Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-53

*Saad bin Ebu Vakkas(r.a)’ın Hz. Osman(r.a) hakkında; “Resul-i Ekrem’in yanında hepimizden en güzel abdest alanımız, en uzun namaz kılanımız, Allah yolunda en çok para harcayanımız o idi” dediğini. *Tabiin âlimlerinden Muhammed bin Sirin’in Hz. Osman hakkında; “Hz. Osman geceyi ihya eder, bir rekâtta Kur’an’ı hatmederdi” dediğini.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-02-28 09:51:28

*Saad bin Ebu Vakkas(r.a)'ın Hz. Osman(r.a) hakkında; "Resul-i Ekrem'in yanında hepimizden en güzel abdest alanımız, en uzun namaz kılanımız, Allah yolunda en çok para harcayanımız o idi" dediğini.

*Tabiin âlimlerinden Muhammed bin Sirin'in Hz. Osman hakkında; "Hz. Osman geceyi ihya eder, bir rekâtta Kur'an'ı hatmederdi" dediğini.

*Hz. Osman'ın Cahiliyye döneminde de içki ve zina gibi kötülüklere hiçbir zaman tevessül etmediğini.

*Hz. Ömer(r.a)'in bir gün Hz. Osman'ın(r.a) bulunduğu bir meclise uğradığında Hz. Osman'ı kastederek; "içinizde öyle bir adam var ki, imanı bir orduya taksim edilse, bütün o orduyu kucaklardı" dediğini.

*Hz. Ömer'in(r.a) bir keresinde Hz. Ebubekir(r.a)'e; "Allah'a yemin ederim ki, hangi hayırlı işlerde yarışmışsak, sen bizi muhakkak geçmişsindir. Bu da Allah'ın dilediği kimseye verdiği bir lütuftur" dediğini.

*Enes bin Malik(r.a)'in üvey babası Ebu Talha hazretlerinin yaşlı olmasına rağmen Hz. Osman(r.a) zamanında Akdeniz'de Bizanslılarla yapılan deniz savaşına katılıp daha sonra gemide vefat ettiğini. Bir hafta sonra İslam ordusu Kıbrıs'a ayak bastığında defnedilme imkânı olduğunu. Bu süre zarfında cesedinde hiçbir bozulma meydana gelmediğini.

* Rasul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'in Muaz bin Cebel(r.a)'i Yemen'e gönderirken; "Ey Muaz! belki sen bu seneden sonra beni göremeyeceksin. Belki bu mescidimden ve kabrimin yanından geçeceksin" diye ferman etmesi üzerine Hz. Muaz'ın hıçkırıklara boğulduğunu..,

*Hz. Abbas'ın hanımı Ümmü Fadl(r.a)'ın Hz. Hatice(r.a)'den hemen sonra müslüman olup asıl isminin Lübabe bint-i Haris(r.a) olduğunu..

*Peygamberimizin dadısı Ümm-ü Eymen'in(r.a) aslen Habeşistanlı olup isminin Bereke bint-i Sa'lebe olduğunu..

*Hz. Enes bin Malik'in(r.a) oğlunda Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) sakal-ı şerifinin bir kılı olduğu öğrenilip kendisinden istendiğinde, o zatın; "bir kılına dünyayı verseler, vermem" dediğini..

*Hz. Aişe(r.a)'nin ; "Biz Medine'ye geldiğimizde burası dünyanın en çok vebalı ve sıtmalı yeri idi. Medine'nin Bathan denilen çölündeki vadide, acı ve kirli bir su akardı" dediğini. Allah Rasulü(aleyhissalatu vesselam)'nün duası ile bir daha bu şehirde veba ve sıtmaya rastlanmadığını..

Kaynaklar

1- Ömer Rıza Doğrul, İlk İhtilaf Ve İhtilaller- Asr-ı Saadet Tercümesi, 5. Cildin içinde, Eser Neşriyat, İst. 1978

2-M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü's Sahabe, Cilt: 1, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

3- M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü's Sahabe, Cilt: 2, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

4-Ömer Ziyaeddin Dağıstani, Zübdetü'l Buhari Tercümesi, Cilt. 1, Salah Bilici Kitabevi Yayınları, İst. 1971

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-89

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-89

*Ebu Rafii(r.a)’nin isminin Eslem olduğunu, kendisinin Mısırlı olup, Peygamberimizin amcası H

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-88

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-88

*İmam Zehebi’nin Tezkiretü’l Huffaz adl eserinde Hz. Ali(r.a)’nin Hz. Fatıma(r.a) ile evlen

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-87

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-87

İbn-i İshak’ın rivayetine göre Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) Hz. Hamza ile Zeyd bin

Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.

Fussilet, 46

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Risayü'z-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI