Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-50

*Muaz bin Cebel(r.a) hazretlerinin Hz. Ömer(r.a)’in hilafetinde, Filistin’de kendisinin denetiminde Kur’an öğrenen talebenin sayısını tespit ettirdiğini ve bunların 16 bin kişiye vardığının görüldüğünü.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-02-07 10:43:58

*Muaz bin Cebel(r.a) hazretlerinin Hz. Ömer(r.a)'in hilafetinde, Filistin'de kendisinin denetiminde Kur'an öğrenen talebenin sayısını tespit ettirdiğini ve bunların 16 bin kişiye vardığının görüldüğünü.

*Hz. Ömer(r.a) devrinde, Saad bin Ebu Vakkas'ın ordusunda 300 hafızın bulunduğunun tespit edildiğini..

*Hz. Ömer(r.a)'in hilafeti sırasında, Teravih namazının Mescid-i Nebevi'de cemaatle kılınmasını emrettiği sırada, bu emrin bütün valilere de gönderilerek ülkeye tamim edildiğini..

*Cahiliye devrinde Kâbe örtüsü "Nat" adı verilen kumaştan yapılırken, Hz. Ömer(r.a)'in Kâbe örtülerini daha iyi bir kumaş olan ve Mısır'da yapılan ve "Kubati" adı verilen kumaştan yaptırdığını.

*Devrinde bir sene Arabistan'da kıtlık baş göstermesi üzerine Hz. Ömer(r.a)'in et, balık ve yağ yemediğini ve devamlı Cenab-ı Hakk'a; "Ey Rabbim! Benim kusurlarım yüzünden Ümmet-i Muhammed'i mahvetme" şeklinde yalvardığını Kölesi Eslem'in; " Kıtlığın şiddeti azalmış olmasaydı, Ömer fakirlerin halinden duyduğu teessürden mutlaka ölürdü" dediğini..

*Şah Veliyullah Dehlevi'nin İzaletü'l Hafa adlı eserinde; "Hz. Ömer hutbelerinde hadislerin mevzularını anlatırdı. Bunu bilmeyenler, Hz. Ebubekir-i Sıddık'ın altı, Hz. Ömer'in yetmiş hadis rivayet etmesi karşısında şaşırıyorlar. Hâlbuki hakikatte hadis ilmini takviye eden zat Hz. Ömer'dir" dediğini.

*Aynı meselede bir soruyu cevaplarken Üstad Bediüzzaman'ın da; "Nasıl ki insan, bir ilâca muhtaç olsa, bir tabibe gider; hendese için mühendise gider, mühendisten nakleder; mes'ele-i şer'iye, müftüden haber alınır ve hâkeza... Öyle de, sahabe içinde ehadîs-i Nebeviyeyi gelecek asırlara ders vermek için, ülema-i sahabeden bir kısım, ona manen muvazzaf idiler. Bütün kuvvetleriyle ona çalışıyorlardı. Evet, Hazret-i Ebu Hureyre bütün hayatını, hadîsin hıfzına vermiş; Hazret-i Ömer, siyaset âlemiyle ve hilafet-i kübra ile meşgul imiş. Onun için, ehadîsi ümmete ders vermek için, Ebu Hureyre ve Enes ve Câbir gibi zâtlara itimad edip; ondan, rivayeti az ederdi" dediğini..

*Hz. Ömer(r.a)'in, genç olmasına karşın ilmi ve irfanından dolayı sahabenin ileri gelenlerin meclisine aldığı İbn-i Abbas(r.a) hakkında; "Abdullah İbn-i Abbas meziyetini anlayamadığınız bir adamdır" dediğini.

*İmam Şabi'nin "Hz. Ömer, Abdullah bin Mesud ve Zeyd bin Sabit'in birbirlerinden çok istifade ettiklerini, bu itibarla onlara ait meselelerin birbirine benzediğini" söylediğini.

*İbn-i Rüşeyk el Kayrevani'nin, Kitab'ul Umdesinde, "Hz. Ömer zamanında şiirin en mükemmel ve hünerli tenkitçisi idi" diye yazdığını.

*Cahız'ın "Kitab-ül Beyan ve't Tebyin" adlı eserinde; "Hz. Ömer devrinde şiire en âşina bir zattı" diye yazdığını.

*Hz. Ömer(r.a)'in bir emirnamesinde; "Çocuklarınıza yüzmeyi, ata binmeyi, meşhur atasözlerini ve güzel şiirleri öğretiniz" dediğini. 

Kaynaklar

1- Şibli Numani, El Faruk, İngilizce Çevirisinden Türkçe Terceme; Hz Ömer, Mütercim; Ömer Rıza Doğrul, Asr-ı Saadet Tercümesi, 4. Cildin içinde, Eser Neşriyat, İst. 1978

2-Said Nursi, Mektubat, Rnk Neşriyat, İst. 2005

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olma.

Bakara, 147

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an öyle bir servettir ki, O'nu elde edenin hiçbirşeye ihtiyacı kalmaz. O'ndan daha büyük bir zenginlikte bulunmaz.

Camiü's Sagir, 4:535, Hadis No:6183

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI