Cevaplar.Org

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE BİR BAŞKA AÇIDAN BAKIŞ

Kadına yönelik şiddetin sebeplerini araştırdım, konuşmacıları dinledim. Ne yazık ki bu sebeplerin içinde en başta gelen iki sebebi kimsenin görmediğine veya gördüğü halde dile getiremediğine şahit oldum. Nedir o iki sebep?


Vehbi Karakaş

vehbikarakas@hotmail.com

2015-02-23 07:52:57

Kadına yönelik şiddetin sebeplerini araştırdım, konuşmacıları dinledim. Ne yazık ki bu sebeplerin içinde en başta gelen iki sebebi kimsenin görmediğine veya gördüğü halde dile getiremediğine şahit oldum. Nedir o iki sebep?

1-İnsanımızın hakiki imandan ve İslâm dindarlığından uzak yetişmesi, Allah korkusunun ve sevgisinin kalplerde azalması veya yok olması,

2-Medyada ve her yerde müstehcenliğin, teşhirciliğin ve kışkırtıcılığın sınır tanımaz hale gelmesi.

Birçok problemin temelinde de bu sebepler varken, maalesef birçok kimsenin bunları görmemesi ve dillendirmemesi veya dillendirememesi de ayrı bir acı. Öyle bir gözlük taktılar ki bize, cenneti cehennem görmeye başladık ve ondan kaçtık. Cehennemi de cennet gördük, ona sarıldık. Alev alev yanıyoruz, ama cehenneme sarıldığımızın farkında değiliz. Necip Fazıl bu hakikati, "Bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu" mısrasıyla dile getirir.

Özgecan kızımıza uygulanan vahşeti ve şiddeti protesto için tepki gösteren herkesi tebrik ediyorum. Kendisine en yüksek şehadetler, ailesine de sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Bu vahşi olaya gösterilen tepkinin aynısını, bu şiddeti doğuran sebeplere ve münkerlere de gösterilmesini, Allah'ın koyduğu değerlere sahip çıkılmasını bütün kardeşlerimden ve vatandaşlarımdan rica ediyorum. 

Biz Allah'tan daha akıllı değiliz. Allah, aklın sanatkârı ve aklın kaynağıdır. Bize o kaynaktan bir parça vermiş. Bunu da, Onun kurallarını tanıyalım ve uyalım da rahata, rahmete ve cennete kavuşalım diye vermiştir. Nerde Allah'ın kuralları, nerde biz? Kimin umurunda? Diken ekilmiş tarlalardan siz gül ve gül gibi adamlar derleyemezsiniz. Eğitimimizin, terbiyeye, ıslaha ihtiyacı var.

Allah, "Yaratan bilmez mi?" buyuruyor. Neyi? Yarattıklarının hangi kurallarla huzur bulacağını. Allah kurallarını koymuş. Neden o kurallara müracaat etmiyoruz? Bu mini minnacık aklımızla, aklı Yaratan'ın kurallarına beğenmez, kendi kafamıza göre gidersek, kendi despotluğumuzu dayatırsak, "kural benim" havalarına girersek şiddetten, anarşi ve terörden nasıl kurtulacağız?

Bu sözlerimle ben, "Özgecan müstehcendi de onun için bu acı ve feci olay onun başına geldi" diyenlerden değilim hâşâ! Lütfen kimse yanlış anlamasın. Bu sözlerimle ben, genel bir probleme dikkat çekmek istiyorum.

Şurası bir gerçek ki kadının müstehcen halinden erkek tahrik olur. Tahrik olan erkeğin kâmil imanı ve takvası da yoksa şeytanın kendisine sunduğu planları bir bir uygulamaya koyulur. Bundan sonra günahlar sıra ile devreye girer. Parası varsa, menfur arzusunu paranın gücüyle yapmaya kalkar, ayıbını kaybeder. Parası yoksa çalar, çarpar, içer, oynar, taciz ve tecavüze yeltenir. Korkutur, muradına nail olursa ne âlâ, olamazsa vahşice öldürür, ocakları söndürür. Aileleri ve koca bir ülkeyi yasa boğar.

Eğer tahrik şiddeti hafif bir şey olsaydı Allah, kadına 'avret yerlerini ört, cazibeni ve cilveni sakla, ırzını koru; erkeğe de 'sana haram olana karşı gözlerini dikme, haramın peşine düşme, ırzını koru, demezdi.

Kadın bu kuralı çiğner de açılır-saçılırsa, nefs-i emmare sahipleri de nefislerine hâkim olamazlar da gözlerini harama dikerlerse, tahrik olmaktan, yanlışlara kurban gitmekten kurtulamazlar. Tahrik olan nefsin sahibi, ağına veya tuzağına düşürdüğü kadın ve kızlar üzerinde menfur emelini gerçekleştirmeye çalışır. Bulduğu ilk fırsatta saldırıya geçer. Beklenmedik acı ve feci olaylar meydana gelir.

Bu acı ve feci olaylara meydan vermemek, bu olayların figürü ve malzemesi olmamak için gelin lütfen Yüce Rabbimizin şu üç ayetini hep beraber okuyalım ve gereğini yapalım:

"Mü'min erkeklere söyle, gözlerini sakınsınlar (kendilerine haram olana bakmasınlar) ve ırzlarını muhafaza etsinler, (zine etmesinler).Kendileri için en temiz, (en doğru davranış) budur. Şüphesiz ki Allah, ne yaparlarsa ondan hakkıyla haberdardır."(1) Gereğini yapar.

Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini sakınsınlar,(kendilerine haram olana bakmasınlar) ve ırzlarını muhafaza etsinler, (zina etmesinler), ziynetlerini açmasınlar. Görüneni (bilkten aşağı elleri ve yüzleri) müstesna. Başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar, ziynetlerini (tahrik edici süslerini, makyajlarını, cazibe ve cilvelerini) göstermesinler.

Ancak kendi kocalarına, kendi babalarına, kocalarının babalarına, kendi oğullarına, kocalarının (varsa) oğullarına, kendi biraderlerine, kendi biraderlerinin oğullarına, hemşirelerinin oğullarına, kendi kadınlarına, kendi ellerindeki memlüklerine, (hizmetçilerine) erkeklik kudreti kalmamış olan erkeklere, henüz kadınların avretlerinden tahrik olmayan çocuklara edep çerçevesinde) görünmelerinde bir sakınca yoktur... Bir de gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da (yere) vurmasınlar. Hepiniz Allah'a dönün ey mü'minler dönün ki ki kurtuluşa eresiniz."(2)

"Resulüm! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle. (Zaruri bir ihtiyaçları olup dışarı çıkmak istedikleri zaman), dış elbiselerini üzerlerine giysinler. Bu onların bilinip te sataşılmaya müsait oldukları anlaşılmaması ve incitilmemeleri için daha elverişli bir görünüm ve davranıştır. Allah çok bağışlayandır, merhamet edendir."(3)

Bu gün yaşadığımız acı olayları yaşamamamız için ne güzel ölçüler, ne güzel tedbirler, ne güzel disiplinlerdir, bunlar. Lütfen bu ölçüleri çiğnemeyelim. Kadınlarımız Allah'ın bu hükümlerine razı olsunlar, erkekler razı olsunlar, medyamız razı olsun, yöneticilerimiz ve halkımız razı olsun.

Allah'ın aklından daha üstün aklımız yok. Onun kurallarından daha makul kurallarımız yok.. Allah'ın kurallarının altında binlerce hikmet, rahmet ve cennet saklıdır. Bu kurallara uyalım da daha fazla Özgecanların canı yanmasın, daha fazla analar-babalar ağlamasın. Milletimiz hem dünya ve hem de ahiret cennetini kaybetmesin.

Son bir notum da şu olsun: Tahrik, hiçbir zaman saldırganlara haklılık payı vermez, onları dünya ve ahiret cehenneminden kurtarmaya bahane olamaz.

TAZİYEM VE PROTESTOM

Şiddete ve her türlü ahlaksızlığa karşı protesto hürriyetini ve emrini Hz. Peygamber 14 asır önce vermiş:

"Sizden biriniz bir münker, ( sünnetime aykırı bir durum, vicdanların kabul etmediği bir vahşet, insanları ahlaksızlığa tetikleyen bir tahrik) görürse eliyle düzeltsin. (Bu devletin işidir.) Gücü yetmezse kalemiyle-kelamıyla düzeltsin. (Bu âlimlerin işidir.) Buna güce yetmeyen de içinden kızsın, nefret etsin. (Bu da halkın işidir.)"(4)

Ben bu makalemle hem Özgecanlara uygulanan şiddeti, hem de o şiddeti doğuran tahrikleri, ihmalkârlıkları, tedbirsizlikleri ve bu münkerlere aldırmayanları protesto hakkımı kullanıyorum. Ölmeyi göze alıp, namusunun kirlenmesine izin vermeyen kahraman Özgecan'a ve onun şahsında bütün Özgecanlara şehadet rütbelerinin en büyüğünü, vakur ailesine de sabr-ı cemil vermesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Dipnotlar

1-Nur, 24/30

2-Nur, 24/31

3-Ahzab, 33/59

4-Müslim, İman 78; Ebu Dâvud; Salâtu'l-İydeyn 248 (1140); Tirmizî, Fiten 11 (2173); Nesâî, 17 (8, 111); İbnu Mâce, Fiten 20, (4013)

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

Prof. Mahmut Erol Kılıç(Tasavvuf tarihi uzmanı) Tasavvuf ve tarihi üzerine uzman isimlerden b

BİR NESLİN TÜKENİŞİ

BİR NESLİN TÜKENİŞİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Her yüzyılda, istisnalar hariç, bütün insanlar yer

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-22

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-22

Lamartin 1790-1869 yılları arasında yaşamış olan meşhur Fransız şair Lamartin, hayatını

ERMENİ MEZALİMİ VE TEHCİR

ERMENİ MEZALİMİ VE TEHCİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... 38 harfden oluşan alfabesiyle tarih sahnesinde bir mil

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-21

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-21

Keçeçizade İzzet Molla Padişah II. Mahmud’a sunduğu layihada Keçeci-zâde İzzet Molla, ş

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-20

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-20

Jean-Marie Le Pen (Fransız siyasetçi) İkinci Dünya Savaşının izlerini taşıyan eski sağ, y

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-19

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-19

Hz. İbrahim(a.s) Kur’an ifadesiyle Hazreti İbrahim ulu’l azm peygamberdir ve ulu’l azm peyg

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-18

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-18

Hüseyin el Cisr(Suriyeli âlimlerden ) 19’uncu yüzyıldan itibaren Batı ile eklektik ve sentez

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-17

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-17

Humeyni Dünyaya turlayan başka bir süreç ise Şeytan Ayetleri romanının orada burada tefrika

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

Hasan Turabi(Sudanlı mütefekkir) İslam dünyasının hâlâ mühim siyasi ve entelektüel liderl

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

Hasan el Benna Hasan el Benna’nın projesi, arzulanan İslami itidal cemaati gerçekleştirmektir

Öğüt ver, hatırlat! Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

Gâşiye, 21-22

GÜNÜN HADİSİ

İki müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışılarsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır.

(Riyazü's-Salihin)

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI