Cevaplar.Org 1xbet para cekmeimplant dis fiyatlari

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-62

Ders: 23. Mektup İzah: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz *1995’te yapılan bu derste bir dinleyici Akgündüz Hocaya; “Peygamberlerden başkasına “aleyhisselam” denilir mi diye soruyor. Akgündüz Hoca da cevaben diyor ki; “Hayır denilmez, ama Şiiler Hz. Ali’ye diyorlar. Ama böyle demek ne küfürdür, ne de günahtır. Şiar çiğnenmiş olur.”


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-03-08 04:49:07

Ders: 23. Mektup

İzah: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

*1995'te yapılan bu derste bir dinleyici Akgündüz Hocaya; "Peygamberlerden başkasına "aleyhisselam" denilir mi diye soruyor. Akgündüz Hoca da cevaben diyor ki; "Hayır denilmez, ama Şiiler Hz. Ali'ye diyorlar. Ama böyle demek ne küfürdür, ne de günahtır. Şiar çiğnenmiş olur."

* "Fakat örf-ü ulemada Sahabeye, Radıyallahü Anh; Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîne, Rahimehullah; onlardan sonrakilere, Gaferehullah; ve Evliyaya, Kuddise Sırruhu denilir."(Mektubat s: 280 ) ifadesini okurken Akgündüz Hoca "İbn-i Abidin'de de aynen böyle geçiyor diyor.

* Başta müçtehidîn-i izam imamları mı efdal, yoksa hak tarîkatların şahları, aktabları mı efdaldir?(Mektubat s: 280 ) Bu soru okunurken Akgündüz hoca "bu da çok tartışma konusu olmuş" diyerek, bu meselenin ulema arasında tartışıldığına dikkat çekiyor.

*Son Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi 21 yaşında kelam profesörü olmuş. Osmanlı devleti son zamanında öyle âlimler yetiştirmiş ki, orta dönemlerinde o büyüklükte âlim yetiştirememiş denebilir.

Not: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi, Of'un meşhur dersiâmı merhum Hacı Dursun Efendi'nin şöyle söylediğini naklediyor; "İstanbul'da yetişen ulemanın emsali ne Mısır'da, ne Pakistan'da ne de dünyanın başka bir yerinde yoktu. Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi şeyhlerinden Meşhur Şeyh Bahid Efendi, İstanbul ulemasını ziyarete gelmişti. Bu ziyareti esnasında aynen şöyle buyurdu: "Taaccüp ediyorum. Doğrusu buradaki ulemanın emsali ne bizde, ne de dünyanın herhangi bir yerinde yoktur."(M. Kırkıncı, Hayatım Hatıralarım, Zafer Yayınları, İst. 2004)

*Bir Elmalılı Hamdi Yazır.. Seyyid Kutup vesaire de dâhil asrımızda o seviyede bir müfessir geldiği kanaatinde değilim. Üstad'dan sonra öyle derin bir şahsiyet.. Mustafa Sabri Efendi' de öyle..

Not: Üstadın Mustafa Sabri Efendi hakkında; "Mustafa Sabri Efendi'yi iyi bilirim. Mustafa Sabri yüz âlime bedel bir âlimdir" dediğini bir sohbetimizde Enver Galip Ceylan Hocaefendi nakletmişti.(Salih Okur)

*Sohbet sırasında merhum Sungur ağabey şu hatırasını anlatıyor; "Ben 1962'de Konya'da Üstadımızın kardeşi Molla Abdülmecid'le görüştüğümde, kendisine Hazret-i Üstad'ın: "Ben gençlik hayatımda İstanbul'da on sene kaldığım halde, hiç bir kadına gözümü kaldırıp bakmadım, bakamadım. Çünkü âlem-i misal bana açılmıştı." sözünü nakledince, Molla Abdülmecid dedi ki; " ben size bir hatıramı anlatayım. Ben Van'da iken bir gün Seyda'ya dedim ki: "Seyda, bu on senedir, bakıyorum sizden evlenme meyline dair en ufak bir kıpırdanma görünmüyor... Yoksa sizin şehvetiniz yok mu?"

Bu sözüm üzerine Üstad bana: "Abdülmecid' dedi. Ben şimdi istesem yirmi kadınla da evlenebilirim. Fakat kalbimde ve kafamdaki dava ve Kur'an hizmeti beni yatağımda bile o gibi şeyleri düşündürmüyor. Çünkü mahfuzum.'

Sungur ağabey bunu naklettikten sonra diyor ki; "Bu, bence Üstadın Rus komutanına karşı ayağa kalkmamasından daha acaip.. Üstad böyle bir zat yani.."

Ardından, merhum Sungur ağabey ikinci bir hatıra naklediyor; "Bir gün yine Tarsus'ta bulunuyorduk. Orada Muşlu, seyyidlerden bir âlim zat vardı. Kendisi Üstadda ders okumuş. Bize anlattığına göre Van'dayken birisi üstada neden evlenmediğini sormuş. Üstad "Yahu benim halimi görüyorsunuz bir dakika bile boş vaktim yok. Yirmi dört saatim dolu, görüyorsunuz" demiş. Demek dediği gibi, üstadın âlemi dolmuş..Son asırların öyle bir mürşidi yani..

*Dünya üç şey dışında boştur demişler;

Tilavet-i Kur'an

Münacatı Rahman

Sohbet-i İhvan

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-162

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-162

Ders: 13. Şua(s: 332) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım; “Ben bir zaman enaniy

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-161

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-161

Ders: Emirdağ Lahikası-2, s: 211(Müsbet Hareket) İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar Not: Bu ders

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-160

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-160

Ders: Birinci Mektup, Birinci ve İkinci Sualler İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Hazret-i

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-159

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-159

Ders: 30. Lem’a 4. Nükte İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Cenab-ı Hakkın Ferd ismi hem Vahid i

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-158

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-158

Ders: 22. Mektup(Uhuvvet Risalesi-)2. Ders İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-157

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-157

Ders: 22. Mektup, 1. Mebhas(Uhuvvet Risalesi) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hakk

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-156

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-156

Ders: Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s: 31 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Tebliğ Cemaati var ya, o merke

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-155

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-155

Ders: 29. Mektup, Altıncı Risale olan Altıncı Kısmın Zeyli; Es'ile-i Sitte İzah: Mehmed Kı

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

Ders: 2. Lem’a, 5. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Asıl musibet ve muzır musi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

Ders: Kastamonu Lahikası, s: 109 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bu acib a

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

Ders: 2. Lem’a, 2. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Eyyub(a.s)’ın hastalığı, m

Kendilerine ait bir takım menfaatlara şahit olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar; siz de onlardan yiyin, yoksulu ve fakiri doyurun.

Hacc Suresi:28

GÜNÜN HADİSİ

"Yâ Resûlâ'llâh, müslümanların hangisi efdaldir?" diye suâl ettiler. "Müslümanlar; dilinden elinden selâmette kalandır." cevâbını verdiler.

BUHARİ, KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, Ebû Mûsâ el-Eş'arî (r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*Akşemseddin Hz.lerinin Vefatı(15 Ocak 1459) *İstanbul Erkek Lisesi'nin Açılışı(15 Ocak 1884) *Körfez Savaşı'nın Başlaması(17 Ocak 1991) *Galiçya Zaferi(19 Ocak 1917)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI