini de ziyaret etmiş bir âlim-i mümtazdır.

Molla Fahreddin Efendi sanırım halen hayatta. Konyalı olup halen bu ilimizde ikamet eden Hocaefendi, Merhum Hacı Veyiszade Mustafa Kurucu Efendi'nin talebelerindendir. Aynı zamanda 6o'lı yıllarda Suriye'de okumuştur. Fakir de kendisiyle görüşmüş ve bazı hatıralarını dinlemiştim. (Salih Okur)

İki hocamızın anlattıklarının özeti şöyle; Üstad Bediüzzaman 1911'de Şam Emeviyye Camiinde meşhur hutbesini verdiğinde 10 bin kişilik dinleyici topluluğu arasında bulunanlardan birisi de Suriye'nin meşhur muhaddisi Şeyh Bedreddin Efendi'dir.

Aslında hem Ali Sert Hocanın hem de Fahreddin Hocanın verdiği malumata göre, Şeyh Bedreddin Efendi münzevi bir insandır. O sadece kendi hücresinde ikamet ediyor, misafir de kabul etmiyor. Sadece hizmetinde olanların muavenetiyle inzivagahına en yakın olan camiye Cuma namazlarını ifa edebilmek düşüncesiyle gidiyor ve geliyor. Bunun haricinde dışarı çıkmadığı gibi insanları da kabul etmiyor.

O tarihlerde-ismini hatırlamaya çalıştığım ama hatırıma gelmeyen- bir zat var. O, ravileriyle beraber 30 bin hadis-i şerifi ezbere biliyordu. Hâlbuki bu rakam Şeyh Bedreddin'in hafızasına nispet edildiğinde daha az bir rakam diyorlardı.

Şeyh Bedreddin Efendi, Üstad Bediüzzaman hazretlerinin Şam-ı Şerife geleceğini, böyle bir hadis-i şerif irad edeceğini duyunca, öteden beri devam ede gelen âdetini değiştirecektir. Hizmetinde bulananlara "beni de bu Cuma günü Cami-i Emeviye'ye götürünüz. Ben de bu genç hocayı dinlemek istiyorum" diyecektir. Ve dinleyecektir.

Daha sonra inzivagahına döndüğü zaman, Şeyh Bedreddin Efendi'ye soracaklar, o ise kanaatini şöyle özetleyecektir; "Ben bu genç hocayı dinledim. Artık bu bütün İslami ilimlerde bir sondur. Daha kimse bunu geçemez."

Not: Bedreddin el Haseni(1850-1935) tarihlerinde yaşamış meşhur bir âlim idi. Medrese öğrenimi sırasında Kur'ân-ı Kerîm'i ve Sahih-i Buhârî ile Sahîh-i Müslim'i ezberleyen bu zat ayrıca akaid, usûl-i hadîs, usûl-i fıkıh, sarf, nahiv, edebiyat ve mantık gibi ilimlerin ana metinlerini özetleyen 20.000 beyit hıfzetmiştir. 

Cuma günleri Emeviyye Camii'nde ver­diği dersler, eski devirlerdeki meşhur âlimlerin ders halkalarını andıracak şe­kilde kalabalık olurdu. Kesintisiz üç saat süren bu derslerde yeni meselelere çö­zümler getirmeye çalışırdı. Onun bu ders­leri eş-Şark adlı gazetede yazı işleri mü­dürü olan talebesi Abdülkâdir el-Mağ­ribî tarafından özetlenerek neşredilirdi.

Rivayete göre yedi veya 17 sene süren bir inziva hayatını ihtiyar etmiştir. Rahmetullahi aleyh. Daha geniş bilgi için Diyanet İslam Ansiklopedisinin Bedreddin el Haseni maddesine bakabilirsiniz. (Salih Okur)

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BEDİÜZZAMAN’IN AİLE ŞECERESİ

BEDİÜZZAMAN’IN AİLE ŞECERESİ

Merhum Şeyh Fethullah Verkanisi’nin torunlarından değerli âlim merhum Gıyaseddin Emre Bey, Ü

VANLI ZEYNELABİDİN EFENDİ’NİN ANLATTIKLARI

VANLI ZEYNELABİDİN EFENDİ’NİN ANLATTIKLARI

Değerli hocam Seyda Molla Şefik İdikurt Efendi bir ders esnasında şu hatırayı anlattılar;

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN MUŞ’UN NOK KÖYÜNDE BİR GECE MİSAFİRLİĞİ

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN MUŞ’UN NOK KÖYÜNDE BİR GECE MİSAFİRLİĞİ

Emekli müftülerimizden Seyda Fehmi Türkmen Hocaefendi, 21.04. 2019 Pazar günü kendilerini evind

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-2

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-2

Sonra tekrar Van’dan Bitlis’e geldi. Onun hayatının geniş şekli yazılıdır.(bkz. Tarihçe-

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-1

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-1

Değerli ziyaretçilerimiz! Yeni bir hizmetimizi sizlere arz etmekle mesruruz. Geçen günlerde değ

BEDİÜZZAMAN’IN ŞAM HUTBESİ VE MUHADDİS ŞEYH BEDREDDİN EL HASENİ

BEDİÜZZAMAN’IN ŞAM HUTBESİ VE MUHADDİS ŞEYH BEDREDDİN EL HASENİ

Merhum Ali Uçar Bey bir sohbetinde anlatıyor; “Ali Sert Hocamdan dinlediğim şu hatırayı, Kon

CAFER ÇİM AĞABEY’İN HATIRALARI

CAFER ÇİM AĞABEY’İN HATIRALARI

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, edep, nezaket, tevazu timsali çok kıymetli bir insan-ı kâmi

BİR AVUKATIN HATIRALARI

BİR AVUKATIN HATIRALARI

Kıymetli ziyaretçilerimiz, aşağıda nakledeceğimiz hatıralar, Mutlakıyet, Meşrutiyet, Cumhu

SAİD HALİM PAŞA VE BEDİÜZZAMAN'LA İLGİLİ BİR HATIRA

SAİD HALİM PAŞA VE BEDİÜZZAMAN'LA İLGİLİ BİR HATIRA

Güngörmüş, gün geçirmiş zatların yanında insanın ya bir not defteri olmalı veya bir kayı

SUNGUR AĞABEY’DEN AHMED FEYZİ KUL AĞABEY İLE ALAKALI ANILAR

SUNGUR AĞABEY’DEN AHMED FEYZİ KUL AĞABEY İLE ALAKALI ANILAR

Sungur Ağabey anlatıyor: ‘Ahmet Feyzi Ağabey hapiste iyice hırslanmış, Temyiz’e layiha ya

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’I AĞLATAN RÜYA

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’I AĞLATAN RÜYA

Hafız Rıza Çöllüoğlu, değerli bir büyüğümüz. Muradiye Vakfının kurucularından olan Ho

"Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ahkaf,13

GÜNÜN HADİSİ

İki ni'met (iki güzel hal) vardır ki, insanlardan çoğu bu ni'metleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat, boş vakit.

Abdullâh b. Abbâs (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI